Piiripalveluiden kehittämisen tiekartta on valmis

Piiripalveluiden kehittämisen tiekartan valmistelu aloitettiin marraskuussa 2021. Sen valmisteluun on osallistettu piirin luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä yli 15-vuotiaita jäseniä. Tiekartta on nyt valmis ja se hyväksyttiin piirihallituksen kokouksessa 6/2022.    

Tiekartan tavoitteena on parantaa ja vahvistaa piirin tukea lippukunnille ja luottiksille sekä kehittää resursseja ja niiden hyödyntämistä. Tiekartta varmistaa, että toiminnan kehittäminen on suunnitelmallista, kestävää, vastuullista ja tuloksellista.  

Tiekarttaan on valittu 4 kehityskohtaa. Jokaisesta kohdasta löytyy kohteen kuvauksen ja taustoituksen lisäksi tavoitteet ja keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Kehityskohteiden teemat ovat isoja ja niitä ei ratkaista yhden toimintavuoden aikana. Tiekartta on piirihallituksen hyväksymä työkalu toiminnan strategiseen johtamiseen. Tiekarttaa käytetään osana piirin toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. 

Kehityskohteita ovat : 

  • lippukuntatuki 
  • piiriorganisaatio ja vapaaehtoiset 
  • talous ja tilat 
  • Toimistopalvelut. 

Tiekartta kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.

Tiekartan toteuttaminen on jo alkanut. Akuuteimpana ja ensimmäisenä kehityskohteena on lippukuntatuki. Jo tulevana syksynä valmistellaan uuden valmentajan pestikuvauksen käyttöönottoa ja 1.1.2023 alkaen kolmen lippukuntakoordinaattorin työaika käytetään kokonaan lippukuntien tukemiseen. 

Lisätietoa tiekartasta piirinjohtaja Eero Kivistöltä, eero.kivisto@partio.fi