Kuntien tilat tarvitaan lasten ja nuorten harrastuskäyttöön matalammalla kynnyksellä

Korona-aika vaikutti suuresti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Monessa vapaaehtoistoiminnassa jouduttiin koville, kun toiminta joko jäi kokonaan tauolle tai jouduttiin luomaan täysin uusia tapoja harrastaa.

Useat järjestöt ja yhdistykset tekivät täysin vapaaehtoisvoimin isosti töitä tuonakin aikana turvatakseen lasten ja nuorten, ja sitä kautta perheiden hyvinvointia. Toisaalta samalla useat vapaaehtoiset jäivät toiminnasta pois ja sitoutumisen taso koronan jälkeisenä aikana hakee edelleen paikkaansa.

Samaan aikaan, kun vapaaehtoisten määrä on laskenut, on ollut nähtävissä tilavuokrien nousua tai nousupaineita, myös julkisella sektorilla. Tästä seuraa, että vapaaehtoisten tulisi tehdä entistä enemmän talkootöitä, jotta vuokrista selvitään tai lasten ja nuorten harrastusmaksuja tulisi nostaa.

Lisätalkootyöhön käytetty aika on suoraan pois lasten ja nuorten kanssa vietetystä ajasta. Vastaavasti hintojen nousu johtaa siihen, että yhä useampi lapsi ja nuori on vaarassa jäädä kokonaan harrastusten ulkopuolelle.

Kunnat omistavat useita sellaisia tiloja, joita voitaisiin hyödyntää monenlaiseen harrastustoimintaan.

Nyt kuitenkin tilanne on se, että useissa kunnissa esimerkiksi koulujen tilavuokrat ovat niin suuria, että harrastustoiminnan järjestämistä näissä tiloissa ei voida edes harkita. Tilavuokrien hinnat eivät myöskään ole tällä hetkellä samat kaikille, vaan vaihtelevat sen mukaan, mikä yhdistys tai järjestys niitä vuokraa.

Toivomme, että kuntapäättäjät ja viranhaltijat näkevät nyt vapaaehtoisvoimin toimivien harrastusten valtavan arvon kuntalaisille ja tulevaisuudelle, ja tarttuvat pohtimaan harrastustilojen käyttöä. Mikä olisi oikeasti kohtuullinen vuokra yhdistyksille ja järjestöille verorahoin ylläpidettävistä, iltaisin ja viikonloppuisin tyhjillään olevista tiloista? Yhdistykset ja järjestöt tekevät vapaaehtoisvoimin tuhansia, satoja tuhansia ja miljoonia tunteja töitä lasten ja nuorten hyväksi vuosittain.

Lasten ja nuorten harrastamisen puolesta

Anni Raiko
Piirinjohtaja 
Lounais-Suomen Partiopiiri    

Essi Virtanen
Piirin varajohtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri

Mari Kousa-Kuusisto
Piirin toiminnanjohtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri