Retkivälineiden lainaustoiminta osaksi piirin palvelua

Turun kaupunki on ylläpitänyt Retkipajaa, retkeilyvälineiden lainaustoimintaa. Myös lippukunnat ja piiri ovat lainanneet Retkipajalta muun muassa puolijoukkuetelttoja, leirikeittiminä ja muita retkeilyvälineitä. Maaliskuun 2024 aikana Retkipajan toiminta siirtyy Lounais-Suomen Partiopiirille. 

Kun Turun kaupunki ilmoitti luopuvansa lainaustoiminnasta, on piiri ollut neuvottelemassa sen jatkosta. Tähän on ollut sekä taloudellinen että ekologinen intressi. Lippukuntien lisäksi myös piiri on tarvinnut Retkipajan kalustoa erilaisissa koulutuksissa, tapahtumissa ja leireillä. Lainaustoiminnan loppuessa vastaavanlaisen kaluston hankinta olisi iso taloudellinen panostus. On myös järkevää, ettei kaikkien tarvitse omistaa isoa määrää telttoja, vaan niitä voidaan myös jatkossa lainata tarpeen mukaan. 
 
Retkipajan toiminta siirtyy Lounais-Suomen Partiopiirille maaliskuun 2024 aikana. Siirto mahdollistaa retkeilyvälineiden lainaustoiminnan lippukunnille ja muille yhdistyksille myös jatkossa.   

Olemme sitoutuneet ylläpitämään lainaustoimintaa vähintään kahden vuoden ajan sillä tasolla, jonka Turun kaupunki on nyt pystynyt mahdollistamaan. Nyt retkeilytarvikkeita on voinut lainata koulujen loma-aikoina. Jatkossa lainausajat tulevat laajenemaan. 
 
Kalusto siirtyy maaliskuun aikana Lounais-Suomen Partiopiirin tiloihin Läntiselle Pitkäkadulle. Jatkossa noudot ja palautukset tapahtuvat tässä osoitteessa.  
 
Tarkemmat ohjeet lainauskortin hinnasta, aukioloajoista, varaustavasta ja lainauksen säännöistä toimitetaan tiedoksi lippukuntiin ja muille aiemmin välineitä lainanneille yhdistyksille helmikuun 2024 aikana niin, että maaliskuussa kaluston siirryttyä Lounais-Suomen Partiopiirille on kaikki valmiina ja tiedossa. Varaukset eivät valitettavasti ole tätä ennen mahdollisia, eikä meillä ole vielä tarkkaa tietoa, milloin kalusto on piirin tiloissa.  
 
Lisätietoja asiasta antaa:  
toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusisto, mari.kousa-kuusisto@partio.fi