Tammileiri 2025:lle haetaan johtajaparia

Tammileiri on perinteikäs Lounais-Suomen Partiopiirin alueella järjestettävä sudenpentuleiri, joka tarjoaa sudenpennuille ensimmäisen kokemuksen suurleiristä. Tammileiri järjestetään kolmen vuoden välein. Vuoden 2025 Tammileiri on kokonaisuudessaan 19. Tammileiri ja 5. Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämä Tammileiri. Tammileiri 2025 -projekti käynnistyy nyt leirin johtajaparin rekryllä. Piirin projekteissa pyritään soveltamaan parijohtajuusmallia ja niinpä Tammileirille haetaan ensisijaisesti tasavertaista johtajaparia.

Mestarietsivä-teemainen Tammileiri järjestettiin edellisen kerran kesällä 2022 Sauvon Ahtelassa. Leirillä oli yhteensä n. 2100 osallistujaa, joista 1420 oli sudenpentuja.

Tulevan Tammileirin tavoitteet

Piirihallitus on asettanut tulevalle Tammileirille tavoitteiksi olla saavutettava sekä osallistujille että tekijöille, saada osallistujia kaikista piirin alueella toimivista lippukunnista ja 10% kokonaisosallistujamäärästä ei-vielä-partiolaisia. Lisäksi Tammileirin tekijöiden halutaan sitoutuvan itselleen sopivan kokoiseen ja sopivan haastavaan pestiin (pestejä on tarpeeksi, jotta kenenkään pestistä ei tulisi liian suurta)

Tammileirin johtajien tulee luoda piirihallituksen asettamien tavoitteiden lisäksi tarkennetut tavoitteet leirille yhdessä staabin kanssa. Tavoitteiden asettamisessa tulee myös huomioida Suomen Partiolaisten vuosille 2021–2026 asettamat strategiset tavoitteet.

Projektin johtajien pestikuvaus

  • Projektijohtajan pestaamisen vahvistamisesta ja toimeksiannosta vastaa piirihallitus.
  • Projektijohtaja on projektin keston ajan piirin projektitoiminnanalan jäsen. Edustaessaan johtamaansa projektia johtaja edustaa myös partiopiiriä.
  • Projektijohtaja on projektin ajan piirin luottamushenkilö ja oikeutettu kantamaan piirihuivia ja saamaan matkakorvausta virallisiin staabin tapaamisiin tai pestin vaatimiin tapahtumiin.
  • Projektijohtaja vastaa projektin taloudesta.
  • Projektijohtaja vastaa projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin tekemisestä.
  • Projektin talousarvio laaditaan piirin toimintaa ohjaavien dokumenttien pohjalta.
  • Projektinjohtaja esittelee projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin piirihallitukselle.
  • Projektinjohtajalla on velvollisuus johtaa projektia partion arvopohjan mukaisesti yhteistyössä muun organisaation kanssa.
  • Projektinjohtaja pestaa staabin muut jäsenet ja tukee heitä pesteissään.
  • Projektinjohtajalla on oikeus saada tukea piirihallitukselta, piirin muulta organisaatiolta ja partiotoimistolta.

Rekrytoinnin periaatteita ovat avoimuus, julkisuus, luottamuksellisuus ja tasapuolisuus.

Hakuaika alkaa 2.10.2023 ja päättyy 15.10.2023.


Piirihallituksen asettama toimeksianto johtajarekryn käynnistämisestä käydään kokonaisuudessaan läpi kaikkien pestiin hakeneiden kanssa haastatteluissa.

Toimita kirjallinen hakemuksesi pestiin viimeistään 15.10.2023 Kuksan kautta. Lisätietoa pestistä antaa projektiministeri Meeri Ihalin, meeri.ihalin@partio.fi.