Partiossa kertyy tietoa, osaamista ja kokemusta valtavasti ja joskus jopa ihan huomaamatta. On vastuunottoa, johtamista, kansalaistaitoja, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja ja tietoteknistä osaamista. Se kaikki on sellaista, mistä on paljon hyötyä myös partion ulkopuolisessa elämässä. Partiokursseista voi myös saada opintopisteitä, kerättyä osaamista voi hyödyntää työnhaussa ja työelämässä ja partio voi vaikuttaa jopa ammatinvalintaan! Raumalaisen Tasalam Boja -lippukunnan kasvatin Turkka Toivolan partiossa opittu vastuunkanto ja rohkeus kokeilla uutta sai perustamaan oman yrityksen 15-vuotiaana.

Turkka Toivola, 41, on ollut omien sanojensa mukaan partiolainen aina ja hänen partiouraansa on kuulunut monenlaisia pestejä. Hän kertoo partion opettaneen ennen kaikkea johtajuutta ja uskallusta kokeilla jotain uutta, molemmat opit ovat kantaneet myös partion ulkopuolella.

”KoGi-kurssi, jossa olen ollut sekä kurssilaisena että kouluttajana, Satakunnan Partiopiirin 2003 järjestetyn Jääkarhu-talvileirin johtajapesti ja KoGi-työnä tehty Posionkallion retkeilyalueen hankkiminen Tasalam Boikien ja Rauman Partiotyttöjen käyttöön”, listaa Toivola merkittävimmät johtajakoulunsa ja jatkaa naurahtaen: ”Partiossa on päässyt tekemään melkeinpä mitä vain on uskaltanut ääneen sanoa haluavansa kokeilla.”

Toivola uskoo partiosta saaduilla opeilla ja asenteella olleen merkittävä rooli kun hän vain 15-vuotiaana perusti oman yrityksensä yhdessä veljensä kanssa. Veli oli kolme vuotta vanhempana jo täysi-ikäinen, ja pystyi toimimaan yrityksen toimitusjohtajana. Täytettyään 18 Toivola pääsi yritykseen mukaan täysivaltaisena. Nyt hän on ollut 12 vuotta tuon saman yrityksen, metsästys- ja kalastustavaraan erikoistuneen Sissos-myymälä Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja.

Partio on turvallinen paikka oppia itse tekemällä

Toivola on edelleen partiolainen, vaikkei enää tee aktiivista nuorisotyötä. Nykyisin hän toimii Rauman Partiolaisten kannatusyhdistyksen varapuheenjohtajana ja mahdollistaa sieltä käsin nuorten harrastusta. Kun on itse saanut kokeilla partiossa siipiään jo tosi nuorena, haluaa sen saman mahdollisuuden tarjota myös seuraavalle sukupolvelle.

”Sain esimerkiksi toimia itse 15-vuotiaana lippukunnan vanhan partiomajan isäntänä ja huolehtia mm. sen remonteista. Mitään en aiheesta ennalta tiennyt, mutta koska olin asiasta innostunut, minulle annettiin vastuuta ja mahdollisuus kokeilla. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppii. Nyt olen itse siinä roolissa, että saan kannustaa lippukunnan nuoria kokeilemaan ja hoitamaan hommat parhaansa mukaan. Partio on turvallinen paikka kokeilla, erehtyä saa”, kertoo Toivola.

Partio-osaaminen rohkeasti esiin

Yrityksen toimitusjohtajana Toivola pystyy mahdollistamaan nuorille kokemusta myös työelämässä. Hänellä on tapana hyödyntää partioverkostojaan rekrytoidessaan nuoria kausityöläisiä. Toivolan yritys on työllistänyt vuosien saatossa 20–30 nuorta partiolaista eikä syyttä: nuoresta asti ryhmänjohtajakokemusta omaavat partiotaustaiset työntekijät ovat Toivolan mielestä ihan erityisen oma-aloitteellisia työntekijöitä.

”Partiossa on niin paljon sellaista oppia, mitä voi käyttää työelämässä. Partiojohtajakurssilainen ei kurssia käydessään todennäköisesti edes hahmota, että kurssi ei ole vain partiota varten, vaan myös työelämää. Myös kurssin johtaminen valmistaa työelämään”, Toivola tuumii.

Hän lähettää terveisiä kaikille nuorille partiolaisille:

”Laittakaa partiojohtajakokemus ansioluetteloon, tuntui se itsestä kuinka pieneltä tahansa. Omaa partio-osaamista pidetään syyttä suotta vakan alla.”

Omaa partio-osaamista voi olla vaikea pukea sanoiksi. Tähän tarjoaa apua todistus, jonka partiokoulutuksen osallistuja voi saada. Todistuksessa partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis koulutuksen järjestäjä. Käydyn partiokurssin todistuksella voi esimerkiksi saada tutkintokoulutuksessa opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Validioidun kurssitodistuksen liite kertoo yksityiskohtaisesti opintopolusta, ja sen avulla osaamista on helpompi sanoittaa esimerkiksi työnhaun yhteydessä.