Turun arkkihiippakunnan piispanvaalin toinen kierros – tule kuulemaan, millaisia ovat ehdokkaat

Joulukuussa käydään Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin toinen kierros Toiselle kierrokselle pääsivät ensimmäisen kierroksen jälkeen Jouni Lehikoinen ja Mari Leppänen

Monella piirin alueen partiolippukunnalla on taustayhteisönään evankelisluterilainen seurakunta. Koska piispa tukee ja ohjaa papistoa ja edistää seurakuntien toimintaa on partiolaisille merkitystä sillä, kuka piispana toimii. Siksi partiopiiri järjestää kaikille kiinnostuneille, myös ei-partiolaisille, ehdokkaiden haastattelun 26.11.2020
kello 19–20.15 Teamsin välityksellä
. Haastattelua pääsee kuuntelemaan ja aikarajojen puitteissa esittämään kysymyksiä myös suoraan ehdokkaille. 

Teams-linkki haastatteluunLiity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 

Mitä piispa tekee?
Piispa tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa. Hän johtaa hiippakunnan toimintaa työtovereinaan tuomiokapitulin henkilökunta ja toimii tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana. Piispa on myös piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen. Hän on hiippakuntansa hengellinen johtaja ja osallistuu hiippakuntansa alueella yhteiskunnalliseen keskusteluun. Piispan tehtävään kuuluu myös yhteistyö alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.  

Miten piispa valitaan?
Piispa valitaan äänestyksellä, jossa äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, sekä seurakuntaneuvosten ja kirkkovaltuustojen valitsemat maallikkoedustajat. Yhteensä äänioikeutettuja on 1192. Edustajista puolet on maallikkoedustajia. Sekä papeissa että maallikkoedustajissa on useita partiotaustaisia äänioikeutettuja. 

Miksi piispan vaali vaikuttaa partiolaisiin? 
Monella piirin alueen partiolippukunnalla on taustayhteisönään evankelisluterilainen seurakunta. Koska piispa tukee ja ohjaa papistoa, sekä edistää seurakuntien toimintaa, on partiolaisille merkitystä sillä, kuka piispana toimii.  

Millaisia henkilöitä on ehdolla piispaksi? 
Piiri lähestyi lokakuussa ehdokkaita tavoitteena muistuttaa partion tärkeydestä osana hiippakuntaa ja toisaalta toivoen vastausten helpottavan ainakin partiotaustaisten äänioikeutettujen äänestysvalintaa. 
Vastaukset löytyvät täältä.