Organisaatio

Piiriä johtaa piirikokouksen valitsema piirihallitus sekä luottamushenkilöiden eli luottisten ryhmät. Näkyvin toiminta tehdään eri toiminnanalojen kautta ja niissä toimivien luottamushenkilöiden toimesta. Piirin toiminnanalat ovat: alue, kasvu, kasvatus, talous, vapaaehtoistuki, viestintä- ja markkinointi, projektit ja yhteiskuntasuhteet.

Ota rohkeasti yhteyttä piirihallitukseen tai kunkin ryhmän vastaavaan hallituksen jäseneen. Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi, ellei toisin ole mainittu.

Piirin organisaatiokaavio löytyy piirin säännöistä.

Piirihallituksen kokoonpano löytyy täältä.

Puheenjohtajien sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Lippukuntatuen ryhmä, puheenjohtaja Heidi Luoto
lippukuntien kokonaisvaltainen tuki

Moninaisuusjaosto, puheenjohtaja Tiina Tanner
tukee ja edistää moninaisuusasioita piirin alueella ja järjestää moninaisuuteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, sisuasiat

Perhepartiojaosto, puheenjohtaja Jenna Uutela
tukee lippukuntia perhepartion käynnistämisessä ja tarjoaa perhepartio-ohjaaja-koulutusta

Valmentajat, yhteydenotot lippukuntakoordinaattorien kautta, yhteystiedot piirin sivuilla
valmentajien tehtävänä on valmentaa lippukuntia heidän kehittymisprojekteissaan

Koulutusryhmä, puheenjohtaja Tarja Mäkinen
vaeltajille ja aikuisille suunnattu koulutusjärjestelmän mukainen johtajuuskoulutustoiminta

Aikuis- ja luottisryhmä, puheenjohtaja Lea Laaksonen
piirin alueella toimivien partioaikuisten tukeminen kouluttamalla sekä materiaalia tuottamalla

Kasvatusryhmä, puheenjohtaja Valtteri Lampi
partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen

Sudenpentujaosto, puheenjohtaja Niina Valkeapää
sudenpentujen ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien sudenpentutoiminnan tukeminen

Seikkailijajaosto, puheenjohtaja Emilia Hänninen
seikkailijoiden ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien seikkailijatoiminnan tukeminen

Tarpojajaosto, puheenjohtaja Minni Koivisto
tarpojien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien tarpojatoiminnan tukeminen

Samoajajaosto, puheenjohtaja Noomi Suominen
samoajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien samoajatoiminnan tukeminen

Vaeltajajaosto, puheenjohtaja Niina Etelätalo
vaeltajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien vaeltajatoiminnan tukeminen

KV- ja aatejaosto, puheenjohtaja Laitinen Mikko
kansainvälisten ja partioaatteellisten ohjelmatapahtumat, lippukuntien kansainvälisyyskasvatuksellinen, partioaatteellinen ja katsomuskasvatuksellinen tukeminen

Huoltojaosto, puheenjohtaja Sofia Rusi
piirin tilaisuuksien muonitus, muonituskaluston ylläpito ja hoito, piirin huolto- ja hygeniaosaamisen ylläpito

Kilpailujaosto, puheenjohtaja Salli Suominen
partiokilpailutoiminnan tukeminen, kilpailujen järjestäjien auttaminen tarvittaessa

Meripartiojaosto, puheenjohtaja Stella Laaksonen
meripartiotoiminnan tukeminen ja ohjaus, meripartio-ohjelman kehittäminen

Erätaitojaosto, puheenjohtaja Jani Söderlund
piirin ja lippukuntien retkeily- ja ympäristökasvatus, luontoa säästävä toiminta ja partioleirikulttuurin vaaliminen

Turvallisuusjaosto, puheenjohtaja Antti Kuparinen
partiolaisten viesti- ja pelastuspalvelutoiminnan suunnittelu, koordinointi ja valvonta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Viestintä- ja markkinointiryhmä, puheenjohtaja Helmi Aaltonen
piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä, viestintä- ja markkinointistrategia, lippukuntien viestinnän tukeminen, kuvaajat ja kuvapankki

Markkinointijaosto, puheenjohtaja Leevi Vähämaa
piirin ja lippukuntien markkinointimateriaalit, markkinointitempaukset, partion esittely tapahtumissa

Somejaosto, puheenjohtaja Aava Lilja
sosiaalisen median sisällön suunnittelu, tuottaminen ja koordinointi, tapahtumien tukeminen sosiaalisessa mediassa näkymisessä

Toimitusjaosto, puheenjohtaja Laura Korte, päätoimittaja Lauri Höyssä
piirin jäsenlehden toimittaminen, journalistisen sisällön tuottaminen

Projektiryhmä, projektiministeri Meeri Ihalin
suurtapahtumien ja muiden projektien järjestäminen

Yhteiskuntasuhderyhmä, yhteiskuntasuhdeministeri Maria Arro
piiri- ja lippukuntatason yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella

KeKejaosto, puheenjohtaja Julia Kaipia
kestävän kehityksen edistäminen piirissä ja lippukunnissa

Kirkkosuhdejaosto, puheenjohtaja Jaana Ketola
tukee piirin alueen lippukuntia kirkkosuhteissa sekä hoitaa piirin suhteita seurakuntayhtymiin ja hiippakuntiin yhdessä piirinjohtajan kanssa