Ohjelma ja koulutus

Ohjelmatoiminnanalaa johtaa kasvatusryhmä, jonka alaisuudessa toimii viisi ikäkausijaostoa (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat) sekä ainakin kahdeksan taitokoulutusjaostoa (osaamisalueet: kansainvälinen, kisa-, huolto-, meripartio-, kv- ja aate-, retkeily-, sisu- ja turvallisuustoiminta).

Kasvatusryhmän tehtävänä on vastata partio-ohjelman toteuttamisesta piirin alueella. Ryhmä vastaa myös ohjelmatoimintaan liittyvien tapahtumien ja taitokoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ryhmä varmistaa ohjelmatarjonnan ja -kysynnän kohtaamisen. Ryhmä toteuttaa tehtäväänsä jaostojen järjestämien tapahtumien kautta. Tapahtumat ovat ohjelmatapahtumia, koulutuksia ja partiotaitokilpailuja. Ohjelmaryhmä tarjoaa tukea tarvittaessa myös muiden toiminnanalojen tapahtumiin.

Piirin koulutustoiminnanalasta vastaa Koulutusryhmä (KR), jonka vastuulla on koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen toteuttaminen sekä kaiken piirin tarjoaman partiokoulutuksen tukeminen ja koordinoiminen. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että partiossa toimii riittävä määrä osaavia aikuisia ja nuoria johtajia. Lisäksi Koulutusryhmän tehtäviin kuuluu Aikuis- ja luottisjaoston toiminta.

KR järjestää vuosittain partiojohtajien peruskoulutusta ja johtamistehtäväohjaajien koulutusta, piiri- ja lippukuntatoimijakoulutusta, partiokouluttajakoulutusta, akela-, sampo- ja luotsikoulutusta, ikäkausivastaavakoulutusta sekä koulutusvastaavakoulutusta. Ohjaamme Ko-Gi- ja KO-koulutusten suorittajia sekä pyydettäessä muitakin piiripesteissä toimivia. Koulutusryhmä tukee lippukuntien koulutusvastaavia; vuosittain ilmestyvässä Ilmossa ja kahdesti vuodessa ilmestyvässä Ilonassa esitellään koulutustarjontaa. Vastaamme myös yhteyksistä Suomen Partiolaisten koulutusvaliokuntaan sekä YTP-koulutusyhteistyöstä Hämeen Partiolaisten kanssa

Koulutusryhmän jäseniä ovat koulutusohjaajat, jotka ovat partiokoulutuksen sekä ohjaamisen asiantuntijoita. Tehtävä vaatii Ko-Gi-kurssin lisäksi koulutusohjaajakoulutuksen suorittamisen. Koulutusohjaajilla on pestinsä tunnuksena kolme nappulaa kaulassaan.