Tukea markkinointiin ja viestintään

Lippukunnille – etenkin lippukuntien viestintävastaaville – viestintätukea tarjoaa:

VimaWirta – opas lippukunnan viestintään

Piirin viestinnän aikataulut


Ikäkausijulisteet

Ikäkausikelloihin on koottu kullekin partion ikäkaudelle ja ikäkausijohtajalle sopivat tapahtumat ja koulutukset.


Markkinointikampanjat

Piiri markkinoi aktiivisesti partiotoimintaa eri ikäisille eri puolella piiriä. Suurimpia markkinointikampanjoita ovat Eskarikampanja, Partiopolku-lehti sekä elo- ja tammikuun aloituskampanjat.

Partiopolku-vihko

Partipolku-vihkoa on jaettu sen tilanneissa kouluissa 1.–2.-luokkalaisille. Vihossa on puuhaa lapsille ja partioinfoa lasten huoltajille. Syksyllä 2024 vihko lähetetään suoraan ekaluokkalaisten koteihin.

Esikoulujen partioviikko

Partiolaiset kutsuvat kaikki esikoululaiset mukaan Partioviikon viettoon huhtikuussa. Esiopetusyksiköt ovat saaneet alkuvuodesta tilata itselleen Eskarien Partioviikko -materiaalin. Opettajan opas sisältää ohjeet viikon aikana tehtäviin aktiviteetteihin. Aktiviteetit on lajiteltu oppaaseen esikoulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. Oppaassa on myös ohjeita partiotapoihin ja lukuisiin leikkeihin. Materiaali on esikouluille ilmainen.

Esikoulut voivat käyttää materiaalia itselleen sopivana ajankohtana, joko Partioviikolla tai vaikka vasta toukokuussa.

Lisätietoa Eskarin Partioviikosta partion nettisivuilta.

Lippukunta, osallistu tekemällä vierailu!

Tämän kevään eskarilaiset ovat ensi syksyn sudareita. Lippukuntien kannattaa ehdottomasti hyödyntää kampanja ja sopia lähiesiopetusyksikön kanssa partiolaisten vierailu. Sen voi tehdä Partioviikolla, mutta mikä tahansa muukin ajankohta keväällä on loistava.

Vierailu on helppo tapa tehdä partioharrastusta tutuksi ja markkinoida oman lippukunnan syksyllä alkavaa toimintaa. Parhaimmillaan vierailusta voi muodostua jatkuva yhteistyö esikoulun kanssa.

Vierailun voi sopia ja tehdä, vaikkei lähieskari olisi materiaalia tilannutkaan. Jos kuitenin haluat tietää onko juuri sinun lähieskarisi tilannut materiaalin, kysäise partiotoimistosta Satu-Maijalta, satu-maija.kaunisto@partio.fi. Lippukunta voi hyödyntää partion sivuilta löytyvää valmista vierailumateriaalia.

Partioviikon eskarivierailumateriaalia

Aikuisrekry

Uusien aikuisten rekrytointiin on olemassa oma kampanjansa ja materiaalinsa. Ne löydät täältä.


Markkinointiraha lippukunnille

Lippukunnilla on mahdollisuus hakea piiriltä markkinointirahaa toimintakauden aikana kahteen partion näkyvyys- ja jäsenhankintatempaukseen. Raha on 50 € / tapahtuma.

Markkinointirahan hakeminen

Rahan haetaan piiriltä sähköpostilla:

  • kirjoita lyhyt kertomus tapahtumasta: missä oltiin, mitä tehtiin, saatiinko tapahtumalla näkyvyyttä partiolle, iloiset onnistumiset jäsenhankinnassa
  • kertomuksen kaveriksi yksi tai pari valokuvaa tapahtumasta
  • selvityksestä pitää näkyä, että tavoitteena on ollut ensisijaisesti tehdä näkyvyyttä partiotoiminnalle ja hankkia uusia jäseniä
  • yksinkertainen selvitys tapahtuman kuluista (kuitteja ei tarvita)
  • lähetä sähköposti partiotoimistolle Satu-Maijalle osoitteeseen satu-maija.kaunisto@partio.fi.

Tee markkinointirahahakemus viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Markkinointirahalla näkyvyyttä ja uusia jäseniä

Markkinointirahaa maksetaan lippukunnille partion näkyvyyden ja jäsenhankinnan tukemiseksi. Osallistuminen johonkin oman alueen isoon tapahtumaan on erittäin toivottavaa, näissä partio saa kaikkein eniten näkyvyyttä. Tempauksessa voi tehdä myös harkiten varainhankintaa lippukunnalle, kunhan ensisijainen tarkoitus on näkyvyyden lisääminen ja uusien partiolaisten saaminen lippukuntaan. Adventtikalenterimyyntiin tai lippukunnan muuhun vakiintuneeseen varainhankintaan keskittyviin tapahtumiin ei voi hakea markkinointirahaa.

Markkinointitapahtumien tueksi

Tapahtumien tueksi voitte varata ja hakea piirin toimistosta Turusta tai Porista banderollin, pisaralipun, esitteitä yms. rekvisiittaa. Tavaroitten lainausvaraukset tehdään etukäteen varauskalenteri Varaaniin. Lisätietoa lainattavista markkinointivälineistä piirin nettisivuilta. Esitteitä voi noutaa toimistoilta ilman ennakkovarausta.