L-SP Merellinen retki Örön linnakesaarelle, aikuisille


Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Örön linnakesaarelle
18.5., Saaristomeren kansallispuisto, VIP 16.4.
Hinta: 65 €/hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 041 468 6832, erja-sisko.valkama@partio.fi
Sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari tutustuttaa rannikkopuolustuksemme historiaan Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään. Päänähtävyyksien lisäksi Örön saaren ainutlaatuinen luonto kutsuu nauttimaan Saaristomeren rauhasta ja hiljaisuudesta.
Retkeen sisältyy merikuljetukset Kasnäsistä sekä lounas. Luonto-opas Erkki kertoo meille sekä saaren luonnosta että sen sotilashistoriasta. Retkellä on aikaa tutustua saareen myös omatoimisesti esim. paikanpäältä vuokrattavalla polkupyörällä.
Halukkailla on mahdollisuus jäädä saareen myös yöksi ja palata mantereelle vasta sunnuntaina. Ilmoita paluupäivä ilmoittautumisen yhteydessä. Saarella yöpyminen ja muut ruokailut jokainen järjestää ja kustantaa itse.
Lähtö ja paluu Kasnäsistä. Lähtöpaikkaan ei järjestetä yhteiskuljetusta.
Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Näköaisti
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta. 

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?
Erja-Sisko Valkama, erja-sisko.valkama@partio.fi