Lounais-Suomen Partiopiiri ei lähde mukaan valtakunnalliseen henkilöstöorganisaatio- uudistukseen 

Valtakunnallista henkilöstöorganisaatiouudistusta on valmisteltu syksystä 2019 alkaen.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut luoda yksi valtakunnallinen työntekijäorganisaatio, jossa piirien työntekijät siirtyisivät Suomen Partiolaiset ry:n työntekijöiksi liikkeenluovutuksen kautta.

Lounais-Suomen Partiopiiri päätti kokouksessaan 30.8.2021 olla lähtemättä mukaan valtakunnalliseen henkilöstöorganisaatiouudistukseen. 

Valmistelun aikana esiin nousi useita kehityskohtia piirin omassa toiminnassa, joihin tarttumalla lippukunnille pystytään tarjoamaan parempaa palvelua. Piirihallitus koki, että tällä hetkellä tehokkain tapa ratkoa piirin haastekohtia on oman työntekijä- ja luottamushenkilöorganisaation yhteistyö. 

Yhteisen partion tekeminen on edelleen piirihallitukselle tärkeä tavoite. Siksi, vaikka piirihallitus päätti olla lähtemättä mukaan valtakunnalliseen henkilöstöorganisaatiouudistukseen, Lounais-Suomen Partiopiiri haluaa jatkaa hyvää ja kehittävää yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien kanssa laajasti niin luottamushenkilö- , kuin työntekijätasoilla. 

Lounais-Suomen partiopiirin piirihallitus kiittää Suomen Partiolaisia ja muita piirejä yhteisistä keskusteluista sekä työstöistä ja toivottaa menestystä henkilöstöorganisaation rakentamisessa. 

 

Lisätietoa antavat 
Piirinjohtaja: Eero Kivistö 0407660628, eero.kivisto@partio.fi 
Piirin varajohtaja: Anna Engblom 0400895431, anna.engblom@partio.fi