Seurakuntayhteistyö

Suomen Partiolaiset ja Suomen evankelisluterilainen kirkko ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa sanoitetaan periaatteet paikalliselle yhteistyölle ja taustayhteisösopimukselle. Yhteistyö perustuu yhteiseen arvopohjaan sekä vapaaehtoisuuteen, ja siitä on monenlaista hyötyä molemmille osapuolille.

Partioliikkeeseen kuuluu oman uskonnon tai muun maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Suomalaisessa viitekehyksessä on ollut luonnollista, että partiossa tapahtuva hengellinen kasvatus ja siihen liittyvä yhteistyö on ollut tiivistä nimenomaan evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Partioliike ei kuitenkaan ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden mukaisesti. Tästä syystä yhteistyötä on tehty ja tehdään edelleen myös muiden kirkko- ja uskontokuntien kanssa.

Valtaosalla partiolippukunnista on taustayhteisönään Suomen evankelisluterilaisen kirkon paikallisseurakunta. Parhaimmillaan yhteistyö partiolippukunnan ja seurakunnan välillä hyödyttää molempia osapuolia. Alla olevat oppaat on laadittu, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja antoisaa.

Lippukunnille suunnattu opas yhteistyöstä seurakunnan kanssa

Opas lippukunnille (pdf)

Seurakunnille suunnattu opas yhteistyöstä lippukuntien kanssa

Opas seurakunnille (pdf)