Luottisorganisaatiouudistus

Piirihallitus on päättänyt piiripalveluiden kehittämisen tiekartan mukaisesti käynnistää luottisorganisaatiouudistuksen. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää piirin luottisorganisaatiota ja sen myötä toiminnanalojen koot, vastuut ja tehtävät otetaan tarkasteluun. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa organisaation kykyä reagoida muutoksiin.  

Uudistuksessa osallistetaan laajasti piirin nykyistä luottamushenkilöorganisaatiota sekä lippukuntia.  

Luottisorganisaatiouudistuksen projektisuunnitelma. (pdf)

Luottisorganisaatiouudistuksen kuulumiset toukokuu 2024

 • Osallistuimme luottiskarnevaaleille, jossa ensimmäinen julkinen luonnos esiteltiin. Työstön pohjalta projektiryhmä jatkokehitti omaa ehdotustaan.
 • Projektiryhmä on saanut valmiiksi esityksen piirihallitukselle organisaatiosta. Piirihallitus päättää tästä kesäkuun kokouksessaan.
 • Tehtäväjakoa eri toimintaryhmien kesken on aloitettu.
 • Seuraavaksi on vuorossa piirihallituksen päätöksen jälkeen mallin tiedottaminen kaikille luottiksille ja vierailuja joissakin toimintaryhmissä.

Projektin vaiheet aiemmin

 • Helmikuu 2024: Kyselytunnilla esiteltiin projektin ajankohtaisia asioita ja vastailtiin kysymyksiin.
 • Helmikuu 2024: Luottisorganisaatiouudistuskella osallistui lippukuntapäivään työpajan ja messupisteen merkeissä.
 • Loppuvuosi 2023: Organisaatiouudistuksen projektiryhmä kokoontui kuukausittain.
 • Joulukuu 2023: Piirihallitus työsti kokouksessaan organisaatioon liittyviä asioita, kuten organisaatiomalleja.
 • Marras-Joulukuu 2023: Projektiryhmä osallisti piirihallitusta ja toimistoa organisaation nykytilasta kyselyn avulla.
 • Marraskuu 2023: Projektiryhmä vieraili laajennetussa kasvatusryhmässä.

Lisätietoa

Lisätietoa antavat piirinjohtaja Anni Raiko, 050 553 4053, anni.raiko@partio.fi ja piirin varajohtajja Essi Virtanen, 040 966 8568, essi.virtanen@partio.fi

Toimeksianto luottisorganisaatiouudistukselle

Halutessasi voit tutustua projektin toimeksiantoon tästä (pdf).

Piiripalveluiden kehittämisen tiekartta

Piiripalveluiden kehittämisen tiekartta hyväksyttiin piirihallituksen kokouksessa 6/2022.   Tiekartan tavoitteena on parantaa ja vahvistaa piirin tukea lippukunnille ja luottiksille sekä kehittää resursseja ja niiden hyödyntämistä. Tiekartta varmistaa, että toiminnan kehittäminen on suunnitelmallista, kestävää, vastuullista ja tuloksellista.  

Tiekarttassa on neljä kehityskohtaa:

 • lippukuntatuki 
 • piiriorganisaatio ja vapaaehtoiset 
 • talous ja tilat 
 • Toimistopalvelut. 

Lippukuntatuen kehitystä suunniteltiin 2022 ja suunnitelmat otettiin käytäntöön 1.1.2023. Nyt on vuorossa piiriluottisorganisaation uudistaminen.

Tiekartta kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.