L-SP Luottiksen viestintäkoulutus

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 

Kaikki mitä piiriluottiksen pitäisi pestissään viestinnästä tietää - nyt omana koulutuksenaan!

Koulutuksessa käydään läpi mm. piirin uutiskirjeet ja sisällön lähettäminen niihin, piirin somekalenteri ja käyttöoikeudet, jäsenlehti Repolaisessa julkaiseminen sekä linjaukset, joita piiriviestinnässä tulee ottaa huomioon. Teorian lisäksi pääset myös harjoittelemaan asioita tekemisen kautta. Koulutus on hyvä paketti jokaiselle luottikselle, mutta erityisesti ryhmien tai jaostojen viestintävastaaville.

Huomaathan, että voit osallistua saman päivän aikana sek äluottiskoulutukseen että luottiksen viestintäkoulutukseen, sillä tapahtuma järjestetään heti luottiskoulutuksen perään.

Piiriluottiksille ilmainen

VIP 15.10.

Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -tunnuksen kriteerit:

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekäruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua. Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea. Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa. Tapahtumapaika nsisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys- ja ensiapu

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissaja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma-tai muun kielen tulkin mukaan.

Ohjelma

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.

Kenen kanssa ilmoittautuja voi tarvittaessa keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä?

Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi