PERUTTU L-SP Lippukunnan viestintä -koulutus

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 

Toimitko lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin parissa? Haluaisitko lisätukea pestiin tai verkostoitua muiden viestintävastaavien kanssa? NYT on oikea aika avata tapahtumakalenteri ja ilmoittautua Lippukunnan viestintä -koulutukseen!

Koulutukseen voi osallistua, jos toimii lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin parissa esimerkiksi viestintävastaavana, tiedottajana, nettisivuvastaavana, lippukuntalehden tekijänä tai hallituksessa. Koulutus antaa kattavan kuvan lippukunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteista ja koulutuksessa pääset perehtymään suunnitelmallisuuteen sekä keskeisimpiin viestintäkanaviin.

Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille, kuten lippukuntien viestintävastaaville tai tiedottajille, lippukunnanjohtajille sekä hallitusten jäsenille! Erityisesti koulutuksesta on hyötyä uusille lippukuntien viestintävastaaville tai tiedottajille.

Koulutuksessa saat kattavan kuvan yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä kriisiviestinnästä. Päivän aikana opitaan suunnitelmallisen viestinnän perusteita, keskeisimpien lippukunnan viestintäkanavien (some, nettisivut, uutiskirjeet) käyttöä sekä lippukunnanmarkkinointia ei-vielä-partiolaisille.

Otathan yhteyttä, mikäli tapahtuman hinta on esteenä osallistumiselle.

15 Hinta € / hlö

VIP jatkettu 30.10.2023 asti!

Ilmoittaudu mukaan: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=60274

Kenelle sopii: Viestintävastaavat, tiedottajat, johtokolmikot ja hallitusten jäsenet

Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi ja viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto 050 312 9428
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -tunnuksen kriteerit:  

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä. Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia

Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys- ja ensiapu

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Hajuaisti

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma-tai muun kielen tulkin mukaan.

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Esiintyjät ja puhujat edustavatmahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujienmahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä. Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiäkäyttämästä palvelua.

Kenen kanssa ilmoittautuja voi tarvittaessa keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä?

Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi