Luottisorganisaatiouudistus

Piirihallitus on päättänyt piiripalveluiden kehittämisen tiekartan mukaisesti käynnistää luottisorganisaatiouudistuksen. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää piirin luottisorganisaatiota ja sen myötä toiminnanalojen koot, vastuut ja tehtävät otetaan tarkasteluun. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa organisaation kykyä reagoida muutoksiin.  

Uudistuksessa osallistetaan laajasti piirin nykyistä luottamushenkilöorganisaatiota sekä lippukuntia.  

Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään uudistuksesta

Kaikille avoin Teams-kyselytunti luottisorganisaatiouudistuksesta keskiviikkona 4.10. klo 17–18. Tervetuloa linjoille!

Projektin vaiheet aiemmin

Syyskuussa 2023 etsittiin jäseniä luottisorganisaatiouudistuksen projektiryhmään.

Lisätietoa

Lisätietoa antavat piirinjohtaja Anni Raiko, 050 553 4053, anni.raiko@partio.fi ja piirin varajohtajja Essi Virtanen, 040 966 8568, essi.virtanen@partio.fi

Toimeksianto luottisorganisaatiouudistukselle

Halutessasi voit tutustua projektin toimeksiantoon tästä (pdf).

Piiripalveluiden kehittämisen tiekartta

Piiripalveluiden kehittämisen tiekartta hyväksyttiin piirihallituksen kokouksessa 6/2022.   Tiekartan tavoitteena on parantaa ja vahvistaa piirin tukea lippukunnille ja luottiksille sekä kehittää resursseja ja niiden hyödyntämistä. Tiekartta varmistaa, että toiminnan kehittäminen on suunnitelmallista, kestävää, vastuullista ja tuloksellista.  

Tiekarttassa on neljä kehityskohtaa:

  • lippukuntatuki 
  • piiriorganisaatio ja vapaaehtoiset 
  • talous ja tilat 
  • Toimistopalvelut. 

Lippukuntatuen kehitystä suunniteltiin 2022 ja suunnitelmat otettiin käytäntöön 1.1.2023. Nyt on vuorossa piiriluottisorganisaation uudistaminen.

Tiekartta kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.