Partiolaisten sankarimerkki Vilho Järvelle ja Roni Suoniemelle

Vilho Järvelle ja Roni Suoniemelle luovutettiin Suomen Partiolaisten sankarimerkit 8.12.2021. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa. Turun Partio-Sissit -lippukunnassa toimivat Järvi ja Suoniemi pelastivat kuuden ihmisen hengen heidän jouduttuaan mereen veteen suistuneen auton mukana Helsingissä 19.8.2021.

19-vuotias Vilho Järvi ja 20-vuotias Roni Suoniemi olivat 19.8.2021 kahdestaan ajamassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n roskienkeruualus Roska-Roopea Helsingin edustalla, kun he huomasivat auton ajavan mereen. Meripartiolaisina Järvi ja Suoniemi tiesivät heti, että autossa olevat ihmiset olivat hengenvaarassa ja että piti toimia ripeästi. Autossa oli kuusi ihmistä: kolme aikuista, yksi teini-ikäinen, kaksi pikkulasta ja koira.

Pojat suuntasivat aluksensa välittömästi kohti autoa ja lähtivät auttamaan autossa olijoita. Heidän avukseen tuli rannalta tilanteen havainnut ja työvuorossa ollut vanhempi konstaapeli. Auttajien saapuessa paikalle, olivat kaikki autossa olleet päässeet ulos ja he kelluivat vedessä. Kenelläkään ei ollut pelastusliivejä ja tapahtumapaikalla meren syvyys oli yli kaksi metriä. Pelastusrenkaitten avulla meressä kelluvat ihmiset ja viimeisenä mukana ollut koira saatiin nopeasti nostettua aluksen kyytiin. Ennen kuin heidät kuljetettiin rannalle, varmistettiin, ettei nopeasti uponneeseen autoon jäänyt ketään.

Meripartiossa opituilla taidoillaan Järvi ja Suoniemi tiesivät toimia ripeästi ja taitavasti. He osasivat ohjata ison Roska-Roope -aluksen onnettomuuspaikalle vaarantamatta pelastettavien tilannetta enempää, ja tiesivät miten nostaa heidät aluksen kyytiin.

Kuuden ihmisen hengen pelastamisesta Vilho Järvelle ja Roni Suoniemelle luovutettiin Suomen Partiolaisten sankarimerkit keskiviikkona 8.12.2021 Turussa Turun Partio-Sissien joulujuhlassa. Sankarimerkit esimerkillisesti toimineille meripartiolaisille luovutti Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero, joka kuvailee poikien toimintaa näin:

”Yksi partiolaisten ihanteista on tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Vilho ja Roni ovat osoittaneet poikkeuksellisella tavalla, miten tällaisella epäröimättömällä toiminnalla voidaan pelastaa ihmishenkiä.”

Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki. Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Sankarimerkin kantaminen on viesti: ihmishengen ollessa uhattuna ei ole sijaa välinpitämättömyydelle, epäröinnille tai oman edun suojelemiselle.

Vilho Järvi ja Roni Suoniemi saivat Suomen Partiolaisten sankarimerkit
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero luovutti sankarimerkit esimerkillisesti toimineille meripartiolaisille Vilho Järvelle ja Roni Suoniemelle.