L-SP Nuoren mielen ensiapu -kurssi

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 


Miten ottaa puheeksi nuoresta heräävä huoli? Miten sanoittaa epävarmuutta lapsen hyvinvoinnista? Mistä etsiä apua? Tule parantamaan taitojasi mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyssä!

Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu -kurssi on tarkoitettu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä. Tällä kurssilla mietimme asioita yhdessä partion näkökulmasta keskustellen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on löytää tapoja, joilla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. Kurssilla pyrimme parantamaan mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista ja niiden puheeksi ottamista sekä partion aikuisten valmiuksia tarjota tukea ja apua mielen hyvinvointiin. 

Koulutuksen toteutus

Kurssiin kuuluu kaksi lähiopetuspäivää 24.9. ja 25.9. klo 9–16 Turun partiotoimistolla. Molempiin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Toisen kurssipäivän päätteeksi jaetaan kurssitodistukset. Kurssille otetaan 16 osallistujaa.

Oppimista tukevat materiaalit

Opiskelun tukena toimii toisena kurssipäivänä saatava oppikirja (kirja on maksuton SP:n jäsenmaksun maksaneille kurssilaisille) sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali. Voit tutustua koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin osoitteessa http://www.mielenterveysseura.fi/nuoren-mielen-ensiapu

Hinta: 20 €, sisältäen oppikirjan ja ruokailut (aamupala, lounas ja kahvitarjoilu) molempina kurssipäivinä

VIP 9.9.

Aikuis- ja luottisryhmä, Leena Ohtonen, p. 040 7769582, leena.ohtonen@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla 

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa 

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka 

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. 

Raha 

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. 

Liikkuminen 

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua. Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea. Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä. 

Hygienia 

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa. 

Lääkitys ja ensiapu 

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. 

Näköaisti 

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. 

Kuuloaisti 

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. 

Hajuaisti 

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä. 

Kieli 

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. 

Ohjelma 

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. 

Markkinointi ja ilmoittautuminen 

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää? 

Leena Ohtonen