Turvalliset kesäleirit, -purjehdukset ja -vaellukset

Partion toimintakausi lippukunnissa alkaa olla takana ja edessä ovat kesän leirit, retket, purjehdukset ja vaellukset.

Kesätapahtumien turvallisuuden takaa se, että toiminta suunnitellaan huolellisesti etukäteen. Lippukunnan kesärientojen turvallisuussuunnitelman kirjoittaminen onkin todella tärkeä juttu, ja se kannattaa aloittaa nyt heti, jos kesällä on tapahtumia tulossa.

Turvallista toimintaa ei voi ulkoistaa yksin turvallisuusvastaavalle tai tapahtuman johtajalle. Jokainen vastaa omilla teoillaan siitä, että toiminta on turvallista niin fyysisesti kuin henkisesti.

Neljä tärkeintä muistettavaa kesätapahtumien turvallisuudesta:

• Kertaa Suomen Partiolaisten sivuilta löytyvät turvallisuusohjeet ja täytä kesäleirin turvallisuussuunnitelma ohjeiden mukaan.

• Turvallisuusohjeet edellyttävät, että leireistä, purjehduksista tai vaelluksista on tehtävä ilmoitus piiritoimistoon. Se onnistuu täyttämällä tapahtuman perustiedot Kuksan lomakkeeseen. Lomake löytyy piirin nettisivuilta.

Kertaa piirin nettisivuilta toimintaohjeet kriisitilanteeseen ja -viestintään.

• Tallenna puhelimeen partion kriisipäivystysnumero (09) 8865 1155. (Huom! piirillä ei ole enää käytössä omaa kriisipäivystysnumeroa.)

Turva-aikuinen myös leireille ja kesätapahtumiin

Kesän tapahtumien ja leirien turvallisuussuunnitelmia laatiessa on hyvä nimetä turva-aikuinen tai turva-aikuiset huolehtimaan osallistujien henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Turva-aikuisen pesti on hyvä toteuttaa paripestinä.

Huolehtikaa myös, että tapahtuman tai leirin tiedotteissa kerrotaan nimetystä turva-aikuisesta ja että turva-aikuisen yhteystiedot ovat helposti löydettävissä.


Lisätietoa ja –ohjeita saa partiotoimistolta omalta lippukuntakoordinaattorilta. Yhteystiedot piirin nettisivuilta.