Partio mahdollistaa toimintaa kaiken ikäisille. Näin on perheen laatuaikaakin helppo viettää partiomaisemissa, kuten Hakalan perhe huomasi suorittaessaan Karhunhammas-merkkiä yhdessä.

Karhunhammas?

Ennen kuin päästämme Hakalat valokeilaan, on parasta ymmärtää heidän saavutuksensa. Virallinen kuvaus Karhunhampaan omilta nettisivuilta kuuluu seuraavasti: “Karhunhammas on samoajille, vaeltajille ja partiojohtajille (väh. 15 v. vaellukselle lähdettäessä) tarkoitettu kaukoretkimerkki. Sitä pidetään partiolaisten keskuudessa eräänlaisena eränkävijän diplomina ja se on yksi arvostetuimmista suoritusmerkeistä”. Se on siis erätaitomerkki, jonka saadakseen on suoritettava ennalta suunniteltu vaellus ja kirjoittaa sen aikana sekä jälkeen raportti, jonka yksi osa on harrastetutkimus. Jokainen merkki on numeroitu, joten sen omistajan saa selville pelkästä numerosta.

Hakalat?

Hakalat Juha, Aapo ja Tarja ovat partioperhe Kuuvuoresta. Vanhemmat Juha ja Tarja ovat molemmat entisiä partiolaisia, mutta ovat mukana toiminnassa jollain tasolla poikansa Aapon kautta. Kun he kuulivat Aapon suunnittelevan Karhunhammasta, innostuivat hekin ideasta. Merkki antaisi syyn liittyä virallisesti takaisin partiotoimintaan sekä mahdollisuuden päästä muistelemaan vanhoja. Juha oli nimittäin suorittanut Karhunhampaan kertaalleen jo teinivuosinaan, numerolla 140, ja reitiksi valikoitui Urho Kekkosen kansallispuisto, jossa Tarja oli nuorempana patikoinut isänsä kanssa. Tarjan tutkielma onkin omistettu hänen edesmenneelle isälleen.

Suunnitelma?

Hakaloiden Karhunhammasprojekti lähti liikkeelle Aapon ajatuksesta lähteä vartionsa kanssa Lappiin vaellukselle ja samalla suorittaa Karhunhammas. Tästä syttyi vanhempien innostus palata mukaan partiotoimintaan. He liittyivät Aapon lippukuntaan, Kaarinan Ristiritareihin, jonka jälkeen suunnittelu käynnistyi kunnolla. Yhteensä lähtijöiden määräksi kasaantui viisi, yhden jäsenen päässä merkin suorittamiseen sallitusta maksimiryhmäkoosta. Hakaloiden lisäksi matkaan lähtivät Aapon vartiolaiset Nemi Toivonen sekä Eelis Turpeinen. Itse vaelluksen alkaessa jakauduttiin kuitenkin kahtia ja kierrettiin lenkki eri suuntiin. Tarja ja Juha kiertäisivät yhteen suuntaan, nuoriso toiseen.

Tutkielmia?

Karhunhampaan suorittamiseksi vaaditaan harrastetutkimus. Aihe on vapaavalintainen, mutta merkin ohjeen mukaan sen tulee sisältää neljä osaa:

  1. huolella laadittu ja hyväksytty tutkimussuunnitelma
  2. aineiston keruu tutkimussuunnitelmassa esitettyjen kysymysten ratkaisemiseksi
  3. aineiston käsittely
  4. tulosten ja johtopäätösten esittäminen loppuraportissa.

Aiheen valinta on yksi mielenkiintoisimmista päätöksistä Karhunhammasta suorittaessa. Juhalle valinta oli helpoin. Hänen teinivuosiensa tutkielma oli otsikoitu Lapin impressio. Hän päätyi päivittämään vanhan tutkielmansa informaatioaikaan otsikolla Lapin impressio 2.0. Aapon alkuperäinen ajatus oli lähteä tekemään kaivauksia maan alle, mutta Museovirasto tyrmäsi tämän ajatuksen. Uudeksi aiheeksi päätyi ajankohtainen ongelma: Metalliroskat Lapin luonnossa. Tarja lähestyi kysymystä käsillä tekemisen kannalta. Hän päätyi kirjoittamaan Lapin hänelle antamasta inspiraatiosta otsikolla Käsillä tekemisen malleja Lapin luonnosta.