Partiossa vastuu kasvaa nuoren mukana, mutta johtajuus on silti iso askel. Millaisia johtajia meillä on huomenna?

Aava, Neea ja Santeri ovat kaikki tällä hetkellä ryhmänohjaajakoulutuksessa, tuttavallisemmin ROK-kurssilla. Aava on harrastanut partiota ekaluokasta lähtien ja ollut jo apujohtajana sudenpentulaumassa, Neea aloitti partion tänä keväänä ja hyppäsi saman tien ROK-kurssille ja seikkailijaryhmän johtajaksi. Samaa ryhmää johtaa myös Santeri, joka on liittynyt partioon sudenpentuikäisenä.

-ROK-kurssilla käydään läpi keskeisimpiä asioita johtajuudesta, kuten partion arvoja ja muita taustalla vaikuttavia asioita, joita sitten opetetaan lapsille. Kurssilla opitaan myös sitä, miten ryhmän johtaminen käytännössä toimii.

Näin Santeri kuvaili ryhmänohjaajakoulutusta. Neea ja Aava lisäävät, että kurssilla opittavia käytännön asioita ovat mm. kokousten suunnittelu ja erilaiset leikit, joita kokouksissa voi käyttää.

Muistellessaan partiohistoriaansa Santeri ja Aava toteavat, että heidän vanhat johtajansa olivat kaikki aikuisia, vaeltajia tai samoajia. Jotkut samoajista olivat olleet vähän villejäkin. Millaisia johtajia he itse haluaisivat olla?

– Olisi kiva olla lasten kaveri. Auktoriteetti on tietysti tärkeää, mutta liian vakavia ja jyrkkiä emme halua olla. Haluamme olla sellaisia, joille lapset voivat tulla juttelemaan, Aava ja Santeri pohtivat.

Esiin nostetaan myös muita hyvän johtajan ominaisuuksia. Hyvä johtaja osaa suunnitella ja valmistautua kokouksiin ja erilaisiin tilanteisiin. Hän infoaa vanhempia ja lapsia muutoksista ja on muutenkin luotettava. Kiteytetysti hyvä johtaja oli kaikkien kolmen mielestä sellainen, joka noudattaa partion arvomaailmaa: sitä samaa arvomaailmaa, jota kurssilla opetetaan.

– Minulle on tosi tärkeää, että johtajana ottaisin kaikki tasapuolisesti huomioon, kertoo Neea.

Johtajuuden opettelu alkaa partiossa jo ennen ROK-kurssia. Nuoret mainitsevat erilaiset vastuutehtävät, kuten rastien pitämisen, sekä esimerkin kautta oppimisen. Aava, Neea ja Santeri ovat nykyisissä johtajapesteissään saaneet harjoitella kokeneempien rinnalla, ja johtamistyylejä voi matkia ja kopioida omaan käyttöön. Niistä on hyötyä myös partion ulkopuolella:

– Esimerkiksi kouluprojektissa voi ottaa johtajan roolin, ja kurssilla opetellaan myös erilaisten ihmistyyppien tunnistamista, mikä voi myös olla avuksi, Santeri mainitsee.

Neea ryhtyi ryhmänjohtajaksi heti partiolaiseksi liityttyään. Syy vastuutehtävän ottamiseen oli selvä.

– Oli sellainen olo, että partiosta saa paljon enemmän irti, kun myös johtaa.

Haasteita nämä kolme eivät pelkää. Ryhmänjohtaja voi kohdata esim. riehakkaita lapsia, ja partion ja kodin välinen kommunikointi voi olla välillä vaikeaa.

– Isoin haaste on se vastuu, joka johtajalla on kaikesta, Aava kiteyttää.

Johtajalla on vastuu myös itsestään. Loppuun ei kukaan halua palaa, mutta Aavalla, Neealla ja Santerilla on tähtäin tulevaisuudessa.

– Me mennään niin pitkälle kuin jaksetaan!