Turkulainen Antti-Jussi Virtanen on vuoden 2023 Toimiva partiojohtaja

Vuoden 2023 toinen Toimiva partiojohtaja -apuraha on myönnetty turkulaiselle Antti-Jussi ”Antti” Virtaselle. Antti on kotilippukuntansa, luvialaisen Luvian Loukkeen lippukunnanjohtaja ja hän vaikuttaa myös Porin Partiolaisissa. Partiossa Antti-Jussi on oppinut niin ryhmässä toimimista, johtamista, luonnosta kuin partiossa saatujen oppien käytäntöön soveltamisesta. Apurahat jakaa Partiosäätiö.

Antti-Jussi Virtanen tarttuu mukisematta toimeen

Turkulainen Antti-Jussi Virtanen on 23-vuotias partiojohtaja ja pitkän linjan partiolainen, jonka kotilippukunta on Luvian Loukke. Kipinän partioharrastuksen aloittamiseen Antti-Jussi sai äidiltään vuonna 2007, jolloin Antti-Jussi aloitti peruskoulun.

”Aluksi en innostunut, mutta äiti käski mennä katsomaan edes yhden kerran, millaista touhua partio oikein on. Näin liki 16 vuotta myöhemmin edelleen katselen, mitä se partio oikein on”, Antti-Jussi kertoo.

Antti-Jussilla on takanaan mittava lista erilaisia partiopestejä, ja paraikaa hän toimii Luvian Loukken lippukunnanjohtajana. Hän osallistuu lippukunnan toimintaan aktiivisesti, vaikka hän opiskeleekin sadan kilometrin päässä lippukunnastaan. Lisäksi Antti-Jussi on Lounais-Suomen Partiopiirin samoajajaoston jäsen ja Porin Partiolaisten hallituksen jäsen.

Useiden pestiensä kautta Antti-Jussi on osoittanut, että hän on aktiivinen partiojohtaja, jolla on taitoa toimia monenlaisissa johtajatehtävissä. Antti-Jussi ei kiertele vastuuta, vaan hän tarttuu mukisematta toimeen sellaisiinkin asioihin, joihin muut eivät välttämättä uskaltaisi tarttua.

Partio on tapa elää

Partio on antanut Antti-Jussille niin paljon oppeja elämään, että hän kuvaa partiota elämäntavaksi ja elämän ohjenuoraksi. Hän on saanut partiosta taitoja niin ryhmässä toimiseen, luonnossa liikkumiseen kuin ryhmän johtamiseenkin.

Antti-Jussi kuvailee, että tärkein partiovuosien tuoma oppi on syventynyt itsetuntemus. Partio on Antti-Jussille tietyllä tapaa ohjenuora elämässä. Partio tuokin hänen elämäänsä tasapainoa opiskeluun, työntekoon ja muihin harrastuksiin.

”Lukuisten kokemusten ja erilaisten pestien myötä omat vahvuuteni ja heikkouteni ovat tulleet esille. Tieto näistä on parantanut kykyäni tuoda panokseni yhteisen hyvän edistämiseen. Luonto on minulle erityisen tärkeä, ja partion avulla kykenen mahdollistamaan myös muille samanlaisia kokemuksia ja muistoja niin luonnossa kuin luonnon ulkopuolellakin”, Antti-Jussi avaa partion merkitystä.

Partio on Antti-Jussille elämäntapa.

Toimiva partiojohtaja -apuraha

Partiosäätiö myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle Toimiva partiojohtaja -apurahat. Apurahan suuruus on 1 000 euroa, ja sen jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Palkitut valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta, ja apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla.

Toinen Toimiva partiojohtaja -apuraha 2023 myönnettiin Fanny Aaltoselle, jonka juuret ovat porvoolaisessa Sjöscoutorganisationen Fribytarna -nimisessä meripartiolippukunnassa.