Organisaatio

Piiriä johtaa piirikokouksen valitsema piirihallitus sekä luottamushenkilöiden eli luottisten ryhmät. Näkyvin toiminta tehdään eri toiminnanalojen kautta ja niissä toimivien luottamushenkilöiden toimesta. Piirin toiminnanalat ovat: alue, kasvu, kasvatus, talous, vapaaehtoistuki, viestintä- ja markkinointi, projektit ja yhteiskuntasuhteet.

Ota rohkeasti yhteyttä piirihallitukseen tai kunkin ryhmän vastaavaan hallituksen jäseneen. Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi, ellei toisin ole mainittu.

Piirin organisaatiokaavio löytyy piirin säännöistä.

 

Piirinjohtaja
Eero Kivistö, Mellilän Menninkäiset

Piirin varajohtaja
Anna Engblom, Henrikin Tapulitytöt 

Viestintä- ja markkinointiministeri
Liisa Holmberg, Maarian Kämmekät

Aikuis- ja luottisministeri
Tommi Salonen, Mietoisten Kolopuutintit 

Projektiministeri
Essi Virtanen, Kyrön Kiurut ja Kokot 

Kasvatusministeri
Enni Heikintalo, Nakkilan Partiolaiset

Koulutusministeri
Otto Glader, Puhurin Pojat

Alueministeri
Kris Loimaala, Maarian Tähkät

Kasvuministeri
Maarit Pirinen, Rauman Partiotytöt

Yhteiskuntasuhdeministeri
Alli Koskimäki, Maarian Kämmekät

Toiminnanjohtaja
Mari Kousa-Kuusisto, Lounais-Suomen Partiopiiri 

Alueryhmä
lippukuntien kokonaisvaltainen tuki

Valmentajajaosto
lippukuntien alueellinen tuki lippukunta-, pestaus- ja ohjelmavalmentajien kautta

Lippukuntajaosto
erityisen tuen tarpeessa olevien lippukuntien suora tukeminen

Koulutusryhmä
vaeltajille ja aikuisille suunnattu koulutusjärjestelmän mukainen johtajuuskoulutustoiminta

Aikuis- ja luottisryhmä
piirin alueella toimivien partioaikuisten tukeminen kouluttamalla sekä materiaalia tuottamalla

Kasvatusryhmä
partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen

Sudenpentujaosto
sudenpentujen ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien sudenpentutoiminnan tukeminen

Seikkailijajaosto
seikkailijoiden ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien seikkailijatoiminnan tukeminen

Tarpojajaosto
tarpojien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien tarpojatoiminnan tukeminen

Samoajajaosto
samoajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien samoajatoiminnan tukeminen

Vaeltajajaosto
vaeltajien ohjelmatapahtumien järjestäminen, lippukuntien vaeltajatoiminnan tukeminen

KV- ja aatejaosto
kansainvälisten ja partioaatteellisten ohjelmatapahtumat, lippukuntien kansainvälisyyskasvatuksellinen, partioaatteellinen ja uskontokasvatuksellinen tukeminen

Huoltojaosto
piirin tilaisuuksien muonitus, muonituskaluston ylläpito ja hoito, piirin huolto- ja hygeniaosaamisen ylläpito

Kilpailujaosto
partiokilpailutoiminnan tukeminen, kilpailujen järjestäjien auttaminen tarvittaessa

Meripartiojaosto
meripartiotoiminnan tukeminen ja ohjaus, meripartio-ohjelman kehittäminen

Erätaitojaosto
piirin ja lippukuntien retkeily- ja ympäristökasvatus, luontoa säästävä toiminta ja partioleirikulttuurin vaaliminen

Turvallisuusjaosto
partiolaisten viesti- ja pelastuspalvelutoiminnan suunnittelu, koordinointi ja valvonta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Sisujaosto
sisupartioryhmän aloittavien lippukuntien tukeminen, sisupartion markkinointi lippukunnille, partiotoiminnan onnistuminen erityistä huomiota vaativien partiolaisten kanssa, esteettömyysasiat

Viestintä- ja markkinointiryhmä
piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä, viestintä- ja markkinointistrategia, lippukuntien viestinnän tukeminen

Markkinointijaosto
piirin ja lippukuntien markkinointimateriaalit, markkinointitempaukset, partion esittely tapahtumissa

Somejaosto
sosiaalisen median sisällön suunnittelu, tuottaminen ja koordinointi, tapahtumien tukeminen sosiaalisessa mediassa näkymisessä

Toimitusjaosto
piirin jäsenlehden toimittaminen, journalistisen sisällön tuottaminen

Talousryhmä
tuki piirihallitukselle talouteen liittyvissä päätöksissä, varainhankintakampanjat, lippukuntien tukeminen taloudenhoitoon liittyvissä haasteissa

Projektiryhmä
suurtapahtumien ja muiden projektien järjestäminen

Yhteiskuntasuhderyhmä
piiri- ja lippukuntatason yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella

Kasvuryhmä
partion jäsenmäärän kasvun ja moninaisuusasioiden koordinointi, tilastotiedon kerääminen ja analysoiminen