Partio-ohjelma

Partio-ohjelma on partiokasvatuksen ydin, kaikki se, mitä, miten ja miksi partiossa jotain tehdään. Lippukunnissa eli partion paikallisyhdistyksissä partiotoimintaa järjestetään partio-ohjelman mukaisesti eri ikäkausiryhmissä.

Lisää partio-ohjelmasta löytyy Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Partio-ohjelma

Partion ikäkaudet

Sudenpennut

7–9-vuotiaat

Seikkailijat

10–12-vuotiaat

Tarpojat

12–15-vuotiaat

Samoajat

15–17-vuotiaat

Vaeltajat

18–22-vuotiaat

Perhepartio

3–6-vuotiaat

Perhepartio on partion toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti.