Ilmoittautuminen

Kuuralle ilmoittautuminen tehdään Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/57064

Ilmoittautumisen ehdot

Ennen ilmoittautumislomakkeen täyttöä suosittelemme tutustumaan ilmoittautumisohjeeseen sekä peruutusehtoihin. Viimeinen ilmoittautumispäivä Kuura 2024:lle on 30.9.2023. Ilmoittautuminen tehdään jäsenrekisteri Kuksassa, eikä muita ilmoittautumisia huomioida. Ilmoittautuminen on sitova. Kiinnitäthän huomiota siihen, että henkilötietosi ovat oikein, erityisesti sähköpostiosoite

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan. Alaikäisen partiolaisen ja huoltajan olisi hyvä täyttää ilmoittautumislomake yhdessä.

Ilmoittautumisessa annettuja tietoja luovutetaan eteenpäin leirin tahoille, jotka tarvitsevat niitä turvallisuuden ja leirin sujuvuuden varmistamiseksi. Näitä tahoja ovat esimerkiksi lääkintä, muonitus ja alaleirien johtajat. Tietoja ei käytetä tarpeettomasti ja leirin jälkeen kaikki annetut tiedot poistetaan Kuksasta ja muista tiedostoista. Ilmoittautuessasi hyväksyt tietojen luovuttamisen niitä tarvitseville tahoille

Lippukunnista tulee Kuuralle osallistua ainakin yksi lapsille tuttu aikuinen heidän kanssaan.

Leiriin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan lippukuntaan. Leiriin liittyvissä kysymyksissä auttaa myös Kuuran toimisto, kuura2024@partio.fi.

Peruutusehdot

Leirille osallistuminen on mahdollista perua maksuttomasti viimeiseen ilmoittautumispäivään 30.9.2023 asti. Tähän asti peruutuksen voi tehdä itse Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat-välilehdellä.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta. Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.

Mikäli ilmoittautunut on syytä tai toista estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle mahdollista 15.12.2023 asti. Tämän jälkeen leiriorganisaatio ei pysty enää vaihtamaan osallistujia. Estynyt etsii itse leirille osallistuvan korvaavan henkilön ja ilmoittaa asiasta lippukunnalleen sekä leirin työntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi, 050 312 9426. Ilmoitus estymisestä on tehtävä myös silloin, jos osallistumismaksu jää kokonaan käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

Leirillä on käytössä myös talvilomatakuu (sisältää myös varusmiespalveluksen). Jos ilmoittautunut ei talviloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan leirille, voi hän peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa vapaamuotoista todistusta vastaan 15.12.2023 mennessä. Estynyt toimittaa työnantajan todistuksen leirin työntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi, 050 312 9426. Tällöin koko maksettu leirimaksu palautetaan.

Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 30.11.2023 mennessä.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu L-SP:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota L-SP:n ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää (kuten esim. sota, kapina, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne, Suomessa tai tapahtuman kohdealueella). Tällaisessa tilanteessa L-SP:lla on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma, tai muuttaa tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa). Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä oikeudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.

Stipendit

Kuuran osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä. Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle.

Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen yhteydessä (14.8.-30.9.2023). Hakeminen edellyttää perheen tilanteen ja tulotietojen selvittämistä.

Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne tule esimerkiksi lippukunnan tietoon. Stipendit jaetaan hakemusten perusteella hakijan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että stipendeistä on apua mahdollisimman monelle osallistujalle. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Päätös huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai haettua pienemmän stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 30.11.2023 mennessä

Laskutus- ja maksuehdot

Leiri laskutetaan yhdessä erässä marraskuussa 2023. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä tuki.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava maksettuna myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen, lukuun ottamatta talvilomatakuuta.

Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus on pakollinen kaikille Kuuran täysi-ikäisille osallistujille, sekä Kuuralle osallistuville alaikäisille ryhmänjohtajille. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen leiriä, että koulutus on sinulla suoritettuna! Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät täältä.