Mentoroinnista tukea partiopestiin

L-SP:n mentorointiohjelmaan on osallistunut viime vuosien aikana kymmeniä mentorointipareja. Osallistujat ovat hakeneet pääasiassa mentorista tukea partiopestiinsä lippukunnanjohtajana, ohjelmajohtajana, pestijohtajana sekä monenlaisiin erilaisiin pesteihin piiriluottiksena tai projektin tekijänä.  Mentorointiohjelmassa jokaiselle osallistujalle haetaan henkilökohtainen mentori, joka tukee, ohjaa ja toimii keskustelukaverina vuoden ajan. Mentoroinnin aiheet ja tavoitteet saa osallistuja määritellä itse ja vastuu kehittymisestä on osallistujalla.  

Mentorointi voi auttaa monessa tilanteessa

Mentorointia käytetään usein arkisten partioasioiden pohdintaan ja kehittämiseen. Ei siis tarvitse olla ongelmaa hakeakseen mukaan mentorointiohjelmaan, mutta jos haaste kuitenkin on, sitä voi olla hyvä pureksia ulkopuolisen kuuntelijan kanssa. Mentorointi sopii siis monenlaisiin tilanteisiin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa mentorointiin – jokainen mentorointipari muodostaa itse oman mentorointisuhteensa sekä määrittelee tavoitteet ja toimintatavat. Mentoroinnissa on kyse vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta, eikä mentorointikeskusteluita raportoida eteenpäin. Mentorointi on ainutlaatuinen tilaisuus saada itselle vuodeksi mentori kuuntelemaan, keskustelemaan, kyselemään ja kannustamaan. 

Verkko-Repolaisesta voit lukea tarkemmin Hetan (aktori) ja Outi (mentori) kokemuksista, miten heidän vuotensa mentoroinnin parissa sujui ja mitä se antoi molemmille. Tästä pääset Verkko-Repolaisen juttuun.

Mentorointia voi hyödyntää lippukunta- ja piiripesteissä

Yleensä mentorointiohjelmaan hakeudutaan partiopestiin liittyen, mutta mentorointia voi myös toivoa esimerkiksi itsensä kehittämiseen liittyvissä aihepiireissä. Mentorointi voi tukea pestiä aloitteluvaiheessa, mutta mentorointi antaa myös uutta virtaa ja ideoita jo joitakin vuosia pestissään toimineelle.  

Mentoriksi voi puolestaan hakeutua kuka vaan kokenut partiojohtaja. Mentorin on oltava valmis jakamaan omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä innostunut ja kiinnostunut tukemaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä johtajana. Mentorointiparit muodostetaan aktorin hakemuksen toiveita kuunnellen sekä mentorin kokemuksen perusteella.  

Piirin mentorointiohjelman 2023

Nyt on aika siirtää katseet tulevaan partiovuoteen ja pohtia, ottaisitko sinä askeleen ja ilmoittautuisit mukaan piirin mentorointiohjelmaan? Eihän kukaan voi kieltäytyä henkilökohtaisesta sparrauksesta, pohdiskelevista keskusteluista, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta? Ole rohkea ja ennakkoluuloton ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti! 

L-SP:n mentorointiohjelman 2023 haku on auki 31.10. asti. Mukaan voi hake joko osallistujaksi (aktori) tai mentoriksi. Mentorointiparit tapaavat noin kerran kuukaudessa ja mentorointiohjelman yhteiset tapaamiset järjestetään 29.1., 6.5., 3.9. ja 19.11.2023.