Tervetuloa piiriluottikseksi

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi uusia luottamushenkilöitä mielenkiintoisiin pesteihin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, helmikuussa ja elo-syyskuussa. Tänään käynnistynyt syksyn piirirekry on auki 24.9.2023 saakka.

Lounais-Suomen Partiopiirin toimintaohjesäännön mukaan ”Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun, hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja menetelmiin, on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen, on pestattu tehtäväänsä, omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen, on mielellään partiojohtaja tai suorittaa samoaja- tai vaeltajaohjelmaa.”

Piirin luottamushenkilönä saat kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Luottamushenkilönä kehität myös erityisesti omaa vastuualuettasi koskevia taitoja ja pääset kehittämään sekä itseäsi että partiota.

Kaikki luottamushenkilöt pestataan, perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan omaan pestiinsä. Pestit ovat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erilaisia. Kaikki pestit ovat luottamuspestejä, eikä niistä makseta palkkaa tai palkkiota. Piiripestin pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja enintään kolme kautta peräkkäin samassa pestissä (eli 3 x 2 vuotta).

Uusille luottiksille järjestetään kaksi kertaa vuodessa maksuton luottiskoulutus. Seuraava koulutus pidetään 21.10.2023. Koulutuksessa on kaksi osiota; luottiskoulutus ja luottiksen viestintäkoulutus. Lisätietoa koulutuksesta löytyy L-SP:n nettisivujen tapahtumakalenterista.

Luottiskoulutus 21.10. piirin nettisivujen tapahtumakalenterissa

Luottiksen viestintäkoulutus 21.10. piirin nettisivujen tapahtumakalenterissa


Mikäli et tällä hetkellä avoimena olevien pestien joukosta löydä itseäsi kiinnostavaa pestiä, mutta olet kiinnostunut uudesta piiripestistä, ole yhteydessä aikuis- ja luottisryhmään, niin etsitään sinulle sopiva pesti (Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi). Jos mielessäsi on pesti tietyssä jaostossa tai ryhmässä, voit ottaa yhteyttä suoraan kyseisen jaoston tai ryhmän puheenjohtajaan. Piiriluottiksena toimimisesta, piiripesteistä sekä jaostojen ja ryhmien puheenjohtajien yhteystietoja voit tiedustella piirin toimistosta. Yhteystiedot piirin nettisivuilla.

Tervetuloa mukaan!