L-SP Lippukuntapäivä 2024

Lippukuntapäivä on 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille partiolaisille tarkoitettu tapahtuma. Lippukuntapäivän koulutustarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin. Voit tulla kartuttamaan osaamistasi pestiisi liittyen tai oppia jotain aivan uutta. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 15.1.2024. 

Lippukuntapäivän kutsun , tarkemmat tiedot koulutustarjonnasta ja yhteiskuljetuksista löydät piirin nettisivujen tapahtumakalenterista.

Lippukuntapäivän ohjelma

Päivä koostuu yhteisistä osuuksista sekä koulutuksista, joista kukin valitsee itseään kiinnostavimmat.  Yhteisissä osuuksissa pääset oppimaan tärkeistä teemoista ja kuulemaan ajankohtaisista asioista. Lounaan aikana on messut, joissa tutustut piirin toimijoihin ja palveluihin.

Koulutussettejä on yhteensä kolme ja jokainen niistä kestää tunnin. Osa koulutuksista järjestetään koulutuskokonaisuuksina, jolloin ne kestävät kauemmin kuin tunnin. Koulutuskokonaisuuksien kaikkiin osiin on osallistuttava. 

Lippukuntapäivän aikataulu

9.00 Aamukahvi ulkona + ilmoittautuminen
9.45-10.15 Yhteinen aloitus + ajankohtaiset  
10.15-10.45 Puheenvuoro: partiokasvattaja Kaisa Johto 
10.45-11.30 Puheenvuoro: Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Eero Kivistö 
11.45-12.45 Koulutussetti I 
12.45-14.15 Lounas ulkona + messut sisällä  
14.15-15.15 Koulutussetti II 
15.15-15.45 Iltapäiväkahvi ulkona 
15.45-16.45 Koulutussetti III 
16.45-17.00 Yhteinen lopetus

Kulkeminen Lippukuntapäivään 

Lippukuntapäivään järjestetään maksullinen yhteiskuljetus, jota kannustamme hyödyntämään. Porin suunnalta myös julkisen liikenteen kyydissä pääsee parin kilometrin päähän tapahtumapaikasta.

Mikäli yhteiskuljetusten, eikä julkisten reitit kulje sinun kauttasi, suosittelemme sopimaan kimppakyytejä.

Ilmoittautuminen

Jokainen ilmoittautuu tapahtumaan Kuksan kautta viimeistään maanantaina 15.1.2024. 

Lippukuntapäivä on osallistujille maksuton. Samoajille suunnattu Kuuking voor for samoajat -koulutus maksaa 5 euroa ja se laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Yhteiskuljetutus laskutetaan erikseen. 

HUOM! Mikäli osallistuja peruu osallistumisensa ilman lääkärintodistusta 15.1.2024 jälkeen tai ei saavu paikalle, peritään häneltä (laskutus lippukunnalta) 20 € ruokarahaa sekä mahdollinen yhteiskuljetusmaksu. 
Lippukuntapäivässä 3.2.2024 huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit: 


Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Huolehditaan, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa, ja asiasta viestitään osallistujille.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.


Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.

Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.


Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.

Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu. Avustaja tulee ilmoittaa tapahtumaan erikseen. 

Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.


Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa tarvittaessa apua. Mikäli tapahtumapaikalla on pieniä liikkumisen esteitä, niissä pyritään avustamaan.

Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea.

Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.

Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.


Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.

Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.

Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai voimakastuoksuisia tai allergisoivia kasveja.


Lepo ja yöpyminen

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.


Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiaputaitoisia henkilöitä.

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.


Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. 

Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.

Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.


Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.


Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä. 

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.

Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.


Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. 

Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä.

Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.

Jos tapahtumaa varten tehdään opasteita, viittoja ja ohjeita, niissä käytetään kuvia tai symboleja erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.

Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan (ilmoitettava tapahtumaan erikseen).


Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.


Katsomus

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.


Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.

Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).


Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.

Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.


Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.

Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla. 

Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.

Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.

Videoissa ja audioissa on tekstitys. Ei-tekstuaaliset sisällöt kuten kuvat, taulukot ym. on varustettu saman sisältöisellä tekstivastineella. 

Koodauksessa noudatetaan teknistä WCAG-standardia, joka määrittää mm. kontrasteja, fonttikokoja, rivivälejä, väritystä, otsikoiden merkitsemistä otsikoiksi, navigointia, ym.