Terveisiä hallituksen budjettiriiheen: järjestöillä merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle

Suomen hallitus on valmistelemassa budjettia vuodelle 2024. Elokuun lopussa julkaistussa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä nuorisoalan rahoitukseen esitetään kohdistuvaksi kolmen miljoonan euron suuruisia leikkauksia. Leikkauksia suunnitellessaan päättäjien on tärkeä tiedostaa järjestöjen tekemän nuorisotyön merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle.

Hyvinvoivista nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia – valtiontalouden näkökulmasta tuottavia kansalaisia. Nuorilta leikkaaminen olisi erittäin lyhytnäköistä etenkin nyt, kun nuorten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys kasvavat. Lisäksi korjaamme yhä korona-ajan lapsille ja nuorille aiheuttamia jälkiä. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että syrjäytymistä ennaltaehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Partiossa lapsen ja nuoren omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä kaveriporukka, jonka kanssa on kiva viettää aikaa niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin. Partiosta moni lapsi ja nuori löytää myös turvallisen aikuisen, joka muuten saattaa elämästä puuttua. Omassa porukassa, vanhemman tuen läsnä ollessa kokeillaan omia siipiä ja opitaan yhdessä uutta. Partiossa on mahdollista innostua, onnistua ja tarvittaessa myös epäonnistua turvallisesti. Saadut kokemukset ja opit kantavat pitkälle elämään.

Ilman partioharrastusta kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria jäisi ilman turvallista yhteisöä, jossa kokeilla omia siipiään ja oppia uutta.

Partion jäsenmaksu on 60–80 euroa vuodessa ja edullisena harrastuksena partio on mahdollinen kaikille. Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman elinvoimaisia paikallisyhdistyksiä ja harrastusjärjestöä, jotka harrastustoimintaa järjestävät. Valtionavun leikkaaminen lasten ja nuorten harrastustoiminnalta olisi absurdia ja lyhytnäköistä.

Ilman partiota kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria jäisi ilman edullista harrastusta lähellä – ja Suomi ilman tulevaisuuden vastuunkantajia.

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykypäivän nuoret. Ilman nuoria meillä ei ole mitään – ei veronmaksajia, ei vastuunkantajia, ei vanhemmista ikäpolvista huolehtijoita.

Partio ei ole vain mukavaa tekemistä, vaan partiossa opitut taidot ovat valttia myös myöhemmin elämässä, myös työelämässä. Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä kasvatetaan yhteiskunnallisesti aktiivisia ja osaavia kansalaisia.

Ilman partioharrastusta kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria jäisi vaille kokemuksia ja oppeja, jotka kantavat aikuisuuteen ja myös työelämään.

Leikkaukset nuorilta voidaan vielä perua tulevassa budjettiriihessä, mikäli poliittista tahtoa löytyy.


Anni Raiko
Piirinjohtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri

Essi Virtanen
Piirin varajohtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri

Mari Kousa-Kuusisto
Piirin toiminnanjohtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri