Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat oiva tapa kiittää

Partiolaiset myöntävät ansiomerkkejä kiitoksena ja tunnustuksena ansiokkaasta ja hyvin tehdystä partiotyöstä. Merkkien käyttäminen taas kertoo merkin kantajan kunnioituksesta partioliikettä kohtaan.

Partiolaisten nykyinen ansiomerkkijärjestelmä jakaantuu kolmeen merkkijärjestelmään: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) ansiomerkit, partiopiirien omat ansiomerkit sekä lippukuntien ja lippukuntayhtymien ansiomerkit. Näiden ansiomerkkijärjestelmien merkkejä voidaan käyttää ja kantaa samanaikaisesti.

Partioansioksi huomioidaan kaikki partiotyö riippumatta siitä, missä partio-organisaatiossa ja millä tasolla ansiot ovat syntyneet. Myös partion ja partiolaisten edustaminen katsotaan partioansioksi.

Ansiomerkkien ehdottaminen

Lippukunnat ja partiojohtajat voivat ehdottaa ansiomerkkejä. L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti Kuksassa, vain poikkeustapauksissa SP:n ansiomerkkilomakkeella. Ehdotukset käsittelee luottamuksellisesti piirin ansiomerkkitoimikunta, joka päättää piirin merkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

Ansiomerkkejä ei voida myöntää, jos niitä ei ehdoteta. Monet lippukunnat ehdottavat merkkejä liiankin harvoin ja siksi moni ansioitunut partiolainen saattaa jäädä palkitsematta.

Ehdotusten aikataulu:

 • 15.1. mennessä ehdotetaan partioviikolla, partioparaatissa ja sen jälkeen luovutettavat (ei Mannerheim-solkia);
 • 15.4. mennessä ehdotetaan juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä luovutettavat;
 • 15.9. mennessä ehdotetaan jouluna ja alkuvuonna luovutettavat;
 • 15.11. mennessä ehdotetaan helmi-huhtikuussa luovutettavat ja seuraavan vuoden kaikki Mannerheim -soljet.
 • Mannerheim-solkia voi ehdottaa vuosittain vain 15.11. määräpäivään mennessä ja ne myönnetään vuosittain kerran vuodessa Yrjönpäiväksi (23.4.) päivätyllä päätöksellä.

Piirin ansiomerkit

Pronssinen ansiomitaliVoidaan myöntää aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Edellyttää yleensä vähintään kolmen vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa tehtävissä mahdollisen edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.
Saajan on anomisvuonna täytettävä yleensä vähintään 23 vuotta. Tätä nuoremmille tulee ehdottaa ensisijaisesti ikään sidottuja ansiomerkkejä, kuten Mannerheim-solkia tai Pyhän Yrjön solkea.

Huom: Esitä aikajärjestyksessä merkinsaajan partiotaipaleen kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (vuosilukuineen, esim. 1/2020-12/2020).

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Hopeinen ansiomitaliVoidaan myöntää pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Edellyttää yleensä vähintään neljän vuoden ansiokasta toimintaa partiojohtajatasoisissa tehtävissä mahdollisen edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.

Huom: Esitä aikajärjestyksessä merkinsaajan partiotaipaleen kaikki partiojohtajatasoiset tehtävät toimikausineen (vuosilukuineen).

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Kultainen ansiomitaliVoidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Kultainen ansiomitali numeroidaan ja sen luovuttaa piirinjohtaja.

Huom: Esitä partio-cv-muodossa merkinsaajan koko partiotaival partiojohtajatasoisine tehtävineen ja toimikausineen (vuosilukuineen).

Huom: Perustele laajasti ja esimerkkien avulla, miten toiminta on ollut poikkeuksellisen ansiokasta.

Huom: Hanki ja liitä ehdotukseen myös puoltolausuntoja.

Huom: Huomioi piirin ja SP:n ansiomitalien normaali ehdottamisjärjestys.

Hopeinen ansioplakettiVoidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään viiden vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Kultainen ansioplakettiVoidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Yleensä tukea pitää kestää vähintään kymmenen vuoden ajan ja kohdistua koko lippukunnan (tai muun partioyhdistyksen) toimintaan.
Ansioplaketin laattaan kaiverretaan myöntämistiedot, jotka ovat plaketin numero, saajan nimi, ehdottajalippukunta ja piirin nimi.

Huom: Plakettien suositeltu ehdottamis- ja myöntämisjärjestys on Hopeinen ansioplaketti  ⇒  Kultainen ansioplaketti  ⇒  Pyhän Yrjön plaketti (SP).

Huom: Myöntämisperusteissa ja näissä kaavioissa vaaditut pestivuodet ovat aina minimivuosia. Hyväksyttyjen ehdotusten pestivuodet yleensä ylittävät nämä minimit.

Ansiomerkkien yleisen ehdottamisjärjestyksen kaavio

Ansiomerkit lippukuntapestien mukaan (versio 1.1.2021).

Ansiomerkkikoulutukset

Piirin ansiomerkkitoimikunta järjestää joka vuosi useita ansiomerkkikoulutuksia.

Tiistaina 23.3.2021 pidetyn webinaarin ’ansiomerkkien historia, järjestelmä, luovutus, etäluovutus ja kantaminen’ materiaali on ladattavissa tästä: alkuosa ’historia ja järjestelmä’ (Siren) ja loppuosa ’luovutus, etäluovutus ja kantaminen’ (Tuominen).

Seuraavat koulutukset ja webinaarit pidetään syksyllä 2021:

 • koulutus tiistaina 5.10.2021 klo 18-20 Porin partiotoimistossa ja
 • koulutus torstaina 7.10.2021 klo 18-21 Turun partiotoimistossa ja
 • webinaari keskiviikkona 13.10.2021 klo 18.15 aiheena ’aatemerkit’ ja
 • webinaari tiistaina 9.11.2021 lo 18.15 aiheena ’ansiosoljet’.
 • (Ilmoittautuminen näihin kaikkiin 7 pv ennen kutakin tapahtumaa Kuksan kautta.)

Ansiomerkkikoulutusta järjestetään pyynnnöstä myös aluekokouksissa. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös Teams-webinaareja ansiomerkeistä ja niiden ehdottamisesta. Myös webinaareja voi pyytää erikseen räätälöityinä esim. alueille tai valmentajille.

Lisätietoja ja materiaalia ansiomerkeistä

Vuonna 2018 julkaistu uudistettu L-SP:n ansiomerkkiohje sisältää keskeistä tietoa piirin ansiomerkkijärjestelmästä, piirin ansiomerkeistä ja merkkien ehdottamisesta.

Suomen Partiolaisten ansiomerkeistä on päivitetyin tieto SP:n ansiomerkkisivulla (partion toimintasivuilla). Lue aina SP:n ansiomerkin tiedot, uusitut myöntämisperusteet ja ”vinkit” täältä ennen SP:n ansiomerkin ehdottamista. Pvm 1.1.2021 ovat muuttuneet seuraavat myöntämisperusteet: Pohjantähti-solki, Collanin solki ja Louhisuden solki.

SP:n ansiomerkkiohjeessa (vihkonen) Partiolaisten ansiomerkit on tietoa partion ansiomerkkijärjestelmästä yleensä, merkkien ehdottamisesta ja käytöstä. (SP:n yksittäisten merkkien uusittujen myöntämisperusteitten osalta lue myös merkkikohtainen SP:n ansiomerkkisivu.)

Ansiomerkkiehdotusta valmistellessasi lue aina myös Kuksasta kyseisen ansiomerkin ehdottamisen kysymykset ja kunkin kysymyksen mahdolliset vastausohjeet (vinkit).

L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuksassa. Kuksaan kirjoitetut tiedot kannattaa tallentaa aina myös ehdottajan arkistoon. Poikkeustapauksissa merkkejä voi edelleen ehdottaa myös SP:n ansiomerkkilomakkeella. Kyseessä on näyttö-täyttö-lomake, jonka voi myös tallentaa. (Ansiomerkkiehdotuslomakkeet toimitetaan partiotoimistoon tai postitse Porin partiotoimistoon / Tarja Nummi, Itsenäisyydenkatu 44, 28130 PORI.) Täytettyä jätettävää lomaketta kannattaa silti tulostaa pari kappaletta myös lippukunnan arkistoon.

Piirin ansiomerkkien hinnat: pronssinen ansiomitali 35€, hopeinen 45€, kultainen 55€, hopeinen ansioplaketti 40€ ja kultainen ansioplaketti 50€. [Hintatieto päivitetty 21.1.2021.]

Neuvoja antavat tarvittaessa partiopiirin ansiomerkkitoimikunnan jäsenet ja partiotoimistossa ansiomerkkitoimikunnan sihteeri Tarja Nummi.

Ansiomerkkitoimikunta

L-SP:n ansiomerkkiasioista vastaa ansiomerkkitoimikunta. Se ylläpitää ja kehittää ansiomerkkijärjestelmä, järjestää ansiomerkkeihin liittyvää koulutusta sekä päättää piirin ansiomerkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

 • Puheenjohtaja Timo Sirén, TaLi, 040 763 3856, tpsiren(at)gmail.com
 • Varapuheenjohtaja Inka Lähteenmäki, RaKiNa, inka.lahteenmaki(at)partio.fi
 • Piirinjohtaja Eero Kivistö, MeMe, eero.kivisto(at)partio.fi
 • Jäsen Tuulia Engblom, Kaira, tuulia.engblom(at)partio.fi
 • Jäsen Lauri Harkia, Kaira, lauri.harkia(at)partio.fi
 • Jäsen Maarit Heikkinen, RKK, maarit.heikkinen(at)partio.fi
 • Jäsen Susanna Jussila, KKV, susanna.jussila(at)partio.fi
 • Jäsen Pasi Mikkonen, TSK, pasi.mikkonen(at)iki.fi
 • Jäsen Jyrki Tuominen, TuMe, scout(at)iki.fi
 • Sihteeri Tarja Nummi, partiotoimisto, 050 312 9423, tarja.nummi(at)partio.fi