Piirin mentorointiohjelma tarjoaa osallistujalle henkilökohtaista tukea omaan partiopestiin. Mentorointiohjelma on tarkoitettu lippukuntien vapaaehtoisille ja piiriluottiksille ja mukaan voi hakea kerran vuodessa syksyllä. Mentoroinnissa aktori saa oman henkilökohtaisen mentorin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti. Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu keskustelujen ja asetettujen tavoitteiden avulla.

Mentorointiohjelmaan 2021 osallistui kahdeksan paria. Neljän mentorointiohjelman yhteisen tapaamisen lisäksi parit ovat tavanneet noin kerran kuukaudessa vuoden ajan. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kaksi yhteistä tapaamista järjestettiin Teams-etäyhteydellä, yksi ulkona luonnossa ja päätöstapaaminen päästiin järjestämään yhdessä sisätiloissa. Yhteisissä tapaamisissa vaihdettiin ajatuksia muiden osallistujien kanssa erilaisista teemoista, esimerkiksi WAGGGS johtamismalliin syventyen.

Mentorointi antaa aktorille mahdollisuuden keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Keskustelut ja pohdinnat antavat uusia näkökulmia ja opettavat tekemään uudenlaisia tulkintoja. Mentorointi antaa henkilökohtaista tukea pestissä toimimiseen ja omaan kasvuun sekä voi auttaa oivaltamaan tärkeitä asioita omasta osaamisesta, johtamisesta ja toimintatavoista. Mentori puolestaan ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan aktorin kehittymistä johtajana. Mentorin rooliin kuuluu tarjota ohjausta sekä olennaisia neuvoja, tietoja ja taitoja.

Mentorointiohjelman päätöstapaamisessa käytiin vuotta läpi yhteisesti. Mentoroinnin avulla on opittu tunnistamaan omia vahvuuksia, pohdittu partion roolia arjessa, asetettu rajoja sekä saatu itseluottamusta ja ideoita oman pestin hoitamiseen ja kehittämiseen sekä samalla kehitetty oman partioympäristön organisaatiota ja sen toimintaa. Vuosi oli antoisa ja meni nopeasti, mutta erään osallistujan sanoin ”mikään ei kuitenkaan jäänyt kesken, sillä itsensä kehittäminen ei lopu koskaan”.


Mentori Outi ja aktori Heta kertovat

1. Keitä olette, mistä tulette, mitä teette?

Mentori: Outi ”Outo” Riikonen, Pöytyän Pöllöt.

Aktori: Heta Pietarinen, Lätynkääntäjät, lippukunnanjohtajana ohjelmassa mukana.

2. Mikä sai hakemaan ohjelmaan?

Outi: Koska mentorointi kiinnostaa toimintatapana. Ja koska pitkä kokemus aluevalmentajana on kasvattanut ajatuksen, että mentorointi tukee valmentamista. Ja koska kokemukset erilaista pesteistä partiossa ovat tuoneet kokemusta, mitä mielellään jaan jonkun toisen avuksi. Ja koska aina voi oppia itse uutta ja tutustua uusiin partiotyyppeihin.

Heta: Hakiessani ohjelmaan kaipasin uutta virtaa ja motivaatiota partioharrastukseeni. Pitkästä harrastushistoriasta huolimatta huomasin lippukunnanjohtajana päätyneeni tilanteeseen, jossa en onnistunut delegoimaan vaan hoidin herkästi kaiken itse. Olin väsähtämässä ja menettämässä iloa rakkaasta harrastuksestani.

3. Mitä olette ohjelman aikana tehneet?

Outi ja Heta: On pidetty Teams-tapaamisia kerran kuussa iloisesti sunnuntai-aamuisin. Keskustelut ovat olleet pitkiä ja ne ovat polveilleet aiheesta toiseen. Vähän on mietitty aina jotain teemaa tapaamiselle tai mitä on milloinkin ollut ajankohtaisena mielessä. Juttu ei ole loppunut kertaakaan. Lisäksi mentorointiohjelmaan on kuulunut koko porukan yhteisiä tapaamisia.

4. Mitä ohjelma on ottanut, mitä antanut?

Outi: Olen saanut tutustua uusiin tyyppeihin. Silmiä on avannut kuulla, miten asioita tehdään eri tavalla ja samalla tavalla sekä miten samat haasteet ovat kaikkialla toimiipa sitten maalla tai kaupungissa. Keskustelut Hetan kanssa ovat tuoneet itselle onnistumisen hetkiä, kun olen pystynyt jotenkin auttamaan tai herättelemään jotain ajatuksia. Itse olen myös saanut Hetalta uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Olen ehdottoman onnellinen osallistumisestani ja jään plussan puolelle.

Heta: Outi auttoi löytämään monia konkreettisia työkaluja oman partiotyötaakan tasaamiseen ja delegoinnin helpottamiseen. Outi kuratoi minulle valikoiman erilaisia valmiita pohjia, joista poimin käyttöön ne, jotka tuntuivat sopivimmilta minulle ja lippukunnallemme. Koin saavani ohjelmasta positiivista painetta hoitaa asioita kuntoon. Osa hommista olisi varmasti lykkääntynyt tai kokonaan unohtunut, jollei olisi tullut luvattua mentorille että ensi tapaamiseen mennessä sen hoidan. Keskustelujemme kautta koin myös muutaman suuren valaistumisen. Sain mukaani viisauksia, joita uskon kantavani mukanani johtotähtinä niin lippukunnanjohtajana kuin muutenkin partiolaisena tästä eteenpäin.

5. Kenelle suosittelet mentorointiohjelmaa?

Outi: Ihan kaikille! Mentorin ei tarvitse olla guru, vaan ihan tavallisella partiopolulla ja erilaisten pestien hoitamisella kerääntyy jokaiselle arvokasta tietoa, mitä mentorilta toivotaan. Aktoriksi voi jokainen tulla, ei tarvitse olla isoa haastetta, vaan tämä on tilaisuus jutustella ja pohdiskella toisen kokeneemman partiolaisen kanssa jostain pestistä tai omasta partiolaisuudesta.

Heta: Suosittelen mentorointia jos tuntuu yhtään siltä, että harrastuksen kanssa on jotenkin hieman hukassa, oli kyse sitten yksittäisestä pestiin liittyvästä haasteesta tai isommasta kokonaisuudesta. Ei vaadi kuin halu ja valmius pohtia omaa harrastusta uudesta näkökulmasta.