HuHu 2021 etsii johtajaparia

Liikkeellä on huhua, että 2021 olisi HuHu. Se on ihan totta! Nappaa tästä itsellesi ja partiokaverillesi huhuisa partiopesti!

Kesällä 2021 järjestettävä leiri on suunnattu samoajaikäisille ja sitä ovat vahvasti toteuttamassa vaeltajat. Myös vaeltajaikäisille järjestetään leirillä omaa ohjelmaa. Tavoitteena on saada leirille osallistujia piirin jokaisesta toimivasta lippukunnasta. Leirin kesto on 4–6 vuorokautta.

Haemme leirille johtajaparia. Johtajapari laatii projektisuunnitelman toimeksiannon perusteella, vastaa staabin rekrytoimisesta ja leiriorganisaation rakentamisesta. Johtajapari johtaa staabin toimintaa projektin aikana ja päättää omasta keskinäisestä työnjaostaan itse. Leiriprojekti alkaa heti johtajavalinnan ratkettua ja päättyy loppuraportointiin syksyllä 2021.

Johtajaparilta edellytetään:

 • Partiojohtajan valtakirjaa ja Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden tuntemista.
 • Kokemusta partioleirin johtamisesta tai staabissa toimimisesta.
 • Nuorekasta näkemystä samoaja-ohjelman toteuttamiseen.
 • Kykyä työskennellä ryhmässä ja johtaa leiriorganisaatiota.
 • Projektin tavoitteisiin sitoutumista.

Piirihallitus ja partiotoimisto tukevat leirinjohtajien ja staabin toimintaa.

Piirihallitus on asettanut projektille seuraavat tavoitteet:

 • Huhulle osallistuu 50% piirin samoajista sekä tekijänä 100 vaeltajaa koko piirin alueelta.
 • HuHun osallistujista 5% on ei-vielä-partiolaisia.
 • Vaeltajaikäisille tarjotaan pestejä, joissa on huomioitu itsensä kehittämisen näkökulma sekä mahdollisuus myös itse osallistua vaeltajaohjelmaan.
 • Ohjelma toteuttaa partio-ohjelmaa ja on kokonaisuudessaan samoaja- ja vaeltajaohjelmaa tukeva ja värittävä kokemus.
 • Turvallinen leiri, jonka tukitoimet palvelevat leirin onnistumista.
 • Leiri johdetaan toimivana ja tasavertaisena leirinjohtajaparina, mikä mahdollistaa monipuolisten näkökulmien hyödyntämisen leiriprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • 2021 on HuHun vuosi!
 • Projekti toteutetaan ympäristön kannalta mahdollisimman kestävästi.

Kirjalliset hakemukset toimitetaan pe 15.11.2019 mennessä Kuksan kautta. Voit hakea pestiä myös yksin.

Lisätiedot:
Piirihallituksen jäsen Sanna Ahtiainen, p. 050 536 3868, sanna.ahtiainen@partio.fi