Miksi partiolainen vaikuttaa eduskuntavaaleissa?

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Vaaleissa vaikutetaan mm. siihen, miltä nuorisoalan tulevaisuus näyttää, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan harrastus ja minkä suunnan Suomi ottaa maailmassa. Vaaleja voikin siis käsitellä kaikkien ikäkausien kanssa vaalipöllö -merkin avulla! 

Huhtikuun alussa järjestettävissä eduskuntavaaleissa päätetään taas maan suunta seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Partion näkökulmasta vaalit kiinnostavat tietenkin edunvalvonnan ja partion toimintaedellytyksien näkökulmasta, mutta myös osana partiokasvatuksen osana: Onhan partion tavoitteena kasvattaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tässä esittelyssä nyt lyhyesti partion eduskuntavaaliteemat sekä vinkkejä siihen, miten vaaleja voi viikkotoiminnassa käsitellä.  

Suomen Partiolaisten hallituksen viime syksynä hyväksymät vaaliteemat ovat harrastava nuori, hyvinvoiva nuori, vaikuttava nuori sekä metsät ja ilmasto. Teemat valittiin mielessä epävarmojen aikojen vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä lisääntynyt yksinäisyys. Partion mielestä osa ratkaisua on harrastukset, joiden merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnille tulee korostaa. Myös ilmastonmuutos ja luontokato sekä retkeilyn edistäminen näkyvät teemoissa.  

Eduskuntavaaleissa keräämme myös jälleen partioehdokkaita eli partiotaustaisia eduskuntavaaliehdokkaita, joihin kannattaa tutustua! 

Vaalipöllö ja vaalipassi

Vaalit eivät ole vain aikuisten juttu! Vaalipöllö-merkin aktiviteetit on päivitetty eduskuntavaaleja varten ja niitä löytyy jokaiselle ikäkaudelle ja niitä voi yhdistää myös muihin partio-ohjelman aktiviteetteihin. Merkin saa ostettua Scandinavian Outdoorista. Saako pääministeri kansanedustajat kiinni hallitushipassa? Millaisen vaalimainoksen tekisin itse? Nyt näitä pääsee kokeilemaan!  

Eduskuntavaaleja varten on luotu myös vaalipassi ensi kertaa äänestäville. Passin polkua seuraamalla voi selvittää koko vaalikevään viidakon äänestyspaikan etsimisestä oman ehdokkaan valitsemisen kautta vaalikahveille ja -pullalle. Vaalipassin voi tehdä omaan tahtiin tai ryhmän kanssa! 

Vaalipöllön ja vaalipassin löydät partio-ohjelma.fi:stä.  

Tärkeitä päivämääriä:

2.4. vaalipäivä 

22.-28.3. ennakkoäänestys Suomessa 

22.-25.3. ennakkoäänestys ulkomailla