Oletko ikinä pohtinut, miltä näyttää ansiomerkin tie saajansa luo? Tule seuraamaan Mannerheim-soljen matkaa hakemuksesta partioparaatissa luovutettavaksi.

Jokainen meistä tuntee varmasti partiolaisen, joka toimii ahkerasti lippukunnassaan tai elää ja hengittää partioaatetta myös vapaa-ajallaan. Vaikka partio on tekijöilleen vapaaehtoistyötä, tuntuu silti tärkeältä muistaa tällaisia henkilöitä ja kannustaa heitä jatkamaan työtään. Viikkotoiminnan pyörteissä kiittäminen saattaa kuitenkin helposti unohtua. Siksi meillä on ansiomerkkejä.

Hakemuksen kirjoittaminen

Kun on päättänyt hakea ansiomerkkiä, on ensin tärkeä tutustua haettavaan merkkiin ja sen vaatimuksiin. Mannerheim-soljessa on tietyt ikärajat, jotka on syytä huomioida. Sen hakeminen poikkeaa muutenkin hieman muiden merkkien hakuprosessista, sillä kyseessä on aatemerkki, joka vaatii puoltoa myös ulkopuoliselta taholta.

Sitten alkaa varsinainen hakemuksen kirjoitusprosessi. Kirjoittamista helpottaa se, että hakija tuntee hyvin merkin saajan toiminnan. On hienoa kirjoittaa toisen partiouran parhaista hetkistä ja ehkä yhteisistä muistoistakin. Saajan toimintaa peilataan hakemuksessa partion ytimeen, partioarvoihin. Hakemuksen kirjoittamisen toisinaan tuskastuttaessakin motivoi merkin saajan siitä aikanaan saama ilo.  Lopulta hakemuksen ollessa valmis se lähetetään ansiomerkkitoimikunnan käsittelyyn, josta hakemus voi vielä palata täydennettäväksi. Parhaassa tapauksessa prosessi päättyy ansiomerkin myöntämiseen.

Salaisuuksia ja valkoisia valheita

Varsinaisen hakuprosessin jälkeen alkaa merkin hakijalle mahdollisesti vielä jännittävämpi osuus, sillä solkien saajat pidetään perinteisesti hyvin salaisina ennen luovutustilaisuutta.  Odottavan aika on pitkä, koska Mannerheim-solkia haetaan aina jo marraskuussa.  Myönnetystä ansiomerkistä hiljeneminen voi olla vaikeaa, kun ilo partiokaverin puolesta on suuri.

Palkittavien paikalle saaminen partioparaatiin epäilyksiä herättämättä voi vaatia jopa muutaman valkoisen valheen, mutta tässä tilanteessa tarkoitus pyhittänee keinot. Ennen partioparaatia merkin hakijalle saapuvat myös ansiomerkkien luovutuskirjat, jotka viimeistään konkretisoivat merkkien hakuprosessin etenemisen.

Paraatipäivän jännitys

kokoontuu yhdessä Turun tuomiokirkolle. Tapahtuma voi tuntua eri tavalla jännittävältä eri osallistujista. Ansiomerkin hakija jännittää merkin luovutusta, ja kenties saajallakin voi olla tuomiokirkolle saapuessaan aavistus jostakin pian tapahtuvasta.

Mannerheim-solkien luovutus on paraatissa juhlava hetki, jossa ylpeyttä ansioituneista nuorista kokevat niin nuoret itse kuin vanhemmatkin partiolaiset. Saajalleen merkki tuo kokemuksen oman työn arvostuksesta, ja kannustaa jatkamaan toimintaa. Hakijalleen merkin luovutus tuo antamisen iloa parhaimmillaan.

Hakuprosessi ei pääty

Paraatin päätyttyä ja soljen päädyttyä omistajalleen voi hakijan olo olla jopa tyhjä. Onneksi ansiomerkin hakijan ei tarvitse jäädä toimettomana odottamaan seuraavaa toukokuuta. Perusteellisen tutkimustyön uusien ansiomerkkien hakemiseksi voi aloittaa jo heti paraatin jälkeen. Ehkä ensi kerralla sinäkin haet ansioituneelle partiokaverillesi merkkiä tunnukseksi hyvästä toiminnasta?