Viestintä- ja markkinointi

Piirin viestintä tukee lippukuntia viestimään paremmin ja markkinoimaan toimintaa. Lippukuntiin liittyviä tehtäviä ovat mm. viestintäkoulutus ja -neuvonta, piirin ja keskusjärjestön tapahtumista tiedottaminen lippukunnille ja jäsenille, piirin www-sivustojen ylläpito ja kehittäminen, partio-ohjelman kokonaisuuden edistäminen viestinnän keinoin sekä partiotoiminnan kiinnostavuuteen vaikuttaminen.

Piiriin liittyviä tehtäviä ovat: piirin viestinnän johtaminen ja järjestäminen, piirin toimijoiden kouluttaminen tiedottamaan ja kertomaan aktiivisesti oman toiminnanalan asioista lippukunnille, kriisitiedotusvalmiuksien ylläpitäminen, www-sivustojen ylläpito ja kehittäminen, suhteet tiedotusvälineisiin ja kiinnostavien partioaiheiden tarjoileminen niille, ulkoinen tapahtumaviestintä, partion ulkoisesta kuvasta vastaaminen piirin toiminta-alueella, viestintäkanavien käyttö ja kehittäminen sekä graafisesta ilmeestä vastaaminen.

Viestinnän aikataulut 2019

Vuoden viestintätekokisa

Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää lippukunnille Vuoden Viestintäteko -kilpailun. Kilpailussa palkitaan lippukunta, joka on tehnyt onnistunutta viestintää. Kilpailu pyrkii edistämään lippukuntien viestintää entistä paremmaksi ja suunnitelmallisemmaksi.

Kilpailuaika on kalenterivuosi 2019, ja voittaja lippukunnan palkinto jaetaan vuoden 2020 lippukuntapäivässä helmikuussa.

Osallistu kilpailuun kertomalla meille mitä teitte, miten asetetut tavoitteet täyttyivät ja mitä vaikutuksia teosta on ollut lippukunnalle.

Mikä: Viestintätekokilpailu

Milloin: Vuoden 2019 aikana. Lippukunta voi osallistua kisaan yhden kerran vuoden aikana.

Miten: Tehkää hienoa viestintää ja kertokaa siitä meille! Se voi olla jäsenviestintää, markkinointia uusille jäsenille tai vaikka aikuisille, uudet nettisivut, somekampanja – taivas on rajana, kunhan se on viestinnällistä toimintaa!

Kerro tekonne 31.12. mennessä oheisella lomakkeella, niin olette kisassa!

Vuoden viestintäteko -kilpailun osallistumislomake