Mikä jäsenmaksu?

Jokainen partiolainen maksaa vuosittain noin 60–80 euron jäsenmaksun. Se muodostuu keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset) ja partiopiirien maksuosuuksista. Suomen Partiolaisten jäsenmaksuosuus on kaikilla samansuuruinen, ja Lounais-Suomen Partiopiirin jäsenmaksun osuus on tällä hetkellä 22 euroa. Jäsenmaksun yhteydessä voidaan kerätä myös lippukunnan oma jäsenmaksu, jos sellainen on. Maksun määrä siis vaihtelee piireittäin ja lippukunnittain, koska eri piireillä ja lippukunnilla on erisuuruiset jäsenmaksut.

Mitä maksulla saa?

Jäsenmaksun maksettuasi voit osallistua viikoittaiseen partiotoimintaan, ja sitä kautta olet osa suomalaista ja kansainvälistä partioyhteisöä. Lisäksi voit osallistua paikallisille ja valtakunnallisille retkille, leireille, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Tärkeää partion jäsenmaksussa on, että siihen kuuluu myös tapaturmavakuutus. Jäsenmaksun maksaminen on itse asiassa edellytys tapahtumiin osallistumiseen, sillä maksettu maksu takaa, että jäsenellä on voimassaoleva partiotoiminnan vastuu-, tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa.

Jäsenmaksun maksanut saa myös jäsenetuja. Niitä ovat Partio-lehti ja oman piirin lehti — muun muassa nyt lukemasi Repolainen. Partiolaisen jäsenkorttia näyttämällä saa alennusta Scandinavian Outdoor -myymälöistä sekä Suomen Hostellijärjestön useista majoituskohteista ympäri Suomen.

Mitä maksulla tehdään?

Jäsenmaksujen osuus Suomen Partiolaisten taloudesta on noin 35–40 % ja Lounais-Suomen Partiopiirin taloudesta noin kolmasosa. Näin ollen jäsenmaksuilla rahoitetaan varsin iso osa partiotoiminnasta.

Jäsenmaksut eivät suoraan kohdennu mihinkään tiettyyn kohteeseen tai toimintaan. Maksuosuuksilla kuitenkin rahoitetaan hyvin monenlaisia asioita sekä keskusjärjestössä että piireissä: esimerkiksi alue- ja kasvatustoimintaa, kursseja, koulutuksia ja muita tapahtumia, tietojärjestelmien ylläpitoa, viestintää ja markkinointia, adventtikalenterikampanjan toteuttaminen, partio-ohjelman kehittämistä sekä paljon, paljon muuta.

Mites noi palkat?

Keskusjärjestön ja piirien työntekijöiden palkkoja rahoitetaan osittain jäsenmaksutuloilla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että partio on pääasiallisesti vapaaehtoisten pyörittämä harrastus. Ryhmien vetäjät, lippukunnanjohtaja, partiopiirien tai Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt ja hallituksen jäsenet eivät saa toimistaan palkkaa, vaan partio todella toimii vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksu voisi olla nykyistä paljon korkeampi, jos johtajille maksettaisiin palkkaa.

Onko partio kallis harrastus?

Partio on edullinen harrastus moneen muuhun verrattuna. Vuosittainen jäsenmaksu on todella ainoa pakollinen kulu, joka partion harrastamisessa on. Partiotapahtumat, retket ja leirit maksavat sitten erikseen. Osallistumismaksut pyritään pitämään kohtuullisina, jotta hinta ei muodostuisi kenellekään osallistumisen esteeksi.

Kaikesta huolimatta voi olla, että kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa jäsenmaksua. Suomen Partiolaisten strategian mukaisesti partio kuuluu kaikille, ja siksi jäsenmaksusta on mahdollista anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Lisätietoja jäsenmaksuvapautuksesta saat kysymällä partiopiiristä.

Partion parissa saa kyllä kulumaan rahaa, jos haluaa sijoittaa varusteisiin, kuten makuupussiin ja -alustaan, rinkkaan, puukkoon tai retkikeittimeen — puhumattakaan retkeilyvaatteista. Näitäkin partiossa tarvitaan, mutta on jokaisen itse päätettävissä, paljonko niistä haluaa ja viitsii maksaa. Usein hyviä varusteita löytää edullisesti ja jopa ihan ilmaiseksi.

Lisää tietoa jäsenmaksusta voit lukea partiopiirin ja Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

www.l-sp.fi/liity-partioon/jasenmaksu
www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut

Juttua varten on haastateltu Lounais-Suomen Partiopiirin talousministeri Ville Sahlströmiä, Suomen Partiolaisten hallituksen talousvastaava Jyri-Petteri Paloposkea sekä Suomen Partiolaisten talousjohtaja Panu Räsästä.