Apurahat

Piirin apurahaa voi hakea monenlaiseen partiokoulutukseen, partiojohtajien jatkokoulutusta eli Kolmiapila-Gilwell-koulutusta varten ja kansainvälisen toimintaan.

Partiokoulutus

Avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista.

Apurahalla tuetaan ensisijaisesti partiojohtajien taitokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiotaitokilpailujen johtajakurssi, kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ensiapukurssi.

Apurahalla tuetaan toissijaisesti ikäkausitoiminnan edistämiseen liittyvää partiokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiojohtajan peruskoulutus, ikäkausijohtajan koulutus, lippukunnanjohtajakoulutus ja partiokouluttajakoulutus.

Apurahaa voi hakea myös muuhun henkilökohtaiseen partiojohtajakoulutukseen, esim. Value Based Leadership -kurssi.

Apuraha maksetaan hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Partiojohtajien jatkokoulutus eli Kolmiapila-Gilwell-koulutus

  • Avustusta voidaan myöntää kouluttautujalle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista.
  • Hakija käy leiri- ja seminaariosan saman vuoden aikana.
  • Apuraha maksetaan seminaariosan jälkeen.

Kansainvälisen toiminnan apuraha

  • Apurahalla tuetaan ulkomaille suuntautuvaa partiomatkaa, jossa tutustutaan isäntämaan partiolaisiin.
  • Apurahalla tuetaan ulkomailla tapahtuvaa partiotilaisuutta (kurssi, leiri tai muu tapahtuma).
  • Apurahaa voi hakea yksittäisenä partiolaisena tai ryhmän puolesta (matkanjohtaja hakee).
  • Apuraha maksetaan ulkomaille suuntautuneen partiomatkan ja saadun raportin jälkeen.

Yleistä apurahoista

  • Apurahahakemukset toimitetaan viimeistään 31.3. piiriin sähköpostilla osoitteeseen partiotoimisto.lsp@partio.fi.
  • Päätöksestä tiedotetaan 31.5. mennessä.

Apurahat myöntää Lounais-Suomen Partiosäätiö ja Satakunnan Partiosäätiö – Satakunda Scoutstiftelse rs piirin apurahatoimikunnan esityksen mukaan.

Lisätietoja apurahoista saa partiotoimistosta.

Apurahalomake