Lounais-Suomen Partiopiirille haetaan toiminnanjohtajaa

Johtamaan ja kehittämään partiotoimiston palveluja lippukuntien tueksi.

Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä toisen järjestön palvelukseen haemme aktiivista ja oma-aloitteista kehittäjää ja yhteistyökykyistä ihmisten johtajaa. Lue lisää työstä osana Suomen suurinta ja vaikuttavinta nuorisojärjestöä!

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Lounais-Suomen alueella toimivat paikallisyhdistykset eli lippukunnat muodostavat partiopiirin, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan, tapahtumien ja viestinnän avulla.

Lounais-Suomen Partiopiirillä on kahdeksan palkattua työntekijää kahdella toimistollaan Turussa ja Porissa. Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä toisen järjestön palvelukseen, haemme uutta toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävää voi hoitaa joko Turun tai Porin toimistolta käsin, mutta tehtävä edellyttää viikoittaista läsnäoloa kummallakin toimistolla. Toiminnanjohtaja toimii myös Turun Partiolaisten toiminnanjohtajana. Toiminnanjohtaja raportoi työssään Lounais-Suomen Partiopiirin piirinjohtajalle.

Partiossa vapaaehtoisilla on erittäin vahva merkitys toiminnassa ja toiminnanjohtajakin tekee omaa työtään tiiviissä yhteistyössä vapaaehtoisten, erityisesti piirihallituksen, kanssa. Nämä vapaaehtoiset mahdollistavat partion harrastamisen koko piirin alueella ja palkatun henkilöstön tehtävä on tukea lippukuntia toiminnassaan. Päätösvaltaa piirissä käyttävät piirin jäseninä olevat lippukunnat.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm.:

  • toimia esihenkilönä piirin palkatulle henkilöstölle
  • johtaa ja kehittää toimiston (palkattu henkilöstö) tarjoamaa palvelua ja tukea lippukunnille ja vapaaehtoisille
  • hoitaa yhteiskunta- ja yhteistyösuhteita
  • valmistella tehtäviä päätöksiä sekä huolehtia niiden toimeenpanemisesta
  • vastata yhdistyshallinnollisista asioista (esim. piirihallituksen ja piirikokousten hallinnointi) ja partioyhteisön järjestöhallinnon kokonaisuudesta
  • hoitaa organisaatiokokonaisuuden koordinointia huomioiden juridiikan, oikeudenmukaisuuden ja sovitun työjaon työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken
  • huolehtia taloudellisesta jatkuvuudesta
  • hoitaa piirinjohtajan ja/tai piirihallituksen erikseen määrittelemät tehtävät

Haluatko olla mahdollistamassa hienon harrastuksen mahdollisimman monelle?

Haemme innostavaa ja taitavaa ihmisten johtajaa. Olet luonteeltasi organisointikykyinen ja oma-aloitteinen muutosmyönteinen kehittäjä. Haluat aktiivisesti kehittää toimiston tarjoamaa palvelua ja tukea vastaamaan entistäkin paremmin lippukuntien tarpeita. Toiminnanjohtaja tarvitsee erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja niin oman tiimin, vapaaehtoisten, sidosryhmien kuin Suomen Partiolaisten kanssa yhdessä tekemiseen ja arvostammekin kokemusta kumppanuuksista, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja sidosryhmätyöskentelystä. Tunnet myös yhdistyshallinnon ja talouden johtamisen perusteet.

Odotamme toiminnanjohtajaltamme esihenkilökokemusta, koulutustaustan ollessa todennäköisesti soveltuva korkeakoulututkinto. Emme oleta sinun olevan partiolainen, mutta toivomme sinun ymmärtävän vapaaehtoisorganisaation keskeisen roolin partiotoiminnassa.

Toiminnanjohtajana pääset työskentelemään osana Suomen suurinta ja vaikuttavinta nuorisojärjestöä sekä tekemään tiivistä kehittämistyötä lukuisten eri tahojen kanssa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Oman piirin lisäksi toiminnanjohtaja saa vahvan tuen työlleen Suomen Partiolaisista sekä muiden partiopiirien kollegoilta. Lounais-Suomen Partiopiiri on yksi Suomen suurimpia partiopiirejä ja tarjoamme vaihtelevan, monipuolisen ja itsenäisen roolin hyvässä kunnossa olevassa piirissä.

Liity mukaan sitoutuneeseen ja innostuneeseen joukkoon!

Lisätietoja tehtävästä antavat rekrytoinnissa avustavan Mercuri Urvalin konsultti Petra Naavalinna (puh. 040 5191 448) ja Lounais-Suomen Partiopiirin piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt (puh. 040 775 4669). Petra on varmimmin tavoitettavissa pe 29.5. klo 08.00-09.30 ja ma 1.6. klo 16.30-18.00. Stefan on varmimmin tavoitettavissa ti 2.6. klo 16.00-18.00 ja ke 3.6. klo 12.00-14.00.

Lähetäthän hakemuksesi palkkatoiveineen ja ansioluettelosi viimeistään ma 8.6.2020 osoitteessa www.mercuriurval.fi, viitenumerolla FI-15330.

Mercuri Urvalin sivuille hakuilmoitukseen