Organisaatio

Piiriä johtaa piirikokouksen valitsema piirihallitus sekä luottamushenkilöiden eli luottisten ryhmät. Näkyvin toiminta tehdään eri toiminnanalojen kautta ja niissä toimivien luottamushenkilöiden toimesta. Piirin toiminnanalat ovat: alue, kasvu, kasvatus, talous, vapaaehtoistuki, viestintä- ja markkinointi, projektit ja yhteiskuntasuhteet.

Ota rohkeasti yhteyttä piirihallitukseen tai kunkin ryhmän vastaavaan hallituksen jäseneen. Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi, ellei toisin ole mainittu.

Piirin organisaatiokaavio löytyy piirin säännöistä.

Piirihallituksen kokoonpano löytyy täältä.

Lippukuntatuen ryhmä, lippukuntatuenryhma@lounaissuomenpartiopiiri.fi
lippukuntien kokonaisvaltainen tuki

Moninaisuusjaosto, moninaisuusjaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
tukee ja edistää moninaisuusasioita piirin alueella ja järjestää moninaisuuteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, sisuasiat

Perhepartiojaosto, perhepartiojaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
tukee lippukuntia perhepartion käyttöönotossa ja tarjoaa perhepartio-ohjaaja-koulutusta

Valmentajat, valmentajat@lounaissuomenpartiopiiri.fi 
valmentajien tehtävänä on valmentaa lippukuntia heidän kehittymisprojekteissaan

Koulutusryhmä, koulutusryhma@lounaissuomenpartiopiiri.fi
vaeltajille ja aikuisille suunnattu koulutusjärjestelmän mukainen johtajuuskoulutustoiminta

Aikuis- ja luottisryhmä, aikuisjaluottisryhma@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin alueella toimivien partioaikuisten tukeminen kouluttamalla sekä materiaalia tuottamalla

Kasvatusryhmä, kasvatusryhma@lounaissuomenpartiopiiri.fi
partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen

Sudenpentujaosto, sudenpentujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
sudenpentujen ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien sudenpentutoiminnan tukeminen

Seikkailijajaosto, seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
seikkailijoiden ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien seikkailijatoiminnan tukeminen

Tarpojajaosto, tarpojajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
tarpojien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien tarpojatoiminnan tukeminen

Samoajajaosto, samoajajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
samoajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien samoajatoiminnan tukeminen

Vaeltajajaosto, vaeltajajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
vaeltajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien vaeltajatoiminnan tukeminen

KV- ja aatejaosto, kv-aate@lounaissuomenpartiopiiri.fi
kansainvälisten ja partioaatteellisten ohjelmatapahtumat, lippukuntien kansainvälisyyskasvatuksellinen, partioaatteellinen ja katsomuskasvatuksellinen tukeminen

Huoltojaosto, huoltojaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin tilaisuuksien muonitus, muonituskaluston ylläpito ja hoito, piirin huolto- ja hygeniaosaamisen ylläpito

Kilpailujaosto, kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
partiokilpailutoiminnan tukeminen, kilpailujen järjestäjien auttaminen tarvittaessa

Meripartiojaosto, meripartiojaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
meripartiotoiminnan tukeminen ja ohjaus, meripartio-ohjelman kehittäminen

Erätaitojaosto, retkeilyjaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin ja lippukuntien retkeily- ja ympäristökasvatus, luontoa säästävä toiminta ja partioleirikulttuurin vaaliminen

Turvallisuusjaosto, turvallisuusjaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
partiolaisten viesti- ja pelastuspalvelutoiminnan suunnittelu, koordinointi ja valvonta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Viestintä- ja markkinointiryhmä, viestintaryhma@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä, viestintä- ja markkinointistrategia, lippukuntien viestinnän tukeminen, kuvaajat ja kuvapankki

Markkinointijaosto, markkinointijaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin ja lippukuntien markkinointimateriaalit, markkinointitempaukset, partion esittely tapahtumissa

Somejaosto, somejaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
sosiaalisen median sisällön suunnittelu, tuottaminen ja koordinointi, tapahtumien tukeminen sosiaalisessa mediassa näkymisessä

Toimitusjaosto, toimitusjaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piirin jäsenlehden toimittaminen, journalistisen sisällön tuottaminen

Projektiryhmä, projektit@lounaissuomenpartiopiiri.fi
suurtapahtumien ja muiden projektien järjestäminen

Yhteiskuntasuhderyhmä, yr@lounaissuomenpartiopiiri.fi
piiri- ja lippukuntatason yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella

KeKejaosto, keke@lounaissuomenpartiopiiri.fi
kestävän kehityksen edistäminen piirissä ja lippukunnissa

Kirkkosuhdejaosto, kirkkosuhdejaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
tukee piirin alueen lippukuntia kirkkosuhteissa sekä hoitaa piirin suhteita seurakuntayhtymiin ja hiippakuntiin yhdessä piirinjohtajan kanssa