Lippukunnalle

Partiopiirin tärkein tehtävä on tukea piirin alueella toimivien lippukuntien toimintaa, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus laadukkaaseen partio-ohjelmaan lähistöllään toimivassa lippukunnassa. Piiri tarjoaa ja järjestää koulutusta, kilpailuja ja ohjelmatapahtumia, joihin voivat osallistua piirin lippukunnat ja yksittäiset partiolaiset. Toimintaa pyörittävät reilu 200 vapaaehtoista piirin luottamushenkilöä ja työntekijät.

Piirin toiminta on jaettu seitsemään toiminnanalaan: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, talous, viestintä- ja markkinointi, yhteiskuntasuhteet ja jäsenhankinta. Jokaiseen toiminnanalaan kuuluu lisäksi jaostoja, jotka mm. vastaavat ikäkausien ohjelmasta, koulutuksesta ja piirilehden toimittamisesta. Piirin hallinnosta ja taloudesta vastaa piirihallitus.