L-SP Kevät-pt-kilpailu Kulma2024

L-SP:n kevät-pt-kilpailut

13.4., Pohjoiskulman alue, VIP 11.3.

Tarpojasarjojen ja seikkailjaikäkauden piirinmestaruudet ratkaistaan Pohjoiskulman järjestämässä kevätkisassa.

Lisätietoa kilpailun omilta sivuita (aukeaa uuteen välilehteen)

Hinta: 75 €/vartio

Pohjoiskulma, Karoliina Lintunen, kilpailunjohtaja, 044 262 4699, karoliina.lintunen@partio.fi

Seikkailija;Tarpoja;


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Hygienia
Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Hajuaisti
Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe
Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. 
Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla.
Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.
Sisällöistä on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot.
Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
Koodauksessa noudatetaan teknistä WCAG-standardia, joka määrittää mm. kontrasteja, fonttikokoja, rivivälejä, väritystä, otsikoiden merkitsemistä otsikoiksi, navigointia, ym.

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Karoliina Lintunen