Lippukuntatuki

Piirin keskeisin tehtävä on alueen lippukuntien toiminnallinen tukeminen ja auttaminen hyvän partiotoiminnan järjestämisessä.

Tiivistetysti voisi ilmaista, että partiopiirin olemassaolon syy on se, että kaikilla halukkailla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen partiotoimintaan lippukunnassa, joka toimii lapsen tai nuoren lähietäisyydellä.

Esimerkiksi tällaisia konkreettisia tukia lippukunnat voivat piiriltä saada:

 • positiivisen ilmapiirin ylläpito
 • henkinen apu johtokolmikolle
 • apua ristiriitatilanteissa
 • uusien toimijoiden auttaminen / tukeminen
 • uuden lippukunnan perustaminen
 • lippukunnan henkiin herättäminen
 • piirin tuottamat palvelut (työntekijät, materiaalit, valmentajat, viestintä…)
 • vertaistukea ja matalan kynnyksen apua
 • koulutukset ja kurssit
 • koulutustilat ja leirialueet
 • Turvallisesti yhdessä -materiaali
 • tukea lippukunnan turva-aikuinen -pestiin
 • Mukavasti yhdessä -materiaali

Ole rohkeasti yhteydessä! Partiotoimiston ovet ovat aina auki lippukuntatoimijoille!

Aluetoiminta

Piirin aluetoiminnanalasta vastaa alueryhmä, jonka keskeinen tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä kaikille ikäkausille. Aluetoiminnan kautta lippukunnan koko johtajisto ja erityisesti lippukuntaa johtava lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajan muodostama johtokolmikko saa ohjausta työhönsä sekä tukea partio-ohjelman toteuttamiseen. Toiminnanalaan kuuluvat valmentaja- ja lippukuntajaostot.

Piiri on jaettu yhteensä 16 alueeseen, joihin kuuluu 4-14 lippukuntaa. Tärkeimpänä välineenä yhteydenpidossa piirin ja lippukuntien välillä toimivat valmentajat, jotka muodostavat valmentajajaoston. Valmentajat pitävät yhteyttä alueensa lippukuntiin sekä niiden lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajiin. Jaosto edistää partiotoiminnan ylläpitämistä koko piirin alueella, suunnittelee alueellisia yhteistyömahdollisuuksia sekä ohjaa lippukuntia käyttämään niitä.

Tiedonvälitys piirin ja lippukuntien välillä on keskeinen osa aluetoiminnanalan työtä. Toiminnanala kerää informaatiota lippukuntien tilasta ja tarpeista alueiden kautta ja pyrkii rakentamaan toimivan viestintäkanavan lippukunnista piiriin ja piiristä keskusjärjestöön sekä päinvastoin.

Lippukuntajaosto toimii valmentajien ja ns. perusaluetyön rinnalla. Jaosto tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta lippukuntien arjessa ilmenneiden haasteiden ratkaisemisessa ja hiipuvien lippukuntien toiminnan elvyttämisessä. Jaoston apu perustuu lippukuntien toiveisiin ja erityistarpeisiin. Lippukuntajaosto toimii tiiviissä yhteistyössä valmentajajaoston ja erityisesti lippukuntavalmentajien kanssa.