Piirin mentorointiohjelman osallistujat Anni Verho ja Reetta Glader Liedon Eränkävijöistä kertovat, miten henkilökohtaista mentorointia voi lippukunnanjohtajana hyödyntää myös lippukunnan kehittämiseen.

Reetta haki mentorointiohjelmaan toimiessaan lippukunnanjohtajana 2021, kun edessä oli lippukunnan rekisteröityminen.

–Hain mentorointiohjelmaan ensisijaisesti saamaan tukea ja neuvoja lippukunnan ja seurakunnan välillä käytävään vuoropuheluun. Odotuksena oli myös saada tukea muutosjohtamiseen hyvin haastavana aikana, jolloin partiotoiminta oli tapahtunut jo pidemmän aikaa pääosin etänä tai tiukkojen rajoitusten alla, Reetta kertoo.  

Anni puolestaan hakeutui mentorointiohjelmaan 2022 uutena lippukunnanjohtajana heti rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen muutti lippukunnan hallintoa, josta Anni uutena lippukunnanjohtajana vastasi.

–Tavoitteenani oli saada ymmärrystä erityisesti yhdistyksen pyörittämisen kiemuroihin. Lisäksi toivoin oppivani lisää lippukunnan taloudesta, mikä oli aikaisemmin kuulunut seurakunnalle.

Anni Verho ja Reetta Glader kävivät piirin mentorointiohjelman ja saivat siitä paljon tukea pesteihinsä

Anni on saanut mentoriltaan hyvin konkreettista tukea yhdistyksen hallintoon liittyviin asioihin kuten kokoustekniikkaan, toiminnantarkastukseen, yhdistyslakiin, tilinpäätöksiin ja lippukunnan sääntöihin.

–Olen oppinut valtavasti rekisteröidyn yhdistyksen johtamisesta ja taloudenhoidosta. Olen asettumassa toiseksi vuodeksi ehdolle lippukunnanjohtajaksi ja lähtökohdat uuteen kauteen ovat todella paljon helpommat. Siitä iso kiitos kuuluu mentorilleni, Anni kertoo mentorin antamasta tuesta.  

Henkilökohtaisesti Anni kokee oppineensa kehityskohteiden lisäksi tunnistamaan myös omia vahvuuksia johtajana.

Reetan mentori puolestaan osasi antaa tukea ja neuvoja lippukuntien ja seurakuntien väliseen yhteistyöhön sekä itse rekisteröitymisprosessiin liittyen.

–Mentoroinnin kautta sain luottamusta ja itsevarmuutta johtamiseen. Opin ymmärtämään omia vahvuuksiani johtajana ja pyytämään apua tilanteissa, joissa oma osaamiseni ei riitä asian ratkaisemiseen, toteaa Reetta.

Mentorin kanssa käytyjen keskustelujen myötä Reetta aloitti myös Ko-Gi-koulutuksen kehittämistehtävän aikuiskummitoiminnan käynnistämisestä lippukunnassa, jonka myötä aloittaville aikuisille nimettävä kummi tukee toimintaan mukaan pääsemisessä ensimmäisen vuoden ajan.  

Annin mukaan se, että aktori ja mentori tulevat eri lippukunnista, antaa molemmille uutta näkökulmaa asioihin.

–Sitä helposti elää oman lippukunnan kuplassa, jossa asiat on aina tehty tietyllä tavalla. Tapaamiset olivat todella hyödyllisiä, koska niissä keskityttiin vain niihin aiheisiin ja kysymyksiin, joihin juuri minä kaipasin apua ja tukea, kertoo Anni. –Mielestäni mentorointiohjelma on yksi parhaista tuen muodoista, mitä lippukunnanjohtaja voi saada.

Reetan mielestä mentoroinnissa parasta on se, että mentori tukee lippukunnanjohtajaa juuri niissä asioissa, joihin itse tarvitsee apua. Reetta kannustaakin hakemaan rohkeasti mukaan mentorointiohjelmaan. –Yksikään lippukunta ei ole täydellinen ja kaikista löytyy kehitettävää. Suosittelen, että ennen mentorointiohjelmaan hakemista miettii ainakin yhden omaan pestiin liittyvän asian, johon erityisesti kaipaa apua ja tukea. Selkeä tavoite auttaa pääsemään mentoroinnissa hyvin liikkeelle ja keskustelujen kautta löytyy varmasti lisää haasteita ratkottavaksi.

Mentorointiohjelman 2023 haku on auki 31.10.2022 asti. Ilmoittautumislomakkeet löytyvät piirin tapahtumakalenterista