Valmentaja

Valmentaja lippukunnan avuksi

Mikäli lippukunta kokee tarvitsevansa valmennusta jossain tietyssä asiassa, voi lippukunta hakeutua mukaan piirin valmentajien tarjoamaan valmennusprojektiin. Valmennusprojekti räätälöidään lippukunnan tarpeiden mukaisesti.

Valmentaja sopii yhdessä lippukunnan kanssa projektin tavoitteista, toteuttamisesta, sen aikataulusta ja menetelmistä sekä siitä, keitä projektissa on mukana. Projektiin kuuluu ainakin aloitustapaaminen, päättökeskustelu ja erikseen sovittava määrä muita tapaamisia projektin aikana.

Valmentaja auttaa lippukuntaa asettamaan kehittymisprojektille tavoitteet ja löytämään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä voivat olla yhteistyö muiden luottisten kanssa tai kouluttautuminen. Yhtenä keinona kehittymisprojektissa voi olla myös yhteistyö alueen muiden lippukuntien kanssa.

Valmentaja valitsee projektin eri vaiheisiin sopivat valmennus- ja fasilitointimenetelmät. Valmentaja on projektin aikana yhteydessä lippukuntaan sovitulla tavalla. Hän seuraa lippukunnan edistymistä kehittymisprojektin tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentaja päivittää lippukunnan kuulumiset lippukuntakoordinaattorille sovitusti.

Valmennusprojektiin halutessaan lippukunnan tulee olla yhteydessä omaan lippukuntakoordinaattoriinsa.

SP:n valmennusohjelmat

Suomen Partiolaiset järjestää vuosittain muutamia valtakunnallisia valmennusohjelmia, joihin lippukunta voi halutessaan ilmoittautua mukaan. Valmennusohjelmien teemoina on ollut esimerkiksi kasvu, pestaaminen ja vanhempien ikäkausien tukeminen.

Suomen Partiolaiset järjestää vuosittain muutamia valtakunnallisia valmennusohjelmia, joihin lippukunta voi halutessaan ilmoittautua mukaan. Valmennusohjelmien teemoina on ollut esimerkiksi aikuisten rekrytointi, pestaaminen ja vanhempien ikäkausien tukeminen.

Valmennusohjelmista voit lukea enemmän täältä.

Valmennusohjelmien teemoina on ollut esimerkiksi aikuisten rekrytointi, pestaaminen ja vanhempien ikäkausien tukeminen.