Piirihallitusvaalit 2019

Piirihallitukseen valitaan uudet jäsenet kaudelle 2020-2021 piirin syyskokouksessa 3.11.2019 kello 12. Kokouspaikka on Turun Virastotalon Aitiopaikka.

Piirihallitukseen valitaan ministerit seuraaviin pesteihin:

 • aikuis- ja luottisministeri (1 ehdokas)
 • alueministeri (1 ehdokas)
 • kasvatusministeri (1 ehdokas)
 • koulutusministeri (1 ehdokas)
 • projektiministeri (1 ehdokas)
 • yhteiskuntasuhdeministeri (1 ehdokas)

Pestien perässä on suluissa tämänhetkinen ehdokastilanne. Lisää ehdokkaista löytyy Ehdokkaat-sivulta.

Piirihallitusvastuu pysyy ennallaan alueministerillä, kasvatusministerillä, projektiministerillä ja yhteiskuntasuhdeministerillä. Nykyisen vapaaehtoistuen ministerin vastuut jaetaan koulutukseen (koulutusryhmä) ja aikuis- ja luottistoimintaan (aikuis- ja luottisryhmä). Toiminnanalojen sisällä, kuten kasvatuksen toiminnanalalla, voidaan tehdä uudelleenjärjestelyjä, mutta ne eivät vaikuta suoraan piirihallitusvaaliin.

Talousministerin pesti lakkautetaan ja samalla lakkautetaan myös nykymuotoinen piirin talousryhmä. Vuoden 2020 alusta piiriin perustetaan taloustoimikunta, joka toimii suoraan piirihallituksen alaisena, kuten esimerkiksi ansiomerkkitoimikunta nykyään.

Mikäli haluat asettua ehdolle, olethan yhteydessä vaalitoimikuntaan:

Susanna Koivisto susanna.koivisto@partio.fi

Mikaela Savolainen mikaela.savolainen@partio.fi

Piirihallitus 

Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja (piirinjohtaja) ja varapuheenjohtaja (piirin varajohtaja) ja kahdeksasta eri toiminnanalasta vastaavat hallituksen jäsenet. Toiminnanalat ovat: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, talous, kasvu, yhteiskuntasuhteet, projektit sekä viestintä ja markkinointi. Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan piirihallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan työvaliokunnan (TVK).  

Piirihallituksen jäsenten yhteisiä tehtäviä ovat piirin toiminnan ohjaaminen ja valvominen, piirin edustaminen, piirin kokousten koolle kutsuminen, piirin kokousten päätösten täytäntöön paneminen, jäsenluettelon ylläpitäminen, talouden ja omaisuuden hoito, ohjesääntöjen vahvistaminen ja toimihenkilöiden palkkaaminen. 

Piirihallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Piirihallitus järjestää piirin kevät- ja syyskokoukset (vastuuhenkilönä piirinjohtajat) sekä muut vuosittaiset piirin yhteiset tapahtumat, joiden vastuuhenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan.  Lisäksi piirihallituksen jäsenet sopivat keskenään mahdollisten onnittelukäyntien ja piirin kriisitiedotusohjeen ylläpitämisestä. Piirihallituksen jäsenet huolehtivat, että oman toiminnanalan luottiksia kiitetään säännöllisesti ja heille ehdotetaan ansiomerkkejä. 

Piirihallitus ylläpitää yhteyksiä Lounais-Suomen Partiosäätiöön, Satakunnan Partiosäätiöön, aluejärjestöihin sekä tarvittaessa muihin yhteisöihin. Lisäksi yhteyttä pidetään Suomen Partiolaisiin, muihin partiopiireihin ja Finlands Svenska Scouteriin. 

Ajankäyttöarvio: 

 • Hallituksen kokoukset kerran kuussa (ilta- tai päivä-/viikonloppukokoukset)
 • L-SP:n vuosikokoukset (2 päivää per vuosi)
 • SP:n jäsenkokous (viikonloppu joka toinen vuosi) 
 • Lpk-päivä/luottispäivä/muut piirin tapahtumat (2-4 päivää per vuosi)
 • Edustustehtävät (1-5 kpl per vuosi)
 • Projekteihin liittyvät kokoukset
 • Erilaiset suunnittelukokoukset, pestaukset
 • Laajennetut valiokunnat/Partioneuvostot (1-4 kertaa/vuosi)
 • Puheluita ja sähköposteja
 • Oman toiminnanalan/vastuualueen johtaminen

Aikuis- ja luottisministeri 

Aikuis- ja luottisministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa piirin aikuis- ja luottistoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa 
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja aikuis- ja luottisryhmän (ALR) välillä  
 • Valmistella ALR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän puheenjohtajan kanssa 
 • Olla SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan jäsen. Ministeri vastaa kokousmateriaalin läpikäynnistä sekä ryhmälle tiedottamisesta ennen valiokunnan kokousta sekä sen jälkeen 
 • Vastata ALR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin 
 • Arvioida aikuis- ja luottisryhmän tilaa ja toimintaedellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Pestata puheenjohtaja aikuis- ja luottisryhmään, käydä välipestikeskustelu vuosittain 
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä koulutusministerin kanssa 
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä koulutusministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Tehdä yhteistyötä aikuis- ja luottistoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa 

Apunaan piirin aikuis- ja luottistoiminnan johtamisessa aikuis- ja luottisministerillä on aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Alueministeri 

Alueministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa aluetoiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallitukseen ja alueryhmän (AR) välillä
 • Toimia halutessaan alueryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan.
 • Valmistella AR:ntoimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
 • Pestata toiminnanalan jaostojen puheenjohtajat (valmentaja- ja lippukuntajaosto) sekä vastaava lippukuntavalmentaja ja huolehtia pestien tarkistamisesta
 • Tukea jaostojen puheenjohtajia pesteissään
 • Pitää toiminnanalan jaostot aktiivisena osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Vastata aluetyön toimijoiden kanssa lippukuntien ja piirin alueellisesta tasa-arvosta eri toiminnanalojen työssä sekä toimia tiedonvälittäjänä alueiden ja toiminnanalojen välillä
 • Osallistua tarpeen mukaan toiminnanalan jaostojen kokouksiin
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Toimia SP:n laajennetussa aluevaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn (ellei alueryhmä nimeä keskuudestaan toista osallistujaa)
 • Olla mukana partiotoimiston lippukuntiin soittamien tukipuheluiden toimintamallin ja sisällön kehittämisessä yhdessä toimihenkilöiden kanssa
 • Vastata Sytytyspala-ryhmän toiminnasta
 • Vastata AR:nsuhteista piirin muihin toiminnanaloihin (mm. ohjaajayhteistyö) ja SP:n aluevaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin 
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Apunaan aluetoiminnanalan johtamisessa alueministerillä on alueryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja, alueryhmän ja valmentajajaoston yhteistyössä valitsema vastaava lippukuntavalmentaja sekä valmentaja- ja lippukuntajaostojen puheenjohtajat, joiden kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain. 

Kasvatusministeri 

Kasvatusministerin tehtävä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa kasvatuksen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja kasvatusryhmän (KAR) välillä
 • Toimia halutessaan ohjelmaryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan
 • Valmistella KAR:ntoimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
 • Kutsua koolle piirin laajennetun ohjelmaryhmän kokoukset
 • Vastata KAR:ntoiminnan ja ohjelmatoiminnan kehittämisestä 
 • Vastata ohjelmaohjaajien ja jaostojen puheenjohtajien sekä vastaavien ohjelmavalmentajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta vuosittain
 • Pitää toiminnanalan jaostot osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta.
 • Arvioida toiminnanalan jaostojen tilaa ja toimintaedellytyksiä ja sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tukea ohjelmaohjaajia kaikissa näiden pestiin liittyvissä asioissa
 • Toimia SP:n laajennetussa kasvatusvaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn yhdessä KAR:nvalitseman toisen edustajan kanssa 
 • Vastata KAR:nsuhteista piirin muihin toiminnanaloihin (esim. ohjaajayhteistyö) ja SP:n kasvatusvaliokuntaan, YTP-yhteistyöstä ohjelman osalta sekä suhteista muihin tahoihin 
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Apunaan kasvatustoiminnanalan johtamisessa kasvatusministerillä on ohjelmaryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja ja/tai ohjelmaryhmän valitsema vastaava ohjelmaohjaaja, joiden kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain. 

Koulutusministeri 

Koulutusministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa piirin koulutustoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa 
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja koulutusryhmän (KR) välillä  
 • Valmistella KR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän puheenjohtajan kanssa 
 • Olla SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan jäsen. Ministeri vastaa kokousmateriaalin läpikäynnistä sekä ryhmälle tiedottamisesta ennen valiokunnan kokousta sekä sen jälkeen 
 • Vastata KR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (mm. ohjaajayhteistyö) ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin 
 • Arvioida koulutusryhmän tilaa ja toimintaedellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Pestata vastaava koulutusohjaaja koulutusryhmään, käydä välipestikeskustelu vuosittain 
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa 
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Tehdä yhteistyötä koulutustoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa 

Apunaan piirin koulutustoiminnan johtamisessa koulutusministerillä on koulutusryhmän vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Projektiministeri 

Projektiministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa projektien toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja piirissä käynnissä olevien projektien välillä
 • Pitää piirissä käynnissä olevat projektit osana piiriä ja tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Kutsua koolle ja valmistella projektiryhmän kokoukset
 • Valmistella toiminnanalan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus, ja tukea tarvittaessa projektien johtajia projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin tekemisessä
 • Seurata aktiivisesti valtakunnallista ja paikallista partiokenttää ja tehdä ehdotuksia piirihallitukselle mahdollisista projekteina toteuttavista hankkeista. Projekti voi olla esim. suurleiri tai valtakunnallisen toimintateeman toteutus piirissä
 • Laatia piirissä käynnistettäville projekteille toimeksianto yhdessä muun piirihallituksen kanssa
 • Valmistella toiminnanalan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus, ja tukea tarvittaessa projektien johtajia projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin tekemisessä
 • Rekrytoida ja pestata projektien johtajat
 • Osallistua projektien toteutusorganisaatioiden toimintaan projektin johtajan kanssa sovitulla tavalla
 • Tukea projektien johtajia ja toteutusorganisaatioita siten, että heillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnistua tehtävässään
 • Vastata projektien staabienmuistamisesta 
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Yhteiskuntasuhdeministeri 

Yhteiskuntasuhdeministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa
 • Vastata yhteiskuntasuhdetoiminnasta (y-suhteet) yhdessä toiminnanjohtajan ja piirinjohtajan kanssa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja y-ryhmän välillä
 • Toimia halutessaan y-ryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan.
 • Valmistella y-ryhmän toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Vastata piirin yhteiskuntasuhdetoiminnan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Toimia SP:n laajennetussa y-valiokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn
 • Rekrytoida ja pestata y-ryhmän jäsenet
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Ehdolle ovat asettuneet seuraavat partiolaiset: 

 • Aikuis- ja luottisministeriksi: Tommi Salonen, Mietoisten Kolopuutintit
 • Alueministeriksi: Kris Loimaala, Maarian Tähkät
 • Kasvatusministeriksi: Enni Heikintalo, Nakkilan Partiolaiset
 • Koulutusministeriksi: Otto Glader, Puhurin Pojat
 • Projektiministeriksi: Essi Virtanen, Kyrön Kiurut ja Kokot
 • Yhteiskuntasuhdeministeriksi: Johanna Halme, Rauman Partiotytöt

Ehdokkaat ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin:

 1. Nimi, ikä lippukunta
 2. Mitä teet partion ulkopuolella?
 3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi
 4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?
 5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?
 6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?
 7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?
 8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Tommin esittely

 1. Tommi Salonen, 28, Mietoisten Kolopuutintit
 2. Ammatiltani olen viheralan puutarhuri. Harrastuksiin kuuluu myös Mietoisissa yleisurheiluvalmennusta/ -ohjausta sekä seuran johtokunnassa vaikuttamista. Vapaan ajan käytän remontoinnin merkeissä sekä seikkaillen luonnossa kahden kääpiömäyräkoiran kanssa.
 3. Olen harrastanut partiota parisenkymmentä vuotta, aina sudenpennusta asti, joista viimeiset kuusi vuotta olen toiminut lippukunnanjohtajana. Lisäksi olen ollut jo pitkään hallituksen jäsenenä, toiminut vartionjohtajana, akelana sekä johtanut useita lippukunnan ja ikäkausien retkiä ja leirejä. Olen osallistunut kolmelle Finnjamboreelle, niin leiriläisenä kuin tekijänä ja Explolla olen ollut polkuoppaana. Ko-Gi nappulat sain alkuvuodesta 2019 ja kesällä osallistuin IST:inä Maailman Jamboreelle.
 4. Lippukunnanjohtajan pestin jälkeen tämä tuntui sopivan haastavalta seuraavalta askeleelta partiopolullani, jonka lisäksi aikuis-ja luottisministerin pestin sisällön monipuolisuus houkutti suuresti.
 5. Lippukunnassamme on aina ollut hyvin aikuispainoitteinen johtajisto, joten olen tottunut toimimaan aikuisten kanssa. Lisäksi olin mukana ryhmässä, joka aloitti aikuispartiotoiminnan lippukunnassamme viime vuonna ja koen myös tästä olevan hyötyä. Lisäksi koen vahvuudekseni sen, että tämä on ensimmäinen pestini piirissä, joten pystyn tuomaan lippukunta näkökulmaa paremmin esille.
 6. Haluan pitää aikuis- ja luottistoiminnan mahdollisimman laadukkaana ja tietysti myös kehittää sitä parhaani mukaan. Aikuinen tuki on yksi tärkeä osa partiota ja sen toteutuminen aikuisille ja luottiksille tulee olla kunnossa, jotta toiminta säilyy mahdollisimman hyvänä.
 7. Piiripesti on iso harppaus partiopolullani, joten siinä jo paljon opeteltavaa. Lisäksi aion perehtyä paremmin myös SP:n toimintakulttuuriin ja aion myös kouluttaa itseäni aina sen mukaan, mitä pesti minulta vaatii.
 8. Partio on harrastus lapsille ja nuorille mutta myös aikuisille ja luottiksille, joten pidetään se myös sellaisena ja nautitaan tekemisestämme!

Kissen esittely

 1. Kris "Kisse" Loimaala, 39, Maarian Tähkät
 2. Työkseni heiluttelen hiirtä it-asiantuntijana yhdellä isolla palveluntarjoajalla ja muuten aika kuluu mm. musiikin, valokuvauksen, retkeilyn ja lenkkeilyn parissa. Uskon myös elinikäiseen oppimiseen, joten koitan joko syventää tietoja ja taitoja tai sitten oppia jotain uutta.
 3. Aloitin partion 6v sudenpennuissa ja lopetin 14 vuotiaana vartiolaisena huonosti menneen kesäleirin jälkeen. Palasin aikuisena kaverin pyytäessä tekemään lippukuntalehteä ja päädyin ensin sihteeriksi ja sitten lippukunnanjohtajaksi. Matkalle on osunut myös erinäisiä tarpojavartioita ja seikkailijajoukkueita, suurleiripestejä, partion viestintää ja kaikenlaista hauskaa ja kiinnostavaa tekemistä. Lähdin myöskin kaverin kysymänä oman alueen alueohjaajaksi ja myöhemmin aluejaoston puheenjohtajaksi. Näistä kehittyi nykyiset lpk-valmentajan ja valmentajajaoston puhiksen pestit.
 4. Alueministerinä pääsee lähelle sitä tärkeintä eli lippukuntien tukemista, sopivan monialaisesti yhdessä muiden kanssa toimien. Monipuolinen sisältö ja hyvien, osaavien ihmisten johtaminen ja kannustaminen entistä parempaan aluetyöhön kiinnostaa.
 5. Minulla on aika hyvä näppituntuma missä aluetyössä mennään sekä riittävästi kiinnostusta ja innostusta jäljellä, ts. rakkaudesta lajiin.
 6. Aluetyön tasalaatuisuuden kehittämistä pitää jatkaa sekä lippukuntien ja alueiden erilaisuus tulee ottaa huomioon päätöksiä tehdessä ja jalkautettaessa. Tavoitteena on löytää uusiakin keinoja aluetyön korkean laadun ja hyvän saavutettavuuden varmistamiseksi. Myös aluetyön sisällä jatketaan pitkäjänteistä työtä työmäärän tasaamiseksi niin että päästäisiin monenkertaisista pesteistä eroon ja helpotetaan osaajien jaksamista omassa pestissään.
 7. Jatkan elinikäisen oppimisen linjalla ja osallistun itselleni suunnattuihin koulutuksiin mm. Kohtauksessa ja Johtajatulilla sekä pyrin mahdollisuuksien mukaan myös kouluttamaan muita.
 8. Kokeilkaa rohkeasti uusia asioita ja kyseenalaistakaa vanhoja toimintatapoja! Muistakaa silti ettei kaiken opin tarvitse tulla oman kantapään kautta, vaan kyselkää rohkeasti neuvoja myös muilta.
 

Ennin esittely

 1. Enni Heikintalo, 40v, Nakkilan Partiolaiset ry
 2. Työskentelen henkilöstöhallinto- ja toimistotehtävissä ammatillisen koulutuksen parissa. Lomilla lähden reissuun aina, kun mahdollista. Liikuntalajeista suosikkini on bailatino ja penkkiurheilijana pesäpallo. Tykkään lukea ja olen populaarikulttuurin suurkuluttaja.
 3. Aloitin partion 7-vuotiaana, ja kolusin läpi kaikki ikäkaudet. Lippukunnassa olen toiminut lukuisissa pesteissä, mm. lippukunnanjohtajana ja sihteerinä. Tällä hetkellä olen jäsenrekisterinhoitaja, tiedotusvastaava ja tarpojaluotsi. Ryhmänjohtajana olen ollut useammissa ikäkausissa, mutta ehdottomasti tutuin ikäkausi on sudenpennut. Olin akelana monia vuosia, toimin piirin sudenpentujaostossa ja tällä hetkellä olen piirissä sudenpentujen ohjelmaohjaajana. Parasta partiossa on leirit, partioystävät, yhdessä tekeminen ja partiolaisten yhteishenki!
 4. Olen toiminut piirissä jaoston jäsenenä, jaoston puheenjohtajana ja nyt kasvatusryhmässä ohjelmaohjaajana, joten kasvatuksen toiminnanala on tuttu. Olisi kiinnostavaa päästä kokemaan ja tekemään partiokasvatusta piirissämme ”kaikilla tasoilla”. Pesti piirihallituksessa kiinnostaa, ja ministerin pesti tutulla toiminnanalalla on itselle sopiva ja nousujohteinen mahdollisuus.
 5. Kasvatuksen toiminnanala on tuttu. Olen motivoitunut kehittämään toiminnanalaa ja kasvatusryhmän toimintaa.
 6. Piirillämme on monipuolinen ja runsas tapahtumatarjonta. Jotta näin on myös jatkossa, keskeisiä kysymyksiä ovat, miten varmistamme, että tapahtumat ovat laadukkaita, sekä miten takaamme riittävän ja tasalaatuisen tuen kaikille jaostoille. Esille ottaisin lisäksi kasvatusryhmän oman toiminnan kehittämisen.
 7. Piirihallituspestin kautta oppisin varmasti paljon isojen kokonaisuuksien johtamisesta ja kehittämisestä sekä piirin ja SP:n toiminnasta.
 8. Kannattaa tutustua ja hyödyntää piirin monipuolista tapahtumatarjontaa!

Essin esittely

 1. Essi Virtanen, 26-vuotias, Kyrön Kiurut ja Kokot ry
 2. Partion ulkopuolella iso osa ajastani kuluu työelämässä, jossa työskentelen sosiaalialalla. Muutoin käytän aikani yleensä ystävieni ja perheeni kanssa. Itse tekemistä tärkeämpää minulle on seura, jossa muistot syntyvät.
 3. Partiohistoriani on melko perinteinen, olen aloittanut partion sudenpentuna ja toiminut lippukunnassani monissa erilaisissa pesteissä esimerkiksi sampona ja lippukunnanjohtajana. Piirissä olen ollut pitkään seikkailijajaoston jäsen ja aiemmin myös samaisen jaoston puheenjohtajana. Lisäksi olen ollut mukana tekemässä erilaisia projekteja, kisoja ja tapahtumia, viimeisimpänä toimin Tammileirin leirinjohtajana.
 4. Olen aina ollut kiinnostunut projekteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista. Ajattelen, että projektit ovat mahdollisuus näyttää partion monipuolista ja vankkaa osaamista omille jäsenille ja muille toimijoille samalla, kun luodaan osallistujille unohtumattomia muistoja ja tehdään partion kasvatustyötä parhaimmillaan.
 5. Olen saanut viimeisimmän projektipestini myötä osallistua reilun vuoden ajan projektiryhmään ja päässyt seuraamaan myös tulevan piirileiri Otavan edistymistä. Koen olevani melko hyvin perillä siitä missä projektien toiminnanalan osalta tällä hetkellä mennään ja mitä piirin projekteja on tulossa seuraavan kahden vuoden aikana. Ajattelen, että omien kokemusteni myötä minulla on annettavaa ja halua olla kehittämässä projekteja tulevaisuudessa. Lisäksi kokemukseni lippukunnan hallitustyöskentelystä ja piiriluottiksena antavat minulle näkökulmia ja osaamista piirihallituksessa toimimiseen.
 6. Mikäli minut valitaan piirihallitukseen, haluaisin kehittää projektien toiminnanalaa entisestään niin, että tulevaisuudessakin meillä on monipuolisesti erilaisia projekteja ja niiden järjestämisessä huomioidaan muuttuva vapaaehtoistyön kenttä ja erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Lisäksi tavoitteekseni asettaisin sen, että tulevien projektien osalta yhteistyötä tehtäisiin yhä enemmän eri toiminnanalojen välillä ja monipuolinen osaaminen tulisi hyödynnettyä ja että projektit olisivat yhä avoimempia ja näkyvämpiä jäsenistölle. 
 7. Piirihallituksessa kehittäisin itseäni niin, että katsoisin asioita yhä monipuolisemmin ja erilaisista näkökulmista. Lisäksi haluaisin kehittää itseäni niin, että pystyisin omalla toiminnallani vastaamaan tuen tarpeeseen, joka projektien johtajilla on heidän omissa pesteissänsä.
 8. Meillä on L-SP:ssä valtava määrä tietoa ja taitoa erilaisten projektien toteuttamisesta. Muistetaan olla tästä ylpeitä ja siirtää osaamista eteenpäin uusille tekijöille. Tsemppiä toiminnantäyteiseen partiosyksyyn! 

Oton esittely

 1. Otto Glader, 26, Puhurin Pojat
 2. Olen Turun yliopistolla tohtorikoulutettavana kehittäen uusia Borrelia diagnostiikkamenetelmiä. Töiden ja partion lisäksi retkeily ja valokuvaaminen ovat vapaa-aikaa täyttäviä juttuja.
 3. Partion olen aloittanut 8-vuotiaana Puhurin Pojissa ja siellä olen kulkenut ensin hyvin tyypillisen polun venekunnanjohtajaksi ja sen jälkeen erinäisten pienempien hallituspestien jälkeen lippukunnanjohtajaksi. Lisäksi toimin koulutusaluksemme kipparina. LPKJ:n pestiä on nyt viides ja viimeinen vuosi menossa. Lippukuntapestien lisäksi ja koko ajan enenevissä määrin, olen antautunut myös piiripesteille. Ensimmäinen piiritason pesti oli samoajajaoston jäsenyys, josta aika pian siirryinkin samoajajaoston puheenjohtajaksi. Yhden kaksivuotisen samoajajaostokauden ja 2017 käydyn Ko-Gi:n jälkeen edessä oli koulutusryhmä ja sillä tiellä ollaan. Koulutusryhmässä olen hoitanut alue-koulutusohjaajan pestiä ja nyt parhaillaan teen kouluttaja-ko:n pestiä. Näiden isompien piiripestien lisäksi mukaan on mahtunut kaikenlaista pienempää, erityisesti koulutushommia useilla kursseilla.
 4. Laadukas partiokoulutus on paras tapa parantaa partiotoiminnan laatua lippukunnissa. Koulutusministerinä pääsisin mahdollistamaan juuri tällaisen laadukkaan partiokoulutuksen toteuttamista, ja tukemaan näin lippukuntia parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutus piirissämme on jo nyt timanttisella tasolla, mutta aina on vastassa uusia haasteita joihin pitää vastata ja juuri haasteiden kohtaaminen ja ratkominen on mielestäni palkitsevaa. Tässä pestissä pääsisin olemaan etulinjassa takaamassa, että piirimme vastaa koulutuksellisiin haasteisiin ajoissa ja parhaalla mahdollisella tavalla sekä huomioi kaikki kohderyhmät tasapuolisesti.
  Koulutusryhmä on vapaaehtoistyöympäristönä erinomainen ja  toimivan ryhmän kanssa työskentely olisi mukavaa ja hedelmällistä. Nautin myös henkilökohtaisella tasolla uusista haasteista ja koen, että tämä pesti olisi hyvä jatkumo partiopolulleni ja tarjoaisi minulle mahdollisuuden kehittää itseäni ja L-SP:läistä partiotoimintaa.
 5. Olen määrätietoinen ja täsmällinen johtaja ja toimin tehokkaasti ryhmän jäsenenä monenlaisten ihmisten kanssa.  Tunnen hyvin piirin organisaatiota ja toimintaa aiempien luottispestien pohjalta ja omaan pitkän kontaktipinnan lippukunnan arjen pyörittämiseen, enkä siis leiju missään kultareunuksisessa pilvilinnassa kuvittelemassa lippukuntien arjen kannalta mahdottomia asioita. Koulutusjärjestelmä on myös erittäin tuttu lukuisten kouluttajapestien myötä. Koen samoajajaoston puheenjohtajakauden ja nyt takana olevan koulutusryhmätaipaleen antavan hyvät valmiudet tämän pestin hoitamiseen. Olen erittäin kiinnostunut partiokoulutuksesta ja haluan kehittää sitä entistä paremmaksi.
 6. Tavoitteena tulee olemaan L-SP:n koulutustoiminnan säilyttäminen mahdollisimman laadukkaana ja ennen kaikkea ajantasaisena, lippukuntia tukevana järjestelmänä. Haasteita liittyy mm. siihen, että kaikista lippukunnista osallistuttaisiin aktiivisesti koulutuksiin. Vaikka PJ-peruskursseilla käydäänkin jo kiitettävän hyvin, on paljon työtä edessä, jotta mahdollisimman moni pestissä oleva olisi koulutettu pestiin kuuluvalla tavalla (esim. akelat, sammot ja luotsit). Tämä olisi mainio keino nostaa jo hyvälaatuisen partiotoimintamme tasoa entistä korkeammalle. Tavoitteina siis koulutustoiminnan korkean laadun säilyttäminen ja pestissä toimivien partiojohtajien kouluttaminen pesteihinsä entistä kattavammin.
 7. Osallistun mahdollisuuksien mukaan SP:n tarjoamiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka tukevat pestiäni ja itseäni partiojohtajana sekä pidän itseni muutenkin ajan tasalla SP:n koulutusjärjestelmän uusista tuulista. Ensi vuonna olisi kiikarissa osallistuminen juuri oman johtajuuden kehittämiseen tähtäävään, Suomeen nyt lanseerattavaan, ’ditt eget lederskap’ –koulutukseen.
 8. Laadukas koulutustoiminta ja runsas osallistuminen koulutuksiin on hyvä tae partiotoiminnan laadulle ja kasvulle piirissämme, joten pidetään siitä kiinni!

Johannan esittely

 1. Johanna Halme 36 v. Rauman Partiotytöt
 2. Sairaanhoitaja AMK, Opiskelen myös Itä-Suomen Yliopistossa Sosiaali- ja Terveyshallintotieteitä, tavoitteena yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto.
 3. Partiota olen harrastanut ns. perinteiseen tyyliin, sudenpennusta, venekuntalaiseksi ja venekunnanjohtajaksi ja niin edelleen. Partiota olen harrastanut yhtäjaksoisesti 30 vuotta. Viime vuosina viikottainen harrastaminen on ollut tauolla ja olen keskittynyt pääsääntöisesti piiri- ja valtakunnan tasolla olleisiin tapahtumiin. Turvallisuus on ollut avain-asemassa tapahtumissa, joissa olen toiminut turvallisuusjohtajana esim. Satahanka XII, joka järjestettiin Kustavissa. Tällä leirillä vastasin leirin kokonaisturvallisuudesta maalla ja merellä, mukaan lukien lääkinnästä, meri ja maaturvasta, sekä pelastuksesta. Ilman hyviä jälkikäteen sanottuna loistavia mestareita kullakin osa-alueella tämä ei olisi ollut mahdollista.
  Finnjamboreita mahtuu partiotaipaleelle Tarus ja Kilke, sekä isompia ja pienempiä piiri-leirejä niin Lounais-Suomessa kuin Järvi-Suomessa.
 4. Hyvät yhteiskuntasuhteet ovat maamme elinehto. Partio kasvatusjärjestönä on mitä ilmeisemmin järjestö, joka luo ja esimerkillään tuo toiminnassaan julki sitä miten erilaisuus voidaan suvaita, hyödyntää voimavarana ja miten erilaiset järjestöt joiden tavoitteet ovat erilaiset voivat toimia yhdessä niin, että molempien tavoitteet täyttyvät.
  Ristiriitoja varmasti on ja tulee olemaan, näiden ristiriitojen ratkaisemiseen ja eri yhteisöiden toiminta tavoitteellisesti yhdessä näistä riippumatta tarvitsee tekijäkseen henkilön jolla on kykyä ja halua ratkaista asioita, sekä neuvottelu ja sopeutumiskykyä. Näen, että minulla olisi tässä suhteessa annettavaa.
 5. Koen omaavani tuntemusta ja näkemystä siitä miten yhteiskunta toimii. Neuvottelu ja tiimityötaitoja. Kykyä ja halua muuttaa asioita paremmaksi. Näkemys tulevasta, ennakoitavuus. Tässä joitakin ajatuksia.
 6. Tähän on vaikea vastata vielä tässä vaiheessa, hyvin pitkälti tämä riippuu siitä mitä partio haluaa viestittää, mitä olemme tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Millaisena haluamme näyttäytyä Suomessa, maailmalla? Teemat ja tavoitteet ratkaisevat paljon, teemme yhdessä parempaa maailmaa. Haluan tuoda esiin sen osaamisen ja ne näkemykset joita minulla on ja joita voin hyödyntää tässä pestissä.
 7. Tärkeä kokemus, Yksi etappi partiouralla, viitekehys on toisenlainen, josta aiemmin olen toiminut ”turvallisuus”. Turvallisuus on ollut tapahtumien, leirien ”reunalla” tämä pesti toimii kaiken keskellä ja kaikkien tahojen kanssa. Haluaisin kehittää uusia toiminta-ajatuksia ja malleja, luoda uutta, nähdä mahdollisuudet jotka, ehkä aiemmin on todettu toimimattomaksi.
 8. Kaikki mahdollisuudet on olemassa, miten ne käytät? Usein paras vaihtoehto ei ole helpoin. Ennakkoluulottomasti eteenpäin.