L-SP TÄssä

Kirje osallistujille

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alla tarkempia tietoja. Lue lisää tunnuksesta partion nettisivuilta.


 

TÄssä

2.3., Pori

Ilmoittautumista jatkettu 19.2. asti!

Olet tässä! Minne seuraavaksi? Onko sinulla kaupunkisuunnistus ja ongelmanratkaisutaidot hallussa? Lähde seikkailemaan vaikka yhdessä vartiosi kanssa ympäri Poria ja suorittamaan mielenkiintoisia tehtäviä erilaisilla rasteilla.

Voit ilmoittautua joko yhdessä vartiosi kanssa tai yksin. Kokoamme kaikille vartiot, joissa seikkailu suoritetaan.

Hinta: 15 €/hlö

Samoajajaosto, Maija Järnfors, 045 206 3765, maija.jarnfors@partio.fi

Samoaja;


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.
Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Näköaisti
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Hajuaisti
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.
Opasteissa, viitoissa ja ohjeissa on kuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Katsomus
Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa.

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Tapahtumanjohtajat