L-SP Perhepartiorieha

Ulkoilupäivä perhepartiolaisille ja perhepartiosta kiinnostuneille perheille. 

Perhepartiorieha järjestetään Porin Kirjurinluodossa. Tapahtuma on perheiden yhteinen ulkoilupäivä, jossa perhepartiojaosto järjestää partiomaisia ohjelmapisteitä. Omat eväät mukaan! Kirjurinluodossa toimii myös kahvila Viksu, joka on myös avoinna. Paikalta löytyy mikro ruuan lämmitykseen Tapahtuma alkaa yhteisellä ohjelmalla klo 10 Pelle Hermannin leikkipuiston kupeesta ja päättyy n. klo 13 yhteisesti.

Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Perhepartiojaosto, Jenna Uutela p. 045-1302336 ja jenna.uutela@partio.fi

Voit ilmoittaa koko perheen yhdellä kertaa, jokaisesta perheenjäsenestä ei tarvitse tehdä omaa ilmoittautumista.

vip 27.3.


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille,  että tapahtuma on  kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.


Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.


Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.


Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.
Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua.
Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.


Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.


Lääkitys ja ensiapu
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.


Näköaisti
Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.


Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe
Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.Katsomus
Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa.
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.


Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).


Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.


Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.


Kenen kanssa ilmoittautuja voi tarvittaessa keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä?
Jenna Uutela