L-SP Perhepartio vinkki-ilta

Vinkki-illassa kuulet vinkkejä perhepartiotoiminnan järjestämiseen sekä pääset keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia muiden perhepartio-ohjaajien kanssa. Tervetuloa mukaan!

Ilmainen

Kenelle sopii: Perhepartio-ohjaaja

Lisätietoja: Perhepartiojaosto, Marjo-Riitta Kivistö, 0407550372, marjo-riitta.kivistö@partio.fi

Vinkki-iltaan pääset mukaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI1NDZkNzYtNWQ2Ni00OGU0LTk3ODktNWZhZWRmZjdmOGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22403dcce8-4384-482a-9fdf-2e07c1e798ff%22%7d

Vinkki-ilta tallennetaan.