L-SP Mitalijahti-leirimajakka

 

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alla tarkempia tietoja. Lue lisää tunnuksesta partion nettisivuilta.


 

Mitalijahti-leirimajakka

24.-26.5., Pori, VIP 4.4.

Jo muinaisen Kreikan aikaan olympialaiset tunnettiin koko kansan yhteisenä huvina. Tämä historiallinen tapahtuma kannustaa edelleen ihmisiä tavoittelemaan unelmiaan. Taosto kutsuu tarpojat unohtumattomalle harjoitusleirille matkalla kohti olympiakultaa. Viikonlopun aikana korostuvat yhteistyön ja reilun pelin tärkeys.

Majakka tukee leiri- ja minäminä-tarppoja, mutta näiden tarppojen tekeminen ei ole edellytys tapahtumaan osallistumiselle.

Jokaisesta lippukunnasta tulee olla lähijohtaja tapahtumassa. Myös lähijohtaja ilmoittautuu tapahtumaan.

Hinta: 50 €/hlö

Tapahtumaan on tarkoitus järjestää myös yhteiskuljetus reitillä Salo-Turku-Laitila-Rauma-Pori, paluu päinvastoin. Tarvittaessa voidaan reitin varrella pysähtyä muissakin paikoissa. Yhteiskuljetus maksaa 10 € per henkilö per suunta. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu myös kuljetukseen, jotta se saadaan järjestymään!

Taosto, Katariina Suutela, katariina.suutela@partio.fi

Tarpoja;


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.

Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.

Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.

Lepo ja yöpyminen

Tapahtumassa on yöhiljaisuus.

Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.

Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.

Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Kieli

Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä.

Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.

Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.

Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Katsomus

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Ohjelma

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:

Minni Koivisto