Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat oiva tapa kiittää

Partiolaiset myöntävät ansiomerkkejä kiitoksena ja tunnustuksena ansiokkaasta ja hyvin tehdystä partiotyöstä. Merkkien käyttäminen taas kertoo merkin kantajan kunnioituksesta partioliikettä kohtaan.

Partiolaisten nykyinen ansiomerkkijärjestelmä jakaantuu kolmeen merkkijärjestelmään: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) ansiomerkit, partiopiirien omat ansiomerkit sekä lippukuntien ja lippukuntayhtymien ansiomerkit. Näiden ansiomerkkijärjestelmien merkkejä voidaan käyttää ja kantaa samanaikaisesti.

Partioansioksi huomioidaan kaikki partiotyö riippumatta siitä, missä partio-organisaatiossa ja millä tasolla ansiot ovat syntyneet. Myös partion ja partiolaisten edustaminen katsotaan partioansioksi.

Ansiomerkkien ehdottaminen

Lippukunnat ja partiojohtajat voivat ehdottaa ansiomerkkejä. L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti Kuksassa, vain poikkeustapauksissa SP:n ansiomerkkilomakkeella. Ehdotukset käsittelee luottamuksellisesti piirin ansiomerkkitoimikunta, joka päättää piirin merkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

Ansiomerkkejä ei voida myöntää, jos niitä ei ehdoteta. Monet lippukunnat ehdottavat merkkejä liiankin harvoin ja siksi moni ansioitunut partiolainen saattaa jäädä palkitsematta.

Ehdotusten aikataulu:

 • 15.1. mennessä ehdotetaan partioviikolla, partioparaatissa ja sen jälkeen luovutettavat (ei Mannerheim-solkia);
 • 15.4. mennessä ehdotetaan juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä luovutettavat;
 • 15.9. mennessä ehdotetaan jouluna ja alkuvuonna luovutettavat;
 • 15.11. mennessä ehdotetaan helmi-huhtikuussa luovutettavat ja seuraavan vuoden kaikki Mannerheim -soljet.
 • Mannerheim-solkia voi ehdottaa vuosittain vain 15.11. määräpäivään mennessä ja ne myönnetään vuosittain kerran vuodessa Yrjönpäiväksi (23.4.) päivätyllä päätöksellä.

Piirin ansiomerkit

Pronssinen ansiomitaliVoidaan myöntää aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Edellyttää yleensä vähintään kolmen vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa tehtävissä mahdollisen edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.
Saajan on anomisvuonna täytettävä yleensä vähintään 23 vuotta. Tätä nuoremmille tulee ehdottaa ensisijaisesti ikään sidottuja ansiomerkkejä, kuten Mannerheim-solkia tai Pyhän Yrjön solkea.

Huom: Esitä aikajärjestyksessä merkinsaajan partiotaipaleen kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (vuosilukuineen, esim. 1/2020-12/2020).

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Hopeinen ansiomitaliVoidaan myöntää pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Edellyttää yleensä vähintään neljän vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa tehtävissä mahdollisen edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.

Huom: Esitä aikajärjestyksessä merkinsaajan partiotaipaleen kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (vuosilukuineen).

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Kultainen ansiomitaliVoidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Kultainen ansiomitali numeroidaan ja sen luovuttaa piirinjohtaja.

Huom: Esitä partio-cv-muodossa merkinsaajan koko partiotaival partiojohtajatasoisine tehtävineen ja toimikausineen (vuosilukuineen).

Huom: Perustele laajasti ja esimerkkien avulla, miten toiminta on ollut poikkeuksellisen ansiokasta.

Huom: Hanki ja liitä ehdotukseen myös puoltolausuntoja.

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Hopeinen ansioplakettiVoidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään viiden vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Kultainen ansioplakettiVoidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään kymmenen vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Huom: Myöntämisperusteissa ja näissä kaavioissa vaaditut pestivuodet ovat aina minimivuosia. Hyväksyttyjen ehdotusten pestivuodet yleensä ylittävät nämä minimit.

Ansiomerkkien yleisen ehdottamisjärjestyksen kaavio

Ansiomerkit lippukuntapestien mukaan (versio 1.1.2021).

Ansiomerkkikoulutukset

Piirin ansiomerkkitoimikunta järjestää joka vuosi useita ansiomerkkikoulutuksia.

Seuraavat koulutukset ja webinaarit vuonna 2022:

 • webinaari keskiviikkona 6.4.2022 aiheena ’ansiomerkkien historia, järjestelmä, luovutus, etäluovutus ja kantaminen’.
 • koulutus tiistaina 4.10.2022 klo 18-20 Porin partiotoimistossa,
 • koulutus torstaina 6.10.2022 klo 18-21 Turun partiotoimistossa,
 • webinaari – – – ,
 • webinaari – – – .
 • (Ilmoittautuminen näihin kaikkiin 6 pv ennen kutakin tapahtumaa Kuksan kautta.)

Ansiomerkkikoulutus lippukuntapäivässä la 3.9.2022 Porissa

 • alkaen klo 14.15 sijoittuen koulutussetteihin II ja III. (Huom: 2 setin pituinen!)
 • infoa ja kyselymahdollisuus myös yhteisessä messu-osuudessa klo 12.45-14.15.
 • järjestäjänä partiopiirin ansiomerkkitoimikunta.
 • lippukuntapäivän paikkana Kaarisillan koulu, Jokisatamantie 1, Pori.
 • ilmoittautumiset lpk-päivän ilmoittautumisen yhteydessä to 18.8.2022 mennessä Kuksaan (www.kuksaan.fi/50910).

Ansiomerkkikoulutus lippukuntapäivässä 3.9.2022 klo 14.15-16.45 Porissa

Miten kiittää lippukunnan ansioituneita johtajia? Mitkä ovat Mannerheim -solkien, Collanin soljen ja Louhisuden soljen uudet myöntöperusteet? Mikä on Pohjantähti -solki? Miten teen ansiomerkkiehdotuksen Kuksaan?

Ansiomerkki-koulutuksessa syvennetään piirin ja SP:n ansiomerkkeihin ja partion ansiomerkkijärjestelmään lippukunnan näkökulmasta. Opit, miten ehdotus tehdään Kuksaan ja millainen on laadukas ansiomerkkiehdotus.

Koulutus on suunnattu kaikille lippukuntien ansiomerkkiasioista vastaaville johtajille ja muille aihepiiristä kiinnostuneille. Ansiomerkkikoulutus on Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmän mukainen täydentävä koulutus ja siitä saa todistuksen. 

Tähtikouluttajana Timo Sirén suoraan huipulta SP:n ansiomerkkiryhmästä. 

Ansiomerkkikoulutusta järjestetään pyynnöstä myös aluekokouksissa. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös Teams-webinaareja ansiomerkeistä ja niiden ehdottamisesta. Myös webinaareja voi pyytää erikseen räätälöityinä esim. alueille tai valmentajille.

Lisätietoja ja materiaalia ansiomerkeistä

Vuonna 2018 julkaistu uudistettu L-SP:n ansiomerkkiohje sisältää keskeistä tietoa piirin ansiomerkkijärjestelmästä, piirin ansiomerkeistä ja merkkien ehdottamisesta.

Suomen Partiolaisten ansiomerkeistä on päivitetyin tieto SP:n ansiomerkkisivulla (partion toimintasivuilla). Lue aina SP:n ansiomerkin tiedot, uusitut myöntämisperusteet ja ”vinkit” täältä ennen SP:n ansiomerkin ehdottamista. Pvm 1.1.2021 ovat muuttuneet seuraavat myöntämisperusteet: Pohjantähti-solki, Collanin solki ja Louhisuden solki.

SP:n ansiomerkkiohjeessa (vihkonen) Partiolaisten ansiomerkit on tietoa partion ansiomerkkijärjestelmästä yleensä sekä merkkien historiasta, kantamisesta ja käytöstä. (SP:n yksittäisten merkkien uusittujen myöntämisperusteitten osalta lue aina merkkikohtainen SP:n ansiomerkkisivu.)

Ansiomerkkiehdotusta valmistellessasi lue aina myös Kuksasta kyseisen ansiomerkin ehdottamisen kysymykset ja kunkin kysymyksen mahdolliset vastausohjeet (vinkit).

L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuksassa. Kuksaan kirjoitetut tiedot kannattaa tallentaa aina myös ehdottajan arkistoon. Poikkeustapauksissa merkkejä voi edelleen ehdottaa myös SP:n ansiomerkkilomakkeella. Kyseessä on näyttö-täyttö-lomake, jonka voi myös tallentaa. (Ansiomerkkiehdotuslomakkeet toimitetaan partiotoimistoon tai postitse Porin partiotoimistoon / Tarja Nummi, Itsenäisyydenkatu 44, 28130 PORI.) Täytettyä jätettävää lomaketta kannattaa silti tulostaa pari kappaletta myös lippukunnan arkistoon.

Piirin ansiomerkkien hinnat: pronssinen ansiomitali 35€, hopeinen 45€, kultainen 55€, hopeinen ansioplaketti 40€ ja kultainen ansioplaketti 50€. [Hintatieto päivitetty 21.1.2021.]

Neuvoja antavat tarvittaessa partiopiirin ansiomerkkitoimikunnan jäsenet ja partiotoimistossa ansiomerkkitoimikunnan sihteeri Tarja Nummi.

Ansiomerkkitoimikunta

L-SP:n ansiomerkkiasioista vastaa ansiomerkkitoimikunta. Se ylläpitää ja kehittää ansiomerkkijärjestelmä, järjestää ansiomerkkeihin liittyvää koulutusta sekä päättää piirin ansiomerkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

 • Puheenjohtaja Maarit Heikkinen, RKK, maarit.heikkinen(at)partio.fi
 • Puheenjohtaja Lauri Harkia, Kaira, lauri.harkia(at)partio.fi
 • Piirinjohtaja Eero Kivistö, MeMe, eero.kivisto(at)partio.fi
 • Jäsen Tuulia Engblom, Kaira, tuulia.engblom(at)partio.fi
 • Jäsen Susanna Jussila, KKV, susanna.jussila(at)partio.fi
 • Jäsen Vilhelmiina Juusti, L-T, vilhelmiina.juusti(at)partio.fi
 • Jäsen Inka Lähteenmäki, RaKiNa, inka.lahteenmaki(at)partio.fi
 • Jäsen Joni Pinomäki, LEK, joni.pinomaki(at)partio.fi
 • Sihteeri Tarja Nummi, partiotoimisto, 050 312 9423, tarja.nummi(at)partio.fi