L-SP Lippukunnan viestintä -koulutus

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 

Toimitko lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin parissa? Haluaisitko lisätukea pestiin tai verkostoitua muiden viestintävastaavien kanssa? NYT on oikea aika avata tapahtumakalenteri ja ilmoittautua Lippukunnan viestintä -koulutukseen!

Koulutukseen voi osallistua, jos toimii lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin parissa esimerkiksi viestintävastaavana, tiedottajana, nettisivuvastaavana, lippukuntalehden tekijänä tai hallituksessa. Koulutus antaa kattavan kuvan lippukunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteista ja koulutuksessa pääset perehtymään suunnitelmallisuuteen sekä keskeisimpiin viestintäkanaviin.

Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation viestinnän kanssa toimivillehenkilöille, kuten lippukuntien viestintävastaaville tai tiedottajille,lippukunnanjohtajille sekä hallitusten jäsenille! Erityisesti koulutuksesta onhyötyä uusille lippukuntien viestintävastaaville tai tiedottajille.

Koulutuksessa saat kattavan kuvan yhdistyksen sisäisestä jaulkoisesta viestinnästä sekä kriisiviestinnästä. Päivän aikana opitaansuunnitelmallisen viestinnän perusteita, keskeisimpien lippukunnan viestintäkanavien (some, nettisivut, uutiskirjeet) käyttöä sekä lippukunnanmarkkinointia ei-vielä-partiolaisille.

Otathan yhteyttä, mikäli tapahtuman hinta on esteenä osallistumiselle.

15 Hinta € / hlö

VIP 30.9.

Kenelle sopii: Viestintävastaavat, tiedottajat, johtokolmikot ja hallitusten jäsenet

Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi ja viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto 050 312 9428
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -tunnuksen kriteerit:  

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossajokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille onaktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkinosaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa jajoka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdänumeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa jatiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. Osallistujalla, jollaon herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuukustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisillakulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä. Liikkumista edellyttävilleohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia

Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioitaaiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys- ja ensiapu

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit.Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissaja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassaei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai josjossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voitarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Josäänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon jaosallistujille tarjotaan korvatulppia.

Hajuaisti

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettäväämyös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma-tai muun kielen tulkin mukaan.

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, jokakertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyymateriaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaanhyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittäätarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Esiintyjät ja puhujat edustavatmahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tuleviahenkilöitä. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritäesimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujienmahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö taitaho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisestaja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikillatavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttäämyös ilman hiirtä. Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit javäriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiäkäyttämästä palvelua.

Kenen kanssa ilmoittautuja voi tarvittaessa keskustellaerityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä?

Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi