Kirkkosuhdejaosto lippukuntien tukena – opas yhteistyön kehittämiseen taustayhteisön kanssa

Partiopiirissä aloitti vuonna 2021 kirkkosuhdejaosto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tukea ja kannustaa seurakuntataustaisia lippukuntia pitämään huolta toimivasta yhteistyöstä taustayhteisöjensä kanssa.   

Kirkkosuhdejaosto on laatinut lippukunnille oppaan siitä, miten yhteistyötä taustayhteisön kanssa voisi tehdä, ja mitä on hyvä huomioida.  Opas löytyy sähköisenä täältä  

Oppaassa kuvataan hyvin perustelut, miksi taustayhteisöön kannattaa pitää yhteyttä, sekä annetaan vinkkejä, millaista yhteistyö voisi olla.

Lisätietoja antaa kirkkosuhdejaoston puheenjohtaja Veera Seppälä veera.seppala@partio.fi