Mikä piirileireissä innostaa, mikä ankeuttaa?

Piirin projektien toiminnanalan tehtävänä on tukea lippukuntia monipuolisen ja laadukkaan partio-ohjelman toteuttamisessa järjestämällä suurtapahtumia ja muita projekteja. Projekteja voivat esimerkiksi olla piirileirit, kehitysprojektit tai kehitysyhteistyöhankkeet. Tällä hetkellä Lounais-Suomen Partiopiirin pitkän ajan toimintasuunnitelmassa on neljä eri projektia: talvipiirileiri, kesäpiirileiri, HuHu ja Tammileiri. Näiden projektien johtajat ovat piirin projektiryhmän jäseniä työntekijän ja projekteista vastaavan hallituksen jäsenen lisäksi.

Haluamme projektiryhmässä kuulla, minkälaisia ajatuksia ja toiveita lippukunnilla on Lounais-Suomen Partiopiirin suurtapahtumista ja projekteista. Millaiselle piirileirille lippukunnat lähtevät mielellään mukaan, mitkä asiat vaikuttavat lähtöinnokkuuteen?

Jotta tulevaisuuden piirileirit vastaisivat lippukuntien odotuksia, avaamme kyselyn 3.2.–9.2.2024 väliseksi ajaksi. Mitä enemmän saamme lippukuntatoimijoilta vastauksia, sitä paremmin pystymme toteuttamaan lippukuntien tarpeisiin vastaavia projekteja tulevaisuudessa.

Kiitos ajastasi!

Lisätietoa antaa piirin projektiministeri Meeri Ihalin, meeri.ihalin@partio.fi