Piirihallitusvaalit 2022

 

Piirihallitukseen valitaan uudet jäsenet kaudelle 2023-2024 piirin syyskokouksessa.

Piirihallitukseen valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle ministerit seuraaviin pesteihin:

 • piirinjohtaja
 • piirin varajohtaja
 • viestintä- ja markkinointiministeri
 • lippukuntatuenministeri
 • koulutusministeri
 • projektiministeri
 • yhteiskuntasuhdeministeri
 • aikuis- ja luottisministeri
 • kasvatusministeri

Lisäksi syyskokouksessa valitaan partioneuvokset seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Mikäli haluat asettua ehdolle, olethan yhteydessä vaalitoimikuntaan:

Wivi Teinilä, wivi.teinila@partio.fi

Voit myös ilmiantaa mahdollisen ehdokkaan Wiville !

 

Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja (piirinjohtaja) ja varapuheenjohtaja (piirin varajohtaja) ja kahdeksasta eri toiminnanalasta vastaavat hallituksen jäsenet. Toiminnanalat ovat: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, talous, kasvu, yhteiskuntasuhteet, projektit sekä viestintä ja markkinointi. Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan piirihallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan työvaliokunnan (TVK).  

Piirihallituksen jäsenten yhteisiä tehtäviä ovat piirin toiminnan ohjaaminen ja valvominen, piirin edustaminen, piirin kokousten koolle kutsuminen, piirin kokousten päätösten täytäntöön paneminen, jäsenluettelon ylläpitäminen, talouden ja omaisuuden hoito, ohjesääntöjen vahvistaminen ja toimihenkilöiden palkkaaminen. 

Piirihallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Piirihallitus järjestää piirin kevät- ja syyskokoukset (vastuuhenkilönä piirinjohtajat) sekä muut vuosittaiset piirin yhteiset tapahtumat, joiden vastuuhenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan.  Lisäksi piirihallituksen jäsenet sopivat keskenään mahdollisten onnittelukäyntien ja piirin kriisitiedotusohjeen ylläpitämisestä. Piirihallituksen jäsenet huolehtivat, että oman toiminnanalan luottiksia kiitetään säännöllisesti ja heille ehdotetaan ansiomerkkejä. 

Piirihallitus ylläpitää yhteyksiä Lounais-Suomen Partiosäätiöön, Satakunnan Partiosäätiöön, aluejärjestöihin sekä tarvittaessa muihin yhteisöihin. Lisäksi yhteyttä pidetään Suomen Partiolaisiin, muihin partiopiireihin ja Finlands Svenska Scouteriin. 

Piirihallitukseen valitaan uudet jäsenet kaudelle 2023-2024 piirin syyskokouksessa.

Ajankäyttöarvio:  

 • Hallituksen kokoukset kerran kuussa (ilta- tai päivä-/viikonloppukokoukset)  
 • L-SP:n vuosikokoukset (2 päivää per vuosi)  
 • Lpk-päivä/luottispäivä/muut piirin tapahtumat (2-4 päivää per vuosi)  
 • Piirin toiminnansuunnitteluun liittyvät tilaisuudet  
 • Edustustehtävät (1-5 kpl per vuosi)  Projekteihin liittyvät kokoukset  
 • Erilaiset suunnittelukokoukset, pestaukset  
 • Laajennetut valiokunnat/Partioneuvostot (1-4 kertaa/vuosi)  
 • SP:n jäsenkokous (viikonloppu joka toinen vuosi)  
 • Puheluita ja sähköposteja  
 • Oman toiminnanalan/vastuualueen johtaminen 

Piirinjohtaja ja varajohtaja

Piirinjohtaja ja varajohtaja vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

1) piirihallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajuus ja koolle kutsuminen 
2) vastuu piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n välisistä suhteista 
3) toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen 
4) ansiomerkkitoimikunnan jäsenyys 
5) vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta sekä niiden kehittämisestä 
6) piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä 
7) piirin edustaminen 
8) vastuu piirin suhdetoiminnasta. 
Edellä mainittujen lisäksi piirinjohtajan ja varajohtajan hoidettavaksi voidaan hallituksen jäsenten työnjaossa antaa muitakin tehtäviä. 

Aikuis-ja luottisministeri

Aikuis- ja luottisministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa aikuis- ja luottistoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittajänä piirihallituksen ja aikuis- ja luottisryhmän (ALR) välillä
 • Valmistella ALR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyossä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa vapaaehtoistuenvaliokunnassa piirin edustajana
 • Vastata ALR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin
 • Arvioida aikuis-ja luottisryhmän tilaa ja toiminta edellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Pestata aikuis-ja luottisryhmän puheenjohtaja
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä koulutusministerin kanssa
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä koulutusministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä aikuis-ja luottistoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa

Apunaan piirin aikuis- ja luottistoiminnan johtamisessa aikuis- ja luottisministerillä on aikuis- ­ja luottisryhmän puheenjohtaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Kasvatusministeri

Kasvatusministerin tehtävä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa kasvatuksen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja kasvatusryhmän (KaR) välillä
 • Toimia halutessaan kasvatusryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan
 • Valmistella KaR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Kutsua koolle piirin laajennetun kasvatusryhmän kokoukset
 • Vastata KaR:n toiminnan ja ohjelmatoiminnan kehittämisestä
 • Pestata kasvatusryhmän puheenjohtaja, ohjelmaohjaajat, jaostojen puheenjohtajat ja vastaava ohjelmavalmentaja.
 • Pitää toiminnanalan jaostot osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta.
 • Arvioida toiminnanalan jaostojen tilaa ja toimintaedellytyksiä ja sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tukea ohjelmaohjaajia kaikissa näiden pestiin liittyvissä asioissa
 • Toimia SP:n laajennetussa kasvatusvaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn yhdessä KAR:n valitseman toisen edustajan kanssa
 • Vastata KAR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (esim. ohjaajayhteistyö) ja SP:n kasvatusvaliokuntaan, YTP-yhteistyöstä ohjelman osalta sekä suhteista muihin tahoihin
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Koulutusministeri

Koulutusministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa koulutustoimintaa osana vapaaehtoistuen toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja koulutusryhmän (KR) välillä
 • Valmistella KR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa vapaaehtoistuenvaliokunnassa piirin edustajana
 • Vastata KR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin (mm. ohjaajayhteistyö) ja SP:n vapaaehtoistuenvaliokuntaan sekä mahdollisiin muihin tahoihin
 • Arvioida koulutusryhmän tilaa ja toimintaedellytyksiä sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Pestata vastaava koulutusohjaaja
 • Tehdä yhteistyötä, huolehtia sisäisestä tiedonvälityksestä ja sopia koko vapaaehtoistuen toiminnanalan yhteisistä käytännöistä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa
 • Vastata vapaaehtoistuen toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä aikuis- ja luottisministerin kanssa, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä koulutustoiminnasta vastaavan toimihenkilön kanssa

Apunaan piirin koulutustoiminnan johtamisessa koulutusministerillä on koulutusryhmän vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa työnjaosta sovitaan erikseen.

Projektiministeri

Projektiministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa projektien toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja piirissa käynnissä olevien projektien välillä
 • Pitää piirissa käynnissä olevat projektit osana piiriä ja tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta
 • Kutsua koolle ja valmistella projektiryhmän kokoukset
 • Valmistella toiminnanalan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus, ja tukea tarvittaessa projektien johtajia projektisuunnitelman, talousarvion ja loppuraportin tekemisessä
 • Seurata aktiivisesti valtakunnallista ja paikallista partiokenttää ja tehdä ehdotuksia piirihallitukselle mahdollisista projekteina toteuttavista hankkeista. Projekti voi olla esim. suurleiri tai valtakunnallisen toimintateeman toteutus piirissa
 • Laatia piirissa käynnistettäville projekteille toimeksianto yhdessä muun piirihallituksen kanssa
 • Rekrytoida ja pestata projektien johtajat
 • Osallistua projektien toteutusorganisaatioiden toimintaan projektin johtajan kanssa sovitulla tavalla
 • Tukea projektien johtajia ja toteutusorganisaatioita siten, että heillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnistua tehtävässään
 • Vastata projektien staabien muistamisesta
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa​

Yhteiskuntasuhdeministeri

Yhteiskuntasuhdeministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi

 • Johtaa yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja y-ryhmän välillä
 • Vastata yhteiskuntasuhdetoiminnasta (y-suhteet) yhdessä toiminnanjohtajan ja piirinjohtajan kanssa
 • Toimia halutessaan y-ryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan.
 • Valmistella y-ryhmän toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa
 • Toimia SP:n laajennetussa y-valiokunnassa piirin edustajana
 • Pestata y-ryhmän jäsenet ja kestävän kehityksen jaoston puheenjohtaja
 • Vastata piirin yhteiskuntasuhdetoiminnan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa

Apunaan kasvatustoiminnanalan johtamisessa kasvatusministerillä on kasvatusryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja, jonka kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain.

Lippukuntatuen Ministeri

 • Lippukuntatuen toiminnanalan johtaminen 
 • Toimiminen tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja lippukuntatuen ryhmän välillä 
 • toiminnanalan toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen valmisteleminen 
 • kasvun ja moninaisuusasioiden koordinoinnista vastaaminen piirissä 
 • Piirin edustaminen SP:n kasvun koordinaatioryhmässä 
 • SP:n laajennettuihin valiokuntiin osallistuminen 

Lippukuntatuen ministerin pestiin kuuluu yhdessä lippukuntatuen ryhmän puheenjohtajan kanssa 

 • ryhmän kokousten valmistelu 
 • ryhmän vastuulla olevien tapahtumien/koulutusten vastuujärjestäjien löytäminen ja tukeminen 
 • ryhmän toiminnansuunnittelu ja budjetointi 
 • toimintakertomuksen kirjoittaminen 
 • ryhmän sisäisen sekä ulkoisen viestinnän koordinoiminen 
 • Ryhmän alaisten jaostojen puheenjohtajien rekrytointi ja pestaamien 
 • Ryhmän alaisten jaostojen tuen koordinointi 

Viestintä- ja markkinointiministeri 

Viestintäministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 

 • Johtaa viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalaa 
 • Toimia tiedonvalittajana piirihallitukseen ja viestintä-  ja markkinointiryhmän välillä 
 • Toimia halutessaan viestinta- ja markkinointiryhman puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhman kokoukset. Ryhma voi valita myos erillisen puheenjohtajan. 
 • Valmistella viestinta- ja markkinointiryhman toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyossa ryhman mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
 • Johtaa viestinta- ja markkinointiryhman toiminnan suunnittelua ja toimintaa 
 • Kehittaa piirin sisaista ja ulkoista viestintaa (esim. Repolainen, nettisivut) 
 • Olla yhteyshenkilona toiminnanalan jaostojen ja piirihallituksen valilla 
 • Toimia SP:n laajennetussa viestintä-  ja markkinointivaliokunnassa piirin edustajana. 
 • Tukea jaostojen puheenjohtajia pesteissään 
 • Pestata jaostojen puheenjohtajat 
 • Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa 

Partioneuvos 

 • Partioneuvos edistää luottamustehtävässään valtakunnallisen partiotoiminnan menestymistä ja strategisia tavoitteita. 
 • Partioneuvos osallistuu partioneuvoston kokouksiin, jotka kestävät yleensä yhdestä kahteen päivää. 
 • Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi ja yleensä lisäksi vähintään yksi ylimääräinen partioneuvoston kokous vuodessa. 
 • Partioneuvos kehittää partiota toimimalla esimerkiksi järjestön kehittämistyöryhmissä. 
 • Partioneuvoksen pestissä menestyminen edellyttää sitä, että partioneuvoston jäsen tuntee hyvin sekä oman alueensa että valtakunnallisen partiotoiminnan. 
 • Partioneuvos osallistuu keskusteluun partioneuvoston ja Suomen Partiolaisten hallituksen kanssa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti kokousten välillä. 
 • Partioneuvos perehtyy huolella kokousmateriaaleihin. 
 • Partioneuvos tiedottaa partioneuvoston kokouksessa tehdyistä päätöksistä omassa A-jäsenessään (piiri tai FiSSc). 
 • Partioneuvos kommunikoi partioneuvoston asioista oman A-jäsenensä kanssa (piiri tai FiSSc). 
 • Partioneuvoksen pesti ei ole kenenkään sivupesti, toisin sanoen se vaatii välillä täyspainoista keskittymistä. 

Piirinjohtajaksi

Anni Raiko, 28, Ruskon Maunun Partio

Anni Raiko
 1. Nimi, ikä, lippukunta?

  Anni Raiko, 28, Ruskon Maunun Partio
  
 2. Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

  Arvostan partiossa nousujohteisuutta ja ajattelin tämän pestin sopivan partiopolulleni ja siksi päätin asettua ehdolle. Olen toiminut koulutusministerinä piirihallituksessa viimeisen vuoden ja tutustunut piirihallituksen toimintaan. Haluan päästä näkemään ja toteuttamaan yhdessä tehtyjä päätöksiä. Piirinjohtajan pesti tuntuu mielenkiintoiselta ja sopivan haastavalta. Tämä pesti olisi hieno mahdollisuus myös nähdä partiota laajemmin.
  
 3. Millaista partiotaustaa sinulla on?

  Kotilippukuntani on Ruskon Maunun Partio, jossa olen aloittanut sudenpentuna. Lippukunnassa olen toiminut useammassa pestissä, viimeisimpänä lippukunnanjohtajana. Piirissä olen nyt toiminut koulutusryhmässä koulutusministerinä ja aiemmin ryhmän puheenjohtajana. Tämän vuoden alusta olen toiminut piirihallituksessa.
  
 4. Miten aiemmat pestisi hyödyttävät sinua tässä pestissä?

  Useamman vuoden kokemus koulutusryhmässä on tarjonnut laajan näkemyksen koulutuksen saralta partiossa. Lisäksi vankka lippukuntatausta auttaa lippukuntien tarpeiden tunnistamisessa. Piirihallituksessa toimiessa on tullut ajankohtainen käsitys piirin toiminnasta ja myös laaja kuva toiminnanalojen tilanteesta.
  
 5. Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

  Mitä partio merkitsee sinulle? Partio on iso osa elämääni ja partio on antanut paljon. Vapaaehtoistyön tekeminen kivassa porukassa motivoi itseäni ja partiossa on hienoa tehdä vapaaehtoistyötä. Haluan olla mukana vapaaehtoistyössä, joka on merkityksellistä. Partio tarjoaa lapsille ja nuorille loistavan ympäristön kasvaa ja kehittyä.
  
 6. Kuka on partioidolisi ja miksi? 
          
  Partioidolini on määrätietoinen ja johdonmukainen. Hän kuuntelee aidosti ja pyrkii parantamaan epäkohtia. Hän on joukkuepelaaja, jolle yhteisen edun saavuttaminen on omaa etua tärkeämpää.
  
 7. Mitä teet partion ulkopuolella?

  Työskentelen perheyrityksessämme ja koulutukseltani olen konetekniikan diplomi-insinööri. Vapaa-aikanani pelaan pesäpalloa

Varajohtajaksi

Essi Virtanen, 29, Kyrön Kiurut ja Kokot ry

 1. Nimi, ikä, lippukunta?

  Essi Virtanen, 29 , Kyrön Kiurut ja Kokot ry
 2. Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

  Olen toiminut piirihallituksessa projektiministerinä kolme vuotta ja niistä kahden vuoden ajan olen ollut myös piirihallituksen työvaliokunnan jäsen. Pestini aikana olemme kulloisessakin hallituksessa tehneet todella paljon suunnittelutyötä piirimme kehittämiseksi. Olen motivoitunut olemaan mukana näiden suunnitelmien käytäntöön viemisessä ja koen, että piirin varajohtajana pääsisin myös haastamaan itseäni ja kehittymään johtajana.
 3. Millaista partiotaustaa sinulla on?

  Partiotaipaleeni alku on Kyrön Kiuruissa ja Kokoissa, jossa olen saanut kasvaa partiolaisena ekaluokkalaisesta sudenpennusta saakka ja päässyt toimimaan monenlaisissa pesteissä, esimerkiksi hallituksessa ja lippukunnanjohtajana. Tällä hetkellä toimin lippukunnassamme muun muassa tarpojaluotsina, jäsenrekisterinhoitajana ja viestintävastaavana. Lippukuntatoiminnan lisäksi olen piirissä toiminut aiemmin seikkailijajaoston jäsenenä ja puheenjohtajana ja Tammileiri XVII Aarnivalkean leirinjohtajana yhdessä Heidi Luodon kanssa.
 4. Miten aiemmat pestisi hyödyttävät sinua tässä pestissä? 

  Ajattelen, että monipuolinen taustani lippukuntatoimijana ja piiriluottiksena  muodostavat kokonaisuuden, joka antaa minulle hyvät valmiudet toimia piirin varajohtajana.
 5. Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

  Minulle partio merkitsee ensisijaisesti merkityksellistä yhteisöä, jossa voi aidosti vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen. Vaikuttamisen lisäksi partio on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä asia ja iso osa arkeani ja sitä mitä olen. Toivon, että jokainen lapsi ja nuori voi löytää partiosta itselleen merkityksellisen harrastuksen ja yhteisön, se motivoi minua eniten partiossa.
 6. Kuka on partioidolisi ja miksi? Kuka on partioidolisi ja miksi? 

  Ihailen monia partiojohtajia ja kyseinen joukko on melko kirjava. Siihen kuuluu niin nuoria kuin vanhojakin partiojohtajia, lippukuntatoimijoita ja luottiksia. Yksittäisen partiojohtajan nimeämisen sijaan kuvailisin partioidolini olevan tyyppi, joka jaksaa innostua uusista ideoista, tukea ja kannustaa muita, tarttuu toimeen ja kantaa vastuunsa.
 7. Mitä teet partion ulkopuolella?

  Partion ulkopuolella työskentelen sosiaalialalla, opiskelen avoimessa yliopistossa ja näiltä jäljelle jäävä ajan vietän pitkälti perheen ja ystävien kanssa. 

projektiministeriksi

Meeri Ihalin, 26, Luvian Loukke ry

1.Nimi, ikä, lippukunta?

Meeri Ihalin, 26, Luvian Loukke ry

2Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

Haen projektiministeriksi, koska tapahtumien järjestäminen, projektien hallinta ja useiden lankojen pitäminen hyppysissä ovat minulle samaan aikaan sekä tuttuja että innostavia asioita. Ongelmien tai pulmien pohtiminen ja ratkaiseminen ovat minulle kuin tosielämän koukuttavia sudokuja.

Olen aloittanut nykyisessä lippukunnassani sudenpentuna ja jatkanut siellä viikkotoiminnassa samoajaikäiseksi saakka. Vaeltajana ja aikuisena olen toiminut opiskelupaikkakuntieni lippukunnissa ensin Eurajoella Jokilaakson ravuissa ja myöhemmin Helsingin Hakatytöissä. Olen nähnyt eri lippukuntien, alueiden ja piirien toimintatapoja ja perinteitä. L-SP:ssä olen toiminut samoajajaostossa syksystä 2020. Aiemmista pesteistäni olen saanut tärkeitä kontakteja, ideoita, malleja ja kokemuksia, joita voisin hyödyntää projektiministerin pestissä.

3.Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

Olen kasvanut partion parissa ja saanut kokemuksia ja taitoja, joita en olisi muiden harrastusten parissa saanut. Haluaisin omalla panoksellani mahdollistaa samanlaisen kasvumahdollisuuden nykyisille ja tuleville partiolaisille.

4. Kuka on partioidolisi ja miksi?

Partioidolini on innostava johtaja, joka omalla esimerkillään mahdollistaa ikäkaudelle sopivat seikkailukokemukset ja haastaa testaamaan jotain uutta hieman omien mukavuusalueiden ulkopuolelta.

5. Mitä teet partion ulkopuolella?

Partion ulkopuolella viihdyn ystävien, perheen, koiraharrastusten ja käsitöiden parissa. Työskentelen terveydenhuoltoalalla.

Koulutusministeriksi

Hanna Lammela, 28, Auran Eräkurjet

Hanna Lammela

1.Nimi, ikä, lippukunta?

Hanna Lammela, 28, Auran Eräkurjet

2Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

Olen toiminut kohta kaksi vuotta koulutusryhmässä koulutusohjaajana, ja sinä aikana saanut kokemusta kouluttamisesta ja koulutustoiminnan kehittämisestä niin piirissä kuin SP:n tasolla. Ihanteen mukaisesti haluan kehittää itseäni ihmisenä ja siksi päätin asettua ehdolle koulutusministeriksi.

Uskon, että kokemukseni koulutusryhmässä, ja lisäksi monipuolinen lippukuntatausta antavat minulle mahdollisuuden onnistua koulutusministerin pestissä. Kotilippukunnassani olen toiminut muun muassa johtokolmikossa sekä lippukunnanjohtajana että myöhemmin pestijohtajana, ja lisäksi johtanut eri ikäkausia yhteensä yli kymmenen vuoden ajan. Kaikissa pesteissäni olen todennut kouluttautumisen tärkeyden. Ymmärrän koulutuksen kriittisen merkityksen pesteissä onnistumisessa ja jaksamisessa.

3.Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, partiosta on aikojen saatossa muodostunut minulle enemmän elämäntapa kuin vain pelkkä harrastus. Partio on minulle väylä toteuttaa itseäni useilla eri tavoilla riippuen kulloisestakin pestistä. Partiossa pääsee myös haastamaan itseään ja oppimaan uutta, ja samalla voi luottaa siihen, ettei asioita tarvitse tehdä yksin, vaan ystävät ympärillä kannattelevat ja kannustavat.

4. Kuka on partioidolisi ja miksi?

Kinkkinen kysymys! Ihailen keskenään tosi erilaisia ihmisiä, mutta yhdeksi idolikseni voisin mainita Helena Siivosen, joka aikanaan houkutteli minut partiokoulutuksen pariin. Helenassa on sopiva sekoitus määrätietoisuutta ja toisaalta kykyä kuunnella muita, mitä ihailen. Toivon olevani myös itse johtajana samanlainen.

5. Mitä teet partion ulkopuolella?

Työkseni toimin taloushallinnon tehtävissä it-alan yhtiössä. Partiolta liikenevän vapaa-ajan tykkään viettää joko lavatansseissa tai kotosalla käsitöiden, kirjojen ja viherkasvien parissa.

Kasvatusministeriksi

Liisa Pasto, 41, Auran Eräkurjet

1. Nimi, ikä, lippukunta?

  Liisa Pasto, 41, Auran Eräkurjet

2. Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

 Olen nyt toiminut vuoden kasvatusministerinä. Koen, että minulla on vielä paljon annettavaa ja kehitysideoita kasvatuksen toiminnanalalle.

3. Miksi päätit hakea tähän pestiin?

 – Kasvatuksen toiminnanala on niin keskeinen osa partiotyötä, että haluan olla vaikuttamassa juuri tällä toiminnanalalla.

4. Millaista partiotaustaa sinulla on?

 Olen toiminut niin lippukunta-, piiri- että keskusjärjestöpesteissä sekä projekteissa että pysyväisorganisaatiopesteissä. Tällä hetkellä toimin kasvatusministerin pestin lisäksi kotilippukuntani sampona ja vaeltajaluotsina sekä aluevalmentajana.

5. Miten aiemmat pestisi hyödyttävät sinua tässä pestissä?

 – Olen johtanut partiopolullani kaikkia ikäkausia, joten sekä ikäkausiohjelmat että ikäkausien erityispiirteet ovat tuttuja. Tämän ansiosta ymmärrän millaista tukea lippukunnissa kaivataan ikäkausien toiminnan toteuttamisessa. Lisäksi koen, että esimerkiksi meripartion, partiotaitokisojen ja erätaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää ns. peruspartion ohella.

6. Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

 Partio on tarjonnut minulle niin suuria elämyksiä ja kasvunpaikkoja itselleni, että haluan olla osaltani mahdollistamassa kokemuksia ja oppimista niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin.

7. Mitä partio merkitsee sinulle?

 – Partio on koko perheen elämäntapa, sillä perheemme seitsemästä jäsenestä kuusi on partiolaisia ja nuorinkin on vauvasta asti ollut mukana retkillä ja viikkotoiminnassa.

8. Kuka on partioidolisi ja miksi?

 Minulla ei ole yhtä partioidolia vaan monia sellaisia ihmisiä joiden erilaisia piirteitä ihailen. Tällaisia ovat mm. kotilippukuntani akela Sasu, jonka heittäytymistä ihailen, ohjelmaohjaaja Lulu, joka toimii pestissään niin isolla sydämellä tai SP:n entinen puheenjohtaja Anna, jonka kyky johtaa hankaliakin asioita on ilmiömäinen.

9. Millaisia päämääriä ja arvoja idolillasi voisi olla? Sinun ei välttämättä tarvitse nimetä tiettyä henkilöä, mikäli sellaista et tule mieleen.

 Partioidolini tärkein päämäärä olisi toimia partiotoiminnan ja erityisesti lasten ja nuorten eteen aidosti erilaiset toimintaympäristöt huomioiden. Idolini olisi sitoutunut partion arvoihin ja toimisi tinkimättömästi näiden arvojen mukaisesti kaikkia kunnioittaen.

10. Mitä teet partion ulkopuolella?

 Partion ulkopuolella touhuilen perheen ja koiran kanssa ja toimin markkinoinnin ammattilaisena.

Lippukuntatuen ministeriksi

Janina Virta, 23, Mikaelin Sinikellot 

Nimi, ikä, lippukunta?

Janina Virta, 23, Mikaelin Sinikellot
 
Miksi sinut pitäisi valita tähän pestiin?

Asetuin ehdolle toiselle kaudelle, koska minulla on vielä paljon annettavaa ja opittavaa ministerin pestissä. Kasvu- ja alueministerien pestit yhdistyvät yhdeksi lippukuntatuen ministerin pestiksi ja koko lippukuntatuen toiminnanala on suuren muutoksen alla valtakunnallisen valmentajapestin uudistuksen vuoksi. Olen ollut mukana johtamassa tätä muutosta L-SP:ssä keväästä 2022 ja haluan myös olla mukana jalkauttamassa uudistusta sekä viemässä lippukuntatukea eteenpäin. Haluan myös ehdottomasti oppia lisää piirihallitustyöskentelystä sekä muista toiminnanaloista.

Millaista partiotaustaa sinulla on?

Lippukunnassani Mikaelin Sinikelloissa olen toiminut mm. hallituksessa, ohjelmajohtajana sekä vaihdellen eri ikäkausien ryhmänjohtajana ja luotsina. Piiriluottiksena pestini on ollut markkinointijaostossa jäsenenä ja puheenjohtajana sekä vuonna 2021 kasvuryhmässä. Vuoden 2022 ajan olen toiminut kasvuministerin pestissä piirihallituksessa. Aiemmat pestini ovat tuoneet minulle arvokasta kokemusta, jota olen hyödyntänyt kuluneen vuoden aikana ja voin jatkossakin hyödyntää ministerin pestissä. 

Miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä partiossa?

Haluan tehdä vapaaehtoistyötä partiossa, koska partio on mielestäni maailman paras harrastus, ja olen itse saanut siltä paljon. Olen päässyt kokemaan huikeita elämyksiä, mutta myös erilaisia haasteita, joita olen oppinut kohtaamaan ja selvittämään. Niiden myötä partiosta on tullut iso osa elämääni. Minusta on tärkeää, että partio antaa jatkossakin lapsille ja nuorille paikan kasvaa, kehittyä ja oppia ottamaan sopivasti vastuuta askel kerrallaan.

 Kuka on partioidolisi ja miksi?

Partioidolini antaa tarvittaessa tukea ystävilleen ja johdettavilleen, mutta osaa myös antaa tilaa kokeilla ja kehittää itseään. Minusta johtajat, jotka saavat omalla esimerkillään ihmiset ympärillään innostumaan ja tekemään parhaansa, ovat erityisen inspiroivia. 

Mitä teet partion ulkopuolella?

Partion ulkopuolella vietän eniten aikaa perheeni kanssa sekä amk-opiskelujen parissa. Vapaapäivänä lähden mieluiten ulkoilemaan metsään hyvässä seurassa ja ottaisin tietysti herkulliset itsetehdyt eväät mukaan. Myös urheileminen on minulle tärkeää ja pidänkin sitä loistavana vastapainona läppärin ääressä ja kokouksissa istumiselle. 

Partioneuvokseksi

Vilhelmiina ”Vilkku” Juusti, 26, Louhen-Tytöt

Nimi, ikä, lippukunta?

Vilhelmiina ”Vilkku” Juusti, 26, Louhen-Tytöt

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Olen töissä pienessä yrityksessä laboratorion johtajana. Vapaa-ajalla vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä harrastan vanhan talomme remontointia. Lisäksi vietän aikaa luonnossa juoksemalla ja hiihtämällä, säännöllisen epäsäännöllisesti myös luen kirjoja, neulon ja leivon.

3. Kerro lyhyesti kolmen muiston avulla partiopolkusi pääpiirteet.

Aloitin partiossa 15-vuotiaana tammikuussa ja tiesin partiosta oikeastaan vain sen, mitä olin ystäviltäni kuullut. Olin kuitenkin innokas oppimaan mahdollisimman paljon ja lähdin heti samana kesänä lippukunnan kesäleirille Houtskarissa. Osallistuin seikkailijoiden joukossa yhtenä yönä leirikasteeseen, jonka jälkeen pääsi uimaan. Pulahdin uimaan tyyneen mereen yksin auringon jo sarastaessa. Samalla mietin, että miten hienoa on olla partiolainen, kun pääsee kokemaan tällaisia hetkiä ja miten onnellinen olenkaan. Tämä ja silloin kokemani tunne on yksi kirkkaimmista partiomuistoistani edelleen ja sytytti kipinän olla partiolainen.
Toinen muistoni liittyy samoaja- ja vaeltajaleiri HuHuun, joka järjestettiin 2012. Osallistuimme samoajavartioni Liekkien kanssa leirille ja se oli älyttömän siistiä. Jossain kohtaa meitä haastateltiin johonkin leirin mediaan ja meiltä kysyttiin aiommeko osallistua seuraavalle HuHulle. Kysymykseen muistaakseni vastasimme ystäväni Tuuven kanssa, että aiomme olla seuraavan HuHun staabissa. Niinhän siinä kävi 2015 ja sitä seuraavalla HuHulla 2018 toimin leirin toisena johtajana. Tämä tapahtuma HuHulla käynnisti nousujohteisen partiopolkuni, jonka myötä voi astua aina isompii saappaisiin ja kehittää itseään eteenpäin.
Kolmas muistoni sijoittuu lähihistoriaan eli tämän vuoden loppukesään, jolloin oman lippukuntani Louharien johtajisto herää aina kesälomalta. Kävin etsimässä johtajiston whatsapp-ryhmästä uusien johtajien puhelinnumeroita, joiden aikuisena tukena aloitan. Samalla katsoin ryhmässä olevien ihmisten määrää, joka oli 46 ja mietin, että missä välissä tämä tapahtui. Juurihan loin ryhmän talvella 2015 uutena lippukunnanjohtajana ja lisäsin sinne noin 10 silloin toiminnassa mukana ollutta johtajaa. Tämä muisto on minulla tuoreena mielessä, koska se oli muistutus, että pitkäjänteisellä laadukkaalla partiotyöllä, jota tehdään yhdessä päämäärätietoisesti, voidaan saada aikaan kasvua sekä kehittää lippukuntia ja koko liikettä paljon eteenpäin.

4. Mikä juuri partioneuvoksen pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Asetun ehdolle jatkokaudelle, koska mielestäni minulla olisi vielä annettavaa järjestölle tämän pestin kautta toisen kauden ajan. Ensimmäistä kautta varjosti korona eli kokoustimme ensimmäisen vuoden etänä, joka hieman haittasi uuteen pestiin sisälle pääsyä ja muihin neuvoksiin tutustumista. Koen, että jatkokaudella minulla olisi paremmat valmiudet ja osaamista toimia vaikuttavasti partioneuvoksen pestissä. Lisäksi minulla on kokonaisvaltaisempi kuva järjestön tilasta kuin ennen ensimmäistä kautta. Partioneuvoksen pesti on innostava, koska siinä pääsee vaikuttamaan siihen, mihin järjestö on menossa, kehittämään toimintaa ja toteuttamaan strategian mukaista päätöksentekoa.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Minulla paljon kokemusta lippukunta- ja piiritoiminnasta sekä myös partioneuvostosta. Olen yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen, joista on mielestäni hyötyä partioneuvoksena. Ennen kaikkea haluan olla rakentamassa parempaa partiota. Minua innostaa toiminnan kehittäminen järjestötasolla, koska se auttaa myös piirejä ja lippukuntia järjestämään laadukkaampaa ja saavutettavampaa partiotoimintaa kaikkialla Suomessa.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat itsellesi partioneuvoksena?

Ensimmäiselle kaudelle asetin tavoitteeksi tiedottaa piirin lippukuntia partioneuvoston toiminnasta ja mielestämme olemme tällä kaudella siinä onnistuneet kohtuullisesti. Jos minut valitaan seuraavalle kaudelle partioneuvokseksi, haluaisin edelleen parantaa lippukuntiin viestintää partioneuvoston toiminnasta ja päätöksenteosta. Lisäksi haluaisin osallistua johonkin projektiryhmään ja partioneuvostoon tulevien päätösten valmisteluun, mikä edistää strategian mukaista toimintaa ja kasvattaa ymmärrystäni edelleen järjestön toiminnasta ja auttaa päätöksenteossa. 

Sarita Murtojärvi, 34, Henrikin Tapulitytöt

1.Nimi, ikä, lippukunta?

Sarita Murtojärvi, 34, Henrikin Tapulitytöt

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Olen töissä Tyksissä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärinä. Tällä hetkellä olen vanhempainvapaalla melkein 8 kk ikäisen tyttäreni kanssa, kun palaan keväällä töihin jatkuu työura vielä foniatriaan erikoistumisen parissa. Vapaa-ajalla lenkkeilen ja viihdyn muutenkin ulkona, omalla pihalla tai metsässä. Tykkään myös pitkistä illallisista ja teemajuhlien järjestämisestä!

3. Kerro lyhyesti kolmen muiston avulla partiopolkusi pääpiirteet.

Aloitin partion ekaluokkalaisena 90-luvun puolessavälissä ja partioura eteni lippukunnassa perinteisiä polkuja. Ihan kaikenlaisia lippukunnan pestejä olen matkan varrella tehnyt, esim. 19-22-vuotiaana toimin lippukunnanjohtajana, joka oli varmasti opettavaisin pestini koskaan. Paras lippukuntamuistoni liittyy Ankat-vartioon, jota johdin teininä. Meillä oli kerran yöretki, jossa päätimme suorittaa useamman liljan kerralla ja muistaakseni olimme samalla retkellä vuorokauden hereillä, makuupussissa ja söimme vain kasviksia ja marjoja. Se on jäänyt mieleen, koska en heti keksi, missä muualla kuin partiossa tulisi tehtyä moista, varsinkaan kaikkia yhtä aikaa. Lisäksi pari entistä Ankkaa ovat edelleen läheisiä partioystäviäni, joten muistelen noita aikoja erityisellä lämmöllä.

Noin 10 vuotta sitten puuhailin partiossa eniten kisojen parissa – kisaillen, järjestäen kisoja ja toimien lopulta 6 vuotta piirin kilpailujaostossa, osan ajasta myös jaoston puheenjohtajana. Mieleenpainuvin kisamuistoni liittyy vuoden 2009 Nyota ya Afrika -syys-SM-kisoihin, joissa lähtötehtävänä oli tehdä naudan luista soittimia. Olin silloin juuri aloittanut lääkisopinnot, joten luutehtävä oli mielestäni ihan parasta! Valitettavasti meidän kisavartiomme osalta kisa jäi lyhyeksi, kun muljautin nilkkani suunnistustehtävässä sen verran pahasti. Ehkä siksikin se kisa jäi erityisesti mieleen, kun harmitti jättää se kesken.

Kuutisen vuotta sitten päädyin SP:n toimintaan vapaaehtoistuen valiokuntaan ja nyt toimin neljättä vuotta kyseisen valiokunnan puheenjohtajana. Tässä pestissä olen saanut kehittyä valtavasti johtajana ja pesti on vienyt minua kirjaimellisesti ympäri maailmaa. Tähän liittyykin kolmas muistoni, kun joulukuussa 2019 lähdin parin viikon varoitusajalla peruutuspaikalle World Non Formal Education Forum -tapahtumaan, jonne oli kokoontunut muun kuin virallisissa oppilaitoksissa tapahtuvan koulutuksen (kuten esim partion) parissa toimivia ihmisiä aivan kaikkialta maailmasta. Matka oli ikimuistoinen ja taas osoitus siitä, millaisia unohtumattomia, yllättäviäkin kokemuksia ja kohtaamisia partio voikaan tuoda elämään.

4. Mikä juuri partioneuvoksen pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Partioneuvostossa pääsee oikeasti osallistumaan järjestön päätöksentekoon ja varmistamaan partion strategian toteutumista. Pidän uusiin ihmisiin tutustumisesta ja verkostoitumisesta, joten neuvostomainen työskentely sopii minulle mainiosti. Viimeiset neljä vuotta SP:ssa suuren toiminnanalan johdossa ovat herättäneet kipinän hallintopartioon jatkossakin ja uskon, että partioneuvoksena toimiminen olisi kooltaan ja vaikuttavuudeltaan minulle sopiva seuraava askel partiopolullani nykyisessä elämäntilanteessa.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Olen nykyisen pestini myötä erittäin hyvin ajan tasalla esimerkiksi SP:n nykyisestä strategiasta, toiminnansuunnittelusta ja yleisesti partion ajankohtaisista asioista, varsinkin keskusjärjestötasolla. Minulla on paljon kokemusta monenlaisista partiotehtävistä niin lpk-, piiri- kuin keskusjärjestötasoltakin. Tulen hyvin toimeen erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ja arvostan rakentavaa keskustelua ja yhdessä päättämistä.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat itsellesi partioneuvoksena?

Partion nykyinen strategia on mielestäni erinomainen ja haluan olla konkreettisesti mukana varmistamassa sen edistymistä myös strategiakauden keskivaiheilla eli seuraavien kahden vuoden aikana.

Toivon, että partioneuvoston toiminta ja yleisesti partion päätöksenteko tulisi tutummaksi asiaksi partiolaisille partion kaikilla tasoilla. Voisin esimerkiksi kertoa partioneuvoston toiminnasta ja päätöksistä vaikka piirin somessa tai Repolaisessa. Henkilökohtaisiksi tavoitteiksi  partioneuvoksena asettaisin aktiivisen osallistumisen kaikkeen keskusteluun ja mahdollisuuksien mukaan myös päätösasioiden valmisteluun jossakin projektiryhmässä, sekä itseni ja muidenkin neuvosten haastamisen ajattelemaan asioita mahdollisimman laajasti ja monesta näkökulmasta ennen päätöksentekoa.